Cymdeithas Hanes Ceredigion

U – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘U’

 • U’larsing, schooner, vii:283 uchelwyr (aristocracy),iv:273 Ummabowa
 • see Cwmbwa farm
 • Undeb yn Otthymynedig i Ymarfer, viii:443,458
 • Union, Llandysul, ii:115
 • unitarians, iv:122-3; vi:53,57,79,84-5;
 • vii:8,10-13
 • Unity, smack, ix:120
 • University College of Wales, Aberystwyth and Aberdare report, viii:50-1; ix:200-02,
 • 2tt-15,216,217
 • and politics, v:322,325
 • and Thomas Jones, vi:364-81 boat club, vii:248
 • botany department, i:88 building fund, vii:248 Celtic Society, viii:2,4
 • chemistry department, vii:236 Company of Volunteers, vii:249 Drama Department, viii:336
 • Dramatics Committee, vii:241,245,246,248, 249,250; viii:5,6,7,8,16,17
 • Examination Hall, vii:234-5,240,243,245,246; viii:2,5,6,7,8,9,12,13,15,17,18
 • Fabian Society, vii:241
 • fire,1885, vii:230,232; viii:39 Footlights Dramatic Oub, vii:233,246 French Society, vii:241
 • Geltaidd , vi:368
 • Geography department, ix:45 library, vii:234; viii:2,6,395-6
 • Literary and Debating Society, vii:230,232, 233,234,241; viii:t,5,16,17
 • Literary Society, viii:15,17 magazine, vii:234
 • museum and art collections, viii:389-403 music club, vii:249
 • old college building, vii:230
 • old Students Association, vi:364,369-70; vii:242 old Students Association Reunion plays,
 • viii-9
 • Quadrangle, viii:2,3,6,7-8 Scientific Society, i:88
 • Shakespeare Reading Society, vii:230 students union, at Assembly rooms, vii:236 visit of G. B.Shaw,1899, vii:247 visitofW.B.Yeats,viii:5
 • Welsh Plant Breeding Station
 • see Welsh Plant Breeding Station women students, vi:366-7
 • Woodrow Wilson chairof International Politics, vi:372-3,377
 • zoology department, vii:249 Urgent, vessel, vi:226
 • Urien Rheged, iv:7,8
 • Uwch Aeron, commote, i:40-t; vi:270 Uwch Aeron, senaschelry, vi:139 Uwchkerdyn
 • see Llandysul Uwch-Cerdyn