Ysgrifau Coffa

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘Ysgrifau Coffa’

 • Bowen, Emrys George, ix:301
 • Davies, Evan Glyn, v:4.39 Davies, J. R., iv:77
 • Davies, Richard Isgarn, i:204
 • Davies, William Llewellyn, ii:1-2
 • Evans, D. D., facing v:239
 • Evans, David, i:204
 • Griffiths, Dewi Goronwy, ili:244
 • Hughes, leuan T., vili:480
 • Jones, Cadwaladr Bryner, ii:125-6
 • Jones, R.Osborne, ili:185
 • Morgan, Henry,iv:422
 • Pierce, Thomas Jones, v:102
 • Powell,S.M,i:204
 • Tibbot,Gildas, vili:479
 • Treharne, Reginald Francis, v:4.39
 • Vaughan, Ernest Edmund Henry Malet, v:109
 • Williams, David, viii:363
 • Williams, William Ogwen, vi:254-5

.. = portrait

 • Molloy, Pat, And they blessed Rebecca: an account of the Welsh toll-gate riots 1839-1844.
 • Llandysul: Gomer Pre,ss 1983 (D. M. Jones) ix:388
 • Morris, Robert M., ‘Beca! Caerdydd : Gwasg Prifysgol Cymru,1986 (Aled Jones) x:221
 • Phillips, Bethan, Peterwell: the history of a mansion and its infamous squire. Llandysul: GomerPress, 1983(D. M. Jones) ix:388
 • Price, D.T. W., Yr EsgobBurgessa choleg Llanbedr/ Bishop Burgess and Lampeter College.
 • Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru,1987(Mari Ellis) x:351-3
 • Price D. T. W., A history of Saint David’s University College Lampeter vol. 1 : to 1898.
 • Cardiff : University of Wales Press, 1977 (D. M. Jones) viii:237-8
 • Rees, D. Ben, Hanes Plwyf Llanddewi Brefi. Pwyllgor Etifeddiaeth a Diwylliant Llanddewi Brefi,1984
 • (D. M. Jones) ix:389
 • Rees, D. Ben,Wales: the cultural heritage. Ormskirk: G.W. and A.Hesketh, 1981 (D. M.Jones) ix:293- 4
 • Rees, D. Morgan, Historical industrial scenes : Wales.
 • Ashbourne : Moorland, 1979 (D. M. Jones) viii:481
 • Rees, D. Morgan, Mines, mills and furnaces. London: HMSO, 1969 (W. J. Lewis) vi:256 Roberts, JohnW., Owain Glyndwr.
 • Caerdydd :Gwasg Prifysgol Cymru, 1985 (Llinos Beverley Smith) x:220-1
 • Smith, J. Beverley, Uewelyn ap Gruffudd TywysogCymru. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1986 (David Jenkins) x:219-20
 • Soulsby, Ian, The Towns of Medieval Wales. Chichester: Phillimore, 1983 (S.Cunnane) ix:29U