Cymdeithas Hanes Ceredigion
Aberystwyth Hanes ei adeiladau a'i archeoleg yn sir Ceredigion

10 Rhaid Darllen Erthyglau Am Hanes, Porthladd ac Archeoleg Aberystwyth

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Aberystwyth. , yn dref glan môr a marchnad yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Penparcau a’r Comins Coch.

Ym mha sir mae Aberystwyth? Mae Aberystwyth yn dref glan môr, ward gymunedol ac etholiadol yng Ngheredigion, Cymru.

Beth yw poblogaeth Aberystwyth? Poblogaeth Aberystwyth oedd 15,935 yn 2001, gan ostwng i 13,040 yng nghyfrifiad 2011.

Pa mor bell yw Aberystwyth o Aberaeron? Y pellter rhwng Aberystwyth ac Aberaeron ar y ffordd yw 16.3 milltir.

 • Pendinas Hillfort Aberystwyth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Tref Aberystwyth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Aberystwyth Pendinas Hillfort - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Harbwr Aberystwyth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Castell Aberystwyth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Castell Aberystwyth a detholiad o ddarnau arian a gynhyrchwyd yn y Bathdy Brenhinol
 • Aberystwyth Hanes ei adeiladau a'i archeoleg yn sir Ceredigion
 • Darganfyddwch ar Pendinas Aberystwyth
 • Cynllun safle Pendinas Aberystwyth
 • Hanes Aberystwyth, Constitution Hill a Glan Môr Fictoria Ceredigion

Hanes Aberystwyth
Darganfyddwch ar Pendinas Aberystwyth
Darganfyddwch ar Fryngaer
Pendinas, Aberystwyth

Cynllun safle Pendinas Aberystwyth
Cynllun safle hanesyddol o
Pendinas Hillfort,
Aberystwyth

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Aberystwyth.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

1. The Society’s Dinner at Aberystwyth

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Volume: 1

2. The Royal Mint, Aberystwyth, 1915 – by the Rev. G. Eyre Evans

THE county mints of Charles I., and especially those in smaller towns are, says Henry Symonds, f.s.a., ” so veiled in obscurity

3. Famous Aberystwyth School

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 13

4. Some Aspects of the History of Aberystwyth-I – By W. J. Lewis – 284

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1959 Vol III No 4

5. Some Aspects of the History of Aberystwyth-II – By W. J. Lewis – 19

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1960 Vol IV No I

6. The Aberystwyth Town Walls – By D. B. Hague – 276

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1955 Vol II No 4

7. Aberystwyth Harbour Since 1925 – By T. H. Merchant – 283

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1962 Vol IV No 3

8. Hospital Services in Aberystwyth Before 1948 – By D. I. Evans – 168

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1965 Vol V No 2

9. Some recent archaeological discoveries in the Aberystwyth district – JEFFREY L. DAVIES – 1

Ceredigion Journal of the Ceredigion Antiquarian Society Vol XIII, No I 1997

10. The Building of Aberystwyth Promenade – MICHAEL FREEMAN – 73

Ceredigion – Journal of the Ceredigion Historical Society Vol XV, No 3, 2007

Yn ôl i’r brig ↑

Castell Aberystwyth a detholiad o ddarnau arian a gynhyrchwyd yn y Bathdy Brenhinol
Castell Aberystwyth a detholiad o ddarnau arian a gynhyrchwyd yn y Bathdy Brenhinol

