U – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘U’

 • U’larsing, schooner, vii:283
 • uchelwyr (aristocracy),iv:273
 • Ummabowa
  • see Cwmbwa farm
 • Undeb yn Orchymynedig i Ymarfer, viii:443,458
 • Union, Llandysul, ii:115
 • unitarians, iv:122-3; vi:53,57,79,84-5; vii:8,10-13
 • Unity, smack, ix:120
 • University College of Wales, Aberystwyth
  • and Aberdare report, viii:50-1; ix:200-02, 211-15,216,217
  • and politics, v:322,325
  • and Thomas Jones, vi:364-81
  • boat club, vii:248
  • botany department, i:88
  • building fund, vii:248
  • Celtic Society, viii:2,4
  • chemistry department, vii:236
  • Company of Volunteers, vii:249
  • Drama Department, viii:336
  • Dramatics Committee, vii:241,245,246,248, 249,250; viii:5,6,7,8,16,17
  • Examination Hall, vii:234-5,240,243,245,246; viii:2,5,6,7,8,9,12,13,15,17,18
  • Fabian Society, vii:241
  • fire,1885, vii:230,232; viii:39
  • Footlights Dramatic Club, vii:233,246
  • French Society, vii:241
  • Geltaidd , vi:368
  • Geography department, ix:45
  • library, vii:234; viii:2,6,395-6
  • Literary and Debating Society, vii:230,232, 233,234,241; viii:1,5,16,17
  • Literary Society, viii:15,17
  • magazine, vii:234
  • museum and art collections, viii:389-403
  • music club, vii:249
  • old college building, vii:230
  • old Students Association, vi:364,369-70; vii:242
  • old Students Association Reunion plays, viii-9
  • Quadrangle, viii:2,3,6,7-8
  • Scientific Society, i:88
  • Shakespeare Reading Society, vii:230
  • students union, at Assembly rooms, vii:236
  • visit of G. B. Shaw,1899, vii:247
  • visit of W. B. Yeats,viii:5
  • Welsh Plant Breeding Station
   • see Welsh Plant Breeding Station
  • women students, vi:366-7
  • Woodrow Wilson chair of International Politics, vi:372-3,377
  • zoology department, vii:249
 • Urgent, vessel, vi:226
 • Urien Rheged, iv:7,8
 • Uwch Aeron, commote, i:40-t; vi:270
 • Uwch Aeron, senaschelry, vi:139
 • Uwchkerdyn
  • see Llandysul Uwch-Cerdyn