Talfyriadau

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘Talfyriadau’

 • Adm. admiral
 • Aid. alderman
 • b. born
 • hap. baptised
 • c. circa
 • Capt. captain
 • Cir. councillor
 • Col. colonel
 • dau. daughter
 • Dr. doctor
 • esq. esquire
 • f. ferch (daughter)
 • Gen. general
 • gent. gentlemen
 • jnr. junior
 • Lieut. lieutenant
 • M.P. member of parliament
 • Maj. major
 • marr. married
 • Parch. parchedig (reverend)
 • Rev. reverend
 • Sgt. sergeant
 • Snr. seruor
 • St. saint
 • yngr. younger