2. Mynegai

Mynegai i Ceredigion Journal, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Aberystwyth, iv: 119
  • abolition of borough seat, v:313
  • archaeology, vi:438
  • argraffu, viii:204
  • assembly rooms
   • see Assembly Rooms
  • baptists, vii:121-2
  • Bethel baptist chapel
   • and the census of religious worship, iv:116,124
   • gravestone of Ellis’s Eagle Foundry, viii:342
  • bibliography, iv:299-301
  • blacksmith, vi:100
  • board of guardians, ix:79,87-94
  • borough council, iv:280
  • borough election 1741, vi:128-9
  • bridge, iv:20; vii:165
  • calvinistic methodists, vii:121
  • castle, iii:51, 52-3, 114-17, 284, 285, 286, 297,324; v:160; vii:163
  • castle, near Llanfarian, i:40
   • see also Tan-y-castell, Aberystwyth
  • censuses, ix: 257-9
  • cerddoriaeth, vi:306
  • chamber of trade, v:318; ix:151
  • charters, iii:319
  • cliff railway
   • see Cliff railway
  • clybiau cyfeillgar, iii:25
  • commons, iv:20-l
  • compared with Lampeter in the 14c, iv:139,140
  • Co-operative society, ix:152,155
  • corn mills, vi:98
  • court leet, viii:103
  • craftsmen, vi:92
  • crynwyr, iv:112
  • customs house, iii:289-91, x:127,367
  • drama, vii:230,231
  • ducking stool, iii:294
  • education, ii:3-l 7,66-84
  • Education report, 1847, ii:72-3,138,147,152
  • eisteddfod genedlaethol (1865), v:361,371,376; vi:87
  • eisteddfod genedlaethol (1915), viii:34
  • elections(18c),v:402-03,405,406,407,408,412,415,417,418,420,421
  • electric power, viii:6
  • emigration
   • see Aberystwyth: ymfudo
  • fairs, x:37
   • early 20c, iv:219
   • hiring, ix:153
   • horse, v:129
   • mediaeval, iii:321-2,323
  • floods, vi:326
  • friendly societies
   • see Aberystwyth: clybiau cyfeillgar
  • fulling mill, vi:108
  • further education, ii:12-13
  • gaol
   • see Aberystwyth: house of correction
  • gas works, Mill Street, viii:342
  • geology, vi:324-31
  • grist mill, iii:294-5
  • guildhall, iii:298
  • harbour, iv:283-9; vi:325,326,328; x:367
  • herring boats, vi:202
  • herring fishing, iii:332; vi:121,122
  • holidays at, x:269-86
  • Holy Trinity church, ii:66
  • hospital services, v:168-208
  • house of correction, iii:293-4; vi:14,15,18,24; x:359
  • independent chapel (Eng.), v:28
  • independents, iv:121; vii:121
  • iforiaid: Ceredig, iii:28
  • ivorites
   • see Aberystwyth: iforiaid
  • labourers’ diet, 1837, x:42
  • lead smelting, iii:295-6
  • lighting, iv:33
  • limekilns, iii:295
  • Liverpool evacuees, x:166
  • London and Manchester House, x:26
  • maps, ii:263-5
  • markets, iii:288-9,296; ix:182-3; x:38,44
   • corn, iii:296; vii:238
   • pig, iii:296
    • see also Aberystwyth Corn and General Market Co.
  • May Queen Festival, x:164-5
  • militia, x:370
  • mill, iii:330
  • mint, i:185-6,188;iii:285
  • music
   • see Aberystwyth: cerddoriaeth
  • name, iii:284
  • national eisteddfod
   • see Aberystwyth : eisteddfod genedlaethol
  • paving, iv:33
  • pier, iii:289; x:360
  • Plascrug swimming pool, x:345
  • political nonconformity, growth of, iii:127-8
  • poor house, vi:16
  • poor law union, ix:78-101
  • population
   • 1841, ix:135-49
   • increase 1871-1921, v:318
   • increase 1911-21, v:331
   • trend 16c-18c, vii:259
  • port, iii:326; vi:328; x:408
  • printing
   • see Aberystwyth : argraffu
  • public library, iii:161-80
  • quakers
   • see Aberystwyth: crynwyr
  • quarry, iii:292
  • Queen Street Welsh church, iv:126,127
  • railway, vii:232,235
   • involvement of H. Houghton and the Duke of Newcastle, vii:223
   • station : floods, 1886, iv:372
  • riot, 1794-5, iv:267
  • Roman Catholic chapel, vii:231-2
  • rope making, iii:295
  • Royal Welsh Show, 1957, x:174,175-6
  • St. Mary’s church, ii:66; vi:329,415,416
   • consecrated by Bishop Connop Thirlwall, vii:147
  • St. Michael’s church, iv:24,32; x:4
   • and the census of religious worship,1851, iv:116,119,120
   • as chapel-of-ease to Llanbadarn, i:66
   • first, ii:66; vi:416
   • organ fund, 1892, viii:9
   • schoolhouse, vi:416
   • second, ii:66; vi:417-18; vii:99,114,117-28
   • third, ii:66; vi:419
   • vestry, vi:419
  • St. Paul’s Wesley Band of Hope, vii:240
  • sand bar, iii:289-91
  • savings bank, iv:19
  • school board, ii:3-17, iii:208,210,212,214
  • schools, ii:138,147,152
   • Alexandra Road Primary school, x:171
   • Ardwyn school, vii:356; viii:57; ix:199, 200; x:164,173
   • board school, ii:5-6,9-16; iv:358
   • British school, ii:74-5,139,151
   • British schoolroom, v:28
   • Caerleon House school for young ladies, ix:199-200
   • Calvinistic Methodist school
    • see Aberystwyth : schools: ysgol y Methodistiaid Calfinaidd
   • Church infant school, ii:140
   • Church schools
    • see Aberystwyth : schools: National schools
   • Commercial and grammar school, viii:59; ix:199
   • Dinas Secondary school, x:171,173,329
   • drawing school, ix:199
   • elementary school
    • see Aberystwyth : schools : ysgol elfennol
   • Girls’ Grammar school, x:167
   • grammar school, ii:68-9; ix:199
   • High school, ix:199
   • intermediate school, ii:16; viii:54,56,58,67
   • maritime education, vii:296
   • mathematical and commercial school,viii:52
    • see also Evans, John, Aberystwyth, schoolmaster
   • Miss Keeling’s school, ii:5
   • Mrs. Williams’s dame school, ii:151
   • Mrs. Woollatts’s school, ii:5
   • National schools, ii:4,5,70-82,143,150;iv:19,47; vi:49; vii:105
   • Old Bank school, viii:58
   • private schools, ii:94,150; viii:52
   • Sabbath schools, ii:141
   • Tanycae school, ii:5
   • Wesleyan school, ii:94,139,151,155; vi:78
   • ysgol elfennol, vi:58
   • ysgol y Methodistiaid Calfinaidd, vi:78
   • ysgoldy, ii:68-9,71; vi:49
  • sea cadet corps, iv:283
  • Seilo chapel, ii:93; vi:305
  • shipbuilding, iii:295
  • shire court, iii:285
  • stocks, iii:294
  • storms, iv:372; vi:329-30
  • Tabernacle, x:256
   • and the census of religious worship,iv:124,126
   • chapel choir, iii:342; vii:240; viii:5
   • decision to build Seilo, ii:93
   • rebuilding, iv:27
  • tannery, iii:296; vi:93
  • taxidermist, iv:240
  • Temperance Society, ii:92
  • Theatre, x:361
  • theatres, vii:231
  • town band, viii:3
  • town clock, iii:298; v:176
  • town commons, iii:297
  • town gates, iii:297
  • town hall
   • used as a theatre, vii:231
  • town walls, ii:276; iii:297; iv:19
  • trade, iii:288-9,323-5,326-7
  • turnpike road, x:127
  • Unitarians, vii:122
  • University College of Wales
   • see University College of Wales, Aberystwyth
  • vestry, vi: 9,10,11
  • visit of Asquith, v:332,334,336
  • visit of Mrs. Pankhurst, viii:ll
  • visitors, iv:31
  • water supply, iv:33
  • wesleyan methodists, iv:126; vii:122
  • windmill, iii:299
  • workhouse, v:170-2; viii:252-3,262,267,268,274
  • ymfudo, ii:l 67,227-9
 • Aberystwyth Amateur Band, ii:6
 • Aberystwyth and Cardigan Bay Steam Packet Co., ii:99
 • Aberystwyth and Cardiganshire General Hospital, v:182-3
 • Aberystwyth and District Swimming Club, x:345
 • Aberystwyth Archaeological Society, iii:97; v:434-8
 • Aberystwyth area
  • botanical records, i:80-4,87,93
 • Aberystwyth Auxiliary Bible Society, x:368
 • Aberystwyth Board of Guardians, x:37
 • Aberystwyth Church Rebuilding Fund, vi:416
 • Aberystwyth Corn and General Market Co., iii:165-6
 • Aberystwyth Cycling Club, v:202
 • Aberystwyth District Education Committee, ii:16
 • Aberystwyth District Visiting Society, v:175
 • Aberystwyth Football Club, vii:240
 • Aberystwyth Footpaths Association, viii:408
 • Aberystwyth Foundry, viii:330,336
 • Aberystwyth Guide, 1816, x:257,259,264,357,365,368
 • Aberystwyth Improvement Company, viii:408,409,410-12
 • Aberystwyth Infirmary, ix:144
 • Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital
  • Y Crynfryn 1838-88, v:173-7,199; vi:22
  • North Road 1888+, v:l 77-82,200-1
 • Aberystwyth Labour Party, ix:155
 • Aberystwyth Literary Institute, iii:165, 167,168,169,175
 • Aberystwyth Literary Society, vii:235
 • Aberystwyth Marine Pier Company, viii:409
 • Aberystwyth Observer, v:321,325
 • Aberystwyth Old Social Club, x:45
 • Aberystwyth Old Students’ Association, viii:ll
 • Aberystwyth Pier Company, viii:409,412
 • Aberystwyth Rural District Council, iv:280
 • Aberystwyth Savings Bank, x:45
 • Aberystwyth Select Vestry, vi:24
 • Aberystwyth Service Reservoir, viii:336
 • Aberystwyth Trades Council, ix:158
 • Aberystwyth Union, viii:246-9,251-4,259,263,265,266,267,271
 • Aberystwyth Women’s Liberal Association,v:326,328
 • Aberystwyth Working Men’s Institute, viii:10

Yn ôl i’r brig ↑

Cynllun safle Pendinas Aberystwyth
Cynllun safle Pendinas Aberystwyth

3. Darluniau

Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Aberystwyth and Cardiganshire general hospital, facing v:169 pl.13
 • Aberystwyth and Cardiganshire general hospital: the President and the committee of management, 1948, facing v:192 pl.16
 • Aberystwyth and Cardiganshire general hospital staff, 1944, facing v:177 pl. 15
 • Aberystwyth by John Wood, 1834. Plan of, facing ix:135 fig.13
 • Aberystwyth circa 1748. Lewis Morris’s map of, facing iii:189 pl.13
 • Aberystwyth circa 1750, iii:290 fig 10
 • Aberystwyth circa 1797, facing iii:296 pl.4
 • Aberystwyth. Cliffs eroded in glacial deposits 3 miles S.W. of, facing i:162 pl.4
 • Aberystwyth enumeration districts, 1841-71, facing ix:134 fig.12
 • Aberystwyth from Craiglais, facing iv:21 pl.2
 • Aberystwyth grits exposed in the cliffs just north of Aberystwyth. Highly inclined, facing i:158 pl.2
 • Aberystwyth in Victorian times, facing x:277 pl. 15
 • Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire general hospital built in 1888, facing v:169 pl. 12
 • Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire general hospital…The hospital staff,1890,facing v:176 pl.
 • 14
 • Aberystwyth. Old St. Michael’s Church, facing vi:416 pl. 14
 • Aberystwyth. Plan of St. Michael’s Church, facing vii:122 fig.7

Yn ôl i’r brig ↑

4. Pensaernïaeth

 • bridge, iv:20; vii:165
 • castle, iii:51, 52-3, 114-17, 284, 285, 286, 297,324; v:160; vii:163
 • castle, near Llanfarian, i:40
  • see also Tan-y-castell, Aberystwyth
 • cliff railwaysee Cliff railway
 • guildhall, iii:298
 • pier, iii:289; x:360
 • Plascrug swimming pool, x:345
 • public library, iii:161-80
 • town clock, iii:298; v:176

Yn ôl i’r brig ↑

5. Addysg

 • education, ii:3-l 7,66-84
 • Education report, 1847, ii:72-3,138,147,152
 • further education, ii:12-13
 • school board, ii:3-17, iii:208,210,212,214
 • schools, ii:138,147,152
  • Alexandra Road Primary school, x:171
  • Ardwyn school, vii:356; viii:57; ix:199, 200; x:164,173
  • board school, ii:5-6,9-16; iv:358
  • British school, ii:74-5,139,151
  • British schoolroom, v:28
  • Caerleon House school for young ladies, ix:199-200
  • Calvinistic Methodist school
   • see Aberystwyth : schools: ysgol y Methodistiaid Calfinaidd
  • Church infant school, ii:140
  • Church schoolssee Aberystwyth : schools: National schools
  • Commercial and grammar school, viii:59; ix:199
  • Dinas Secondary school, x:171,173,329
  • drawing school, ix:199
  • elementary school
   • see Aberystwyth : schools : ysgol elfennol
  • Girls’ Grammar school, x:167
  • grammar school, ii:68-9; ix:199
  • High school, ix:199
  • intermediate school, ii:16; viii:54,56,58,67
  • maritime education, vii:296
  • mathematical and commercial school,viii:52
   • see also Evans, John, Aberystwyth, schoolmaster
  • Miss Keeling’s school, ii:5
  • Mrs. Williams’s dame school, ii:151
  • Mrs. Woollatts’s school, ii:5
  • National schools, ii:4,5,70-82,143,150;iv:19,47; vi:49; vii:105
  • Old Bank school, viii:58
  • private schools, ii:94,150; viii:52
  • Sabbath schools, ii:141
  • Tanycae school, ii:5
  • Wesleyan school, ii:94,139,151,155; vi:78
  • ysgol elfennol, vi:58
  • ysgol y Methodistiaid Calfinaidd, vi:78
  • ysgoldy, ii:68-9,71; vi:49

Yn ôl i’r brig ↑

6. Ffeiriau

 • fairs, x:37
  • early 20c, iv:219
  • hiring, ix:153
  • horse, v:129
  • mediaeval, iii:321-2,323

Yn ôl i’r brig ↑

7. Diwydiant

 • blacksmith, vi:100
 • Co-operative society, ix:152,155
 • corn mills, vi:98
 • craftsmen, vi:92
 • electric power, viii:6
 • fulling mill, vi:108
 • gas works, Mill Street, viii:342
 • grist mill, iii:294-5
 • labourers’ diet, 1837, x:42
 • lead smelting, iii:295-6
 • lighting, iv:33
 • limekilns, iii:295
 • mill, iii:330
 • mint, i:185-6,188;iii:285
 • printing
  • see Aberystwyth : argraffu
 • quarry, iii:292
 • rope making, iii:295
 • savings bank, iv:19
 • shipbuilding, iii:295
 • tannery, iii:296; vi:93
 • taxidermist, iv:240
 • trade, iii:288-9,323-5,326-7
 • turnpike road, x:127
 • water supply, iv:33
 • windmill, iii:299
 • workhouse, v:170-2; viii:252-3,262,267,268,274

Yn ôl i’r brig ↑

8. Marchnadoedd

 • markets, iii:288-9,296; ix:182-3; x:38,44
  • corn, iii:296; vii:238
  • pig, iii:296
   • see also Aberystwyth Corn and General Market Co.

Yn ôl i’r brig ↑

9. Gweinyddiaeth

 • assembly rooms
  • see Assembly Rooms
 • board of guardians, ix:79,87-94
 • borough council, iv:280
 • borough election 1741, vi:128-9
 • chamber of trade, v:318; ix:151
 • court leet, viii:103
 • customs house, iii:289-91, x:127,367
 • elections(18c),v:402-03,405,406,407,408,412,415,417,418,420,421
 • shire court, iii:285
 • stocks, iii:294
 • town hall
  • used as a theatre, vii:231

Yn ôl i’r brig ↑

10. Iechyd

 • hospital services, v:168-208

Yn ôl i’r brig ↑

11. Poblogaeth

 • population
  • 1841, ix:135-49
  • increase 1871-1921, v:318
  • increase 1911-21, v:331
  • trend 16c-18c, vii:259

Yn ôl i’r brig ↑

12. Morwrol

 • harbour, iv:283-9; vi:325,326,328; x:367
 • herring boats, vi:202
 • herring fishing, iii:332; vi:121,122
 • port, iii:326; vi:328; x:408

Yn ôl i’r brig ↑

13. Rheilffordd

 • railway, vii:232,235
  • involvement of H. Houghton and the Duke of Newcastle, vii:223
  • station : floods, 1886, iv:372

Yn ôl i’r brig ↑

14. Crefydd

 • baptists, vii:121-2
 • Bethel baptist chapel
  • and the census of religious worship, iv:116,124
  • gravestone of Ellis’s Eagle Foundry, viii:342
 • calvinistic methodists, vii:121
 • Holy Trinity church, ii:66
 • independent chapel (Eng.), v:28
 • independents, iv:121; vii:121
 • political nonconformity, growth of, iii:127-8
 • quakers
  • see Aberystwyth: crynwyr
 • Queen Street Welsh church, iv:126,127
 • Roman Catholic chapel, vii:231-2
 • St. Mary’s church, ii:66; vi:329,415,416
  • consecrated by Bishop Connop Thirlwall, vii:147
 • St. Michael’s church, iv:24,32; x:4and the census of religious
  • worship,1851, iv:116,119,120
  • as chapel-of-ease to Llanbadarn, i:66
  • first, ii:66; vi:416
  • organ fund, 1892, viii:9
  • schoolhouse, vi:416
  • second, ii:66; vi:417-18; vii:99,114,117-28
  • third, ii:66; vi:419
  • vestry, vi:419
 • St. Paul’s Wesley Band of Hope, vii:240
 • Seilo chapel, ii:93; vi:305
 • Tabernacle, x:256
  • and the census of religious worship,iv:124,126
  • chapel choir, iii:342; vii:240; viii:5
  • decision to build Seilo, ii:93
  • rebuilding, iv:27
  • Unitarians, vii:122
  • vestry, vi: 9,10,11
  • wesleyan methodists, iv:126; vii:122

Yn ôl i’r brig ↑

15. Prifysgol

 • University College of Wales
  • see University College of Wales, Aberystwyth

Yn ôl i’r brig ↑

16. Map

Gweld Map Mwy o Aberystwyth

Yn ôl i’r brig ↑

17. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

18. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol a henebion Aberystwyth
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Aberystwyth
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion tafarn a thafarndai Aberystwyth lleol
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Aberystwyth

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb