P – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘P’

 • pabyddiaeth, viii:456-7
 • Pacific, schooner, vii:284,291
 • Packet of Cardigan, vessel, vii:61; ix:118
 • Padarn Fawr Benefit Society, x:46
 • Padarn Fawr Friendly Society, x:371
 • Padarn, saint, vi:274; vii:35
 • Page, Richard, Aberystwyth, civil engineer, ix:145
 • Paine, H. H., U.C W., vii:249,250
 • Painter, Rev. William Hunt, i:88
 • Pal, Rhydyfelin, viii:340
 • palaeontology, i:161-3
 • Palk, Sir Lawrence, iii:78
 • Palladium, Aberystwyth, vii:238
 • Palmer, David, Cardigan, headmaster, viii:57
 • Palmer, William Henry, Queen’s Hotel, Aberystwyth ii:12; viii:409
 • Pandu mill, Llandysul, i:117
 • Pandy, Llanfair Clydogau
  • woollen mill, vi:110
 • Pandy, Llannerch Aeron
  • corn mill, vi:97
 • Pandy, Llanrhystud
  • fulling mill, vi:111
 • Pandy, Llanwnnen
  • woollen mill, vi:110
 • Pandy, Melindwr ix:334
 • Pandy, Tal-y-bont, vi:109
 • Pandy footbridge, i:123,137
 • Pant Eynon, Brongwyn, viii:82
 • Pant-y-Cerrig, viii:102
 • Pant-y-Cleifion Street (sic), Cardigan, v:20-1
 • Pant-y-gar
  • bidding, iv.-39-43
 • Pant-y-gwair, Llyn Eiddwen, ii:40,47
 • Pant y kroy, Llanfihangel-ar-arth, viii:83
 • Pant y llys (Panterlis), vii:67-8
 • Pant-y-moch, Llandysul, viii:470
 • Pant yr Ebolion, ii:29,34-5
  • see also Blaencwmsymlog mine
 • Pant yr Holiad
  • stones, ix:270
 • Pant yr Odyn, v:52
 • Pantebolion, ix:14
 • Panterlis (Pant y llys), vii:67-8
 • Pantglas, ysgoldy, v:141
 • Pantmoch, Pont-siân, iii:110
 • Pantstreimon, iv:152; viii:470
 • Pantwhilog, farm, iii:128
 • Pantybarwn fferm (farm) vi:360
 • Pantycreuddyn independent church, vi,i:8 10; viii:459
 • Pantycroy, viii:86
 • Pantydefaid, Rhyd Owen, iii:112; iv:122-3; vii:110
 • Pantyfedwen
  • and Chelsea Training College, x:170
 • Pantyfedwen bust building, vii:238
 • Pantyffynnon, school, Ystumtuen, ix:328
 • Pantygenau, circulating school, ix:352
 • Pantyroliaid, circulating school, ix:352
 • Paragon Yard, New Quay, vii:285
 • Parc Carreg y Lluniau, iv: ;vi:244
 • Parc Rhydderch, teulu (family), x:238
  • see also Parcrhydderch
 • Parc-y-brag, vi.-93
 • Pare y brâs, viii:370
 • Parc-y-castell, Llandygwydd, iii:59
 • Parc y maen llwyd, Cenarth, viii:370
 • Parcel Canol
  • censuses, 1841-81, x:383-91
  • school attendance, x:388-9
 • Parcel Canol castle, iii:65-6
 • Parahydderch, Glyn Aeron, vii:15,21-6,35
 • Pardo, Thomas, Llandysul rector, v:431
 • Pareezer Hall, vii:236; viii:10
 • Pareezer, Benjamin, vii:236,238
 • Parish Hall, Aberystwyth, vi:416
 • parish relief
  • see poor law
 • Park Street, New Quay ropewalk behind, vii:291
 • Parky Beili, boat proprietor, iv:73
 • Park y Marehogg, Llandyfriog, viii:83,86
 • Parky Pratt, v:224; vii:191
 • Parke, Llandyfriog, viii:89
 • Parke, Mr. Justice, viii:236
 • Parke y ddeyntir, Aberystwyth, iii:298
 • Parry Street, Aberystwyth, iii:299-300
 • Parry the exciseman, vi:289
 • Parry, Llidiarde
  • estate in 1873, iv:12
 • Parry, Miss, v:10
 • Parry, Mr. and Mrs.. Cwmcynon, Llandysiliogogo, v:9,10
 • Parry, Capt, The Ship, Tresaith, iii:238
 • Parry , Miss, Llidiardau, x:284,285
 • Parry , Anne, Caecadw, Henllan, viii:336
 • Parry, David (1794-1877), ix:239
 • Parry, David, Aberteifi, viii:440
 • Parry, David, Carmarthen, iv:197
 • Parry, David, Llanilar, vi:6
 • Parry, David, Noyadd, vii:80,81
 • Parry, David, Noyadd Trefawr, iii:91; iv:262; vi:155
 • Parry, David,St. Dogmaels and Llanllyr, vi:343-4
 • Parry, Sir David Hughes, vi:377
 • Parry, David Webley, Noyadd Trefawr, vi:151
 • Parry, Dyddgu, Neuadd, iii:203
 • Parry, E.Wynne, vi:63
 • Parry, Edward, iv:135
 • Parry, Elizabeth née Lloyd, viii:88
 • Parry, Elizabeth, New Quay,children’s nurse, x:309
 • Parry, Ellen Webley, Noyadd Trefawr, vi:151-2
 • Parry, G. W., Llidiarcbu, x:397,398-9
 • Parry, Griffith, Penmorfa, Caernarfonshire, viii:184,185,187
 • Parry, J. Eddie,student, viii:16,17
 • Parry, Joan née Lloyd, Blaenpant, viii:81
 • Parry, Joan, Tyglyn Aeron, iii:200; iv:191
 • Parry, Joane, iv-.378,319,383
 • Parry, John, iv:380,;381,383,385,386
 • Parry, John, Aberystwyth, iii:299
 • Parry, John, Aberystwyth, solicitor, viii:405-06; ix:63; x:98-101
 • Parry, John, Blaenpant, viii:81
 • Parry, John, Caecadw, Henllan, viii:336
 • Parry, John, Ffynonlefrith, viii:335,336
 • Parry, John, Uanilar, schoolmaster, iv-.52
 • Parry, John, Portland Street, lapidary, iv-.28
 • Parry, John, Tre’rdefaid, iv:191
 • Parry, Capt. Jones, Tyllwyd, viii:162,174
 • Parry, Joseph, v:360; vi:303,384,385
 • Parry, Lettice née Lewes, vi:155
 • Parry, Lewis, Liverpool, ix:347
 • Parry, Llewelyn, Cenarth, iii:204
 • Parry, Llewelyn, Tyglyn-isaf, iii:204,205
 • Parry, Llewelyn Thomas, Gellioerlas, iv:191,192
 • Parry, Llewelyn Thomas, Ty-glyn-aeron, iii-92,204
 • Parry, Mary, vi:289
 • Parry, Miss Sarah J., Aberystwyth, schoolmistress, ii:77
 • Parry, Stephen, Cwmtidy (Cwmtudu), iii-91
 • Parry, Stephen, Noyadd Trefawr, v:404; vii:74; viii:87,445,465
 • Parry, T.G. Wynne, v:188,191
 • Parry, Thomas, iv-.381
 • Parry, Thomas, iii:203
 • Parry, Rev. Thomas, x:93
 • Parry, Thomas, Cilgwyn, viii:88,89
 • Parry, Thomas, Henllan, crynwr (quaker), ii:164
 • Parry, William Henry Webley, Noyadd Trefawr, vi:151
 • Parry, Admiral William Henry Webley, Noyadd Trefawr, vi:151, 400, 407, 411
 • Parry-Jones, Aneurin, ix:158
 • Parry-Williams,T. R, vi:48; viii:16,47
 • Parson’s Bridge
  • botanical records, i:92
 • Pasc y Christion, viii:449
 • Pascoe, James, Cornish mine worker, ix:324
 • Passifick, vessel, x:314
  • see also Pacific, schooner
 • Patrick, Amelia, Black Lion, New Quay, x:326, 130
 • Patrick, Charles, Black Lion, New Quay, x:326
 • Patrick, Edward, Black Lion, New Quay, x:326
 • Patrick, John, Black Lion, New Quay,x:325
 • Patrick, John, Black Lion, New Quay, scholar, x:325,326
 • Patrick, John, New Quay, x:373
 • Patrick, Sophia, Black Lion, New Quay, x:325
 • Patrick, William, Black Lion, New Quay, master mariner, x:325
 • patronage, bardic
  • see noddwyr y beirdd
 • Paul, Anne, Melindwr,ix:327
 • Paul, James, Melindwr, ix:327
 • Paul, John, Melindwr, ix:327
 • Paull, Anna, Melindwr, ix:326
 • Paull, James, lead mine agent, ix:325
 • Paull, Thos, Melindwr, ix:326
 • Paull, Wallace H., Goginan, viii:433-4
 • paupers, vii:263-6; ix:78-101
  • see also poor law
 • Paynter, John, Cwmsymlog mine, ii:30
 • Paynter, John, Esgairmwyn, ii:54
 • Pearce, Jane, schoolteacher, ix:324,329
 • Pearce, William, Royal Oak, ix:332
 • Pearcy, Thomas, workhouse master, x:147
 • Pearl, brigantine, vii:279
 • Pearl, schooner, vii:285
 • Pearson, Mr.
  • and Hafod, vii:218
 • Pearson, Mrs., Aberystwyth, iv:26
 • peasantry
  • early modern, vii:262,270-1
 • peat, x:121-2
 • peat bogs
  • botany of, i-93
   • see also names of individual bogs
 • peat cutting, i:78,99; ii:42-3; iii:110; iv:331-2; v:280-1; vi:92,323,352; viii:293
 • peat-cutting shelter, iv:406
 • Peggy, schooner, vii:276
 • Peggy, vessel, v-.274-5
 • Peithyll tie,i:40
 • Pelham, Henry, 4th Duke of Newcastle, vii:218-19,221,222,223
 • Pelican, Llandysul, ii:115
 • Pell, George,viii:220
 • Pell, Jonathan
  • and Aberystwyth piercompany, viii:409
  • and Aberystwyth public library, iii:163, 164-70,172,174-5
  • and lead mining, viii:220
 • Pembrokeshire
  • election 1831, vi:181
 • Pen-bont Felin-newydd
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Pen-bont Felin-newydd : iforiaid
 • Pen-bont Rhydybeddau ·
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Pen-bont Rhydybeddau : iforiaid
  • mines
   • see Bronfloyd mine
  • school, ii:94
 • Pen-boyr
 • ysgol Madam Bevan, v:351
 • Pen Dinas
  • hill fort, i:5; ix-.275
 • Pen Drainog, vi:203
 • Pen gwern Ucha, viii:370
 • Pen-lôn, ix:184
 • Pen pont Rhyd Owen, viii:79
 • Pen rhyw Devryog (fedw), Llandyfriog, viii:83
 • Pen-y-banc
  • undodwyr, viii:441,459
  • unitarians
 • see Pen-y-banc : undodwyr
 • Pen-y-banc, Aber-arth, ix:360-2
 • Pen y bont, Llandyfriog
  • the house by, viii:83
 • Pen-y-bont, Tregaron, ii:85,170-1; iii:1; viii:341
  • woollen mill, ii:170
 • Pen-y-bont, Tremain, v:11
 • Pen-y-castell, Llanilar, iii:62-3
 • Pen-y-cefn, lead mine, viii:217,218,219
 • Pen-y-foel, quarry, ii:42
 • Pen-y-garn
  • and thecensus of religious worship, iv:115
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Pen-y-garn : iforiaid
  • school
   • private school, ii:150
   • religious instruction in 1847, ii:152
 • Pen y garreg, ix:374
 • Pen-y-glogau, Trefilan
  • barrow, ix:289
  • bibliography, iv-.306
 • Pen-y-lan, v:11
 • Pen y Punvarch, Llanfihangel-ararth, viii:86
 • Pen-y-wern, mansion, viii:339
 • Pen-yr-Anchor, Aberystwyth
  • smelter, i:190; iv:130,131,132
 • Penalltyrhebog, iv:374
 • Penarth, hundred of, vi:140,219
 • Penbanlt, Melindwr,ix:334
 • Penbeili-mawr, Llangynllo
  • castle, iii:69
  • gentry of, subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181
 • Penbontbren, Melindwr, ix:334
 • Penbontfach
  • day school at, iv:163
 • Penbryn, ix:343-56
  • anghydffurfiaeth, iv:%,97,99,104,109
  • anti-tithe disturbances, ix:355,356
  • bibliography, iv:305
  • bridge, viii:329
  • cairn, ix:268
  • cargoes landed at, iii:233,234
  • castle, iii:69
  • church, iii:182-3; ix:354-5; x:233
   • Lewes family vault, vi:156
   • stained glass window in memory of Catherine Jenkins, Dyffryn Bern, vi:247
  • churchyard
   • grave of Daniel Owen Davies, vi:244
  • corbalengi stone, iv:60-6
  • corn milling, ix:344,349
  • emigration
   • see Penbryn : ymfudo
  • fishing, ix:344-5,348
  • fulling mill (Melin Lloyn Eos), vi:108
  • lime kiln, ix:345
  • llofruddiaeth, iii:182-3
  • malting and brewing, ix:350
  • murder
   • see Penbryn : llofruddiaeth
  • nonconformity
   • see Penbryn : anghydffurfiaeth
  • population trend, 16c-18c, vii:259
  • Rebecca riots, ix:356
  • schools
   • British school, ix:353-4
   • dissenting school, ii:139
   • National school, ix:353
   • school board, iii:210,212,214
  • shipbuilding, ix:345
  • tucking mill, viii:86
  • woollen factory, ix:350-1
  • ymfudo, ii:167
 • Penbryn, Llandysul, iv:92
 • Penbryn, Melindwr, ix:334
 • Penbryn Pellau
  • cistfaen, ix:268
  • Penbryn Ucha ?, Melindwr, ix:334
 • Pencader
  • annibynwyr, iv:107 castle, i:41
  • iforiaid, iii:28
  • ivorites
   • see Pencader: iforiaid
 • Pencarreg, iv:105
  • and Strata Florida abbey, i:29
  • pwnco, viii:193-4
  • woollen mill, vi:110
 • Pencelli, viii:370
 • Pencerdd Ceredigion
  • see Edwards, Edward ”Pencerdd Ceredigion”
 • Pencoed-y-foel, Llandysul, iii:102,107; iv:92,150,151; v:428-9; viii:29
 • Pencoedfoel, Uandysul
  • see Pencoed-y-foel, Llandysul
 • Pencormaen
  • mawnog (peat) v:246
 • Pencraigddu, lead mine, viii:357
 • Pencwm (Lletygrugiar), Llanrhystud, ix:166
 • Penddintir (Penintir), vi:253
 • Pendinas
  • Wellington monument, viii:337
 • Pendine cottage, Tregaron, viii:207
 • Penffin, Penbryn,vi:191
 • Pengarreg, farmyard, vi:217
 • Pengarreg fach, Aberaeron, i:57; ix:382
 • Pengarreg-fawr, Aberaeron, i:57; vi:289,291; ix:382
 • Pengarreg-ganol, Aberaeron, i:57; ix:382
 • Pengarreg lsaf, Aberaeron, vi:291
 • Pengeulan, New Quay, vii:273
 • Penglais dingle, Aberystwyth, viii:330
 • Penglais hill, Aberystwyth, vii:239
 • Penglais house, Aberystwyth, iv:19,196
 • Pengraig, Melindwr, ix:334
 • Pengraig, New Quay, vii:273,275
 • Pengraigfach, Melindwr, ix:334
 • Pengroesffordd cottage, Melindwr, ix:334
 • Penhownant
  • see Cefn-gwrthafam
 • Penlan, mansion, vii:67-8,70
 • Penlan Abermeurig, farm, vi:343
 • Penlanlas lsaf, farm, vi:349
 • Penlanodyn, Nebo, iii:153
 • Penlanowen, fferm (farm), vi:360
 • Penllain
  • private adventure school,ix:352
 • Penllain Maesglas, ix:345
 • Penllwyn,ix:334
  • bibliography, iv:306
  • bronze urn found in 1926, iii:262-3
  • capel to gwellt, vi:53
  • chapel, ix:334; x:285
  • cottage, ix:334
  • eglwys , x:233
  • schools, ii-.96,146,150;iv:50-1; vi:52,66; ix:334; x:387
  • Sir John Rhys as pupil-teacher at, ii:214
 • Penllwyn Uchaf, Melindwr, ix:334
 • Penlon Moch, iii:182
 • Penmorfa chapel, v:13; ix:353,354
 • Pennant
  • blacksmith, vi:100
 • Pennardd, commote, iii:268,273; iv:273,280; vi:139,140; vii:17,19,21,22
 • Pennardd, grange, Strata Florida, i:27-8,36
 • Pennardd, lead mines, iv:195
 • Penparc
  • blacksmith, vi:99
  • schoolmaster
   • see Penparc: ysgolfeistr
  • ysgolfeistr, iv:364
 • Penparcau
  • blacksmith, vi:99
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Penparcau : iforiaid
  • school, ii:4,5,149
 • Penpolion, New Quay, vii:273,286
 • Penpwll, Llandysul, ii:114
 • Penrallt, Llechryd
  • corn mill, vi:97
 • Penrhiw
  • unitarianism, vii:10
 • Penrhiw, Melindwr, ix:334
 • Penrhiw Mining Company, Cwmrheidol, v:272
 • Penrhiw-llan
  • blacksmith, vi:100
  • bridge, viii:351
 • Penrhiw-pâl
  • basgedwr, iv:215
  • basketmaker
   • see Penrhiw -pâl : basgedwr
 • Penrhiw-Tynygraig, ix:334
 • Penrhiwfelin, Melindwr , ix:334
 • Penrhiwffleur, Tregaron stones, ix:268
 • Penrhiwgerwin mine
  • see Loveden mine
 • Penrhiwolau, Cenarth
  • bidding, iv:44
 • Penrhiwpistyll farm, New Quay, vii:273,280; x:319
 • Penrhyn-coch
  • Baptists, iv:124
  • barrow, iii:263-4
  • bronze age ring cairn, v:434
  • Horeb baptist chapel, rebuilding, 1856, ii:93
  • iforiaid, iii:28,31
  • ivorites
   • see Penrhyn-coch : iforiaid
  • Temperance Society, ii:92
 • Penrow, temporary hospital, v-.205
 • Penry, Henry, London, head of the British and Foreign School, ii:138, 142, 146, 149,153,154
 • Penry, Rev. T. A., ii:13
 • Pensarn, v:13
  • gravestone of John Parry, Ffynnonlefrith, viii:336
 • Pensarne
  • turnpike gate, ii:106
 • Pensamgeuig, Rhydlewis, iv:224
 • Penson and Ritche, architects, ii:76
 • Penson, Richard Kyrke, bridge surveyor, viii:338-9; x:397,401
  • and rebuilding of Llanrhystud church. vii:105, 106, 108-09, 110-13, 114
 • Pentre, x:3
 • Pentre Brunant, vii:158
 • Pentre-cwrt
  • woollen mills, vi:110
 • Pentre issa, Brongwyn, viii:82
 • Pentre’r-felin
  • road bridge by, viii:343
 • Pentre’r-glyn
  • iforiaid, iii:28
  • ivorites
   • see Pentre’r-glyn : iforiaid
 • Pentre-Rhibyn, Melindwr, ix:334
 • Pentre-Rhys adventure school, ii:146,149,152, 153,155
 • Pentre Richard
  • tai unnos, viii:106
 • Pentre Sayer, Goginan, ix:324,334
 • Pentre Sisiwrn (Brongwyn Street), New Quay, vii:280
 • Pentreath, Thos, Cornish mine worker, ix:323
 • Pentrefoelas stone, iii:104
 • Pentregât
  • blacksmith, vi:100
  • bridge near, viii:335
 • Pentrwyn
  • rocks of, iii:238
 • Pentŵr, Aberaeron, vi:291
 • Penuwch
  • cairns, ix:271
  • hat making, vi:95
 • Penweddig, cantref, iv:273; vi:270; vii:18
 • Penwem, Cribyn
  • woollen mill, vi:110,114,115
 • Penwernfach smallholding, vi:347
 • Penwig farm, New Quay, vii:273
 • Penwig hill, New Quay, vii:275
 • Penwig reef, New Quay, vii:273,288
 • Penybank, Melindwr, ix:334
 • Penybank farm, iv:123
 • Penybenglog
  • number of hearths, 1670, iv:14,15
 • Penybont, Brongwyn, viii:86
 • Penybont, Melindwr, ix:334
 • Penybryn, Cwmbrwyno, Melindwr, ix:334
 • Penybuarth, viii:370
 • Penygarreg, v-.368,370; vi:291
 • Penygelli, Troed-yr-Aur, v:11
 • Penygroesffordd, Melindwr, ix:334
 • Penylan Hall, v:68; viii:67-8,69
 • Penywennallt, v:2,3,8
 • Percy, Hugh, 3rd Duke of Northumberland, iii:80
 • Perfedd
  • a’r lluestu, v:246,248,251,252
 • Perfedd, commote, iii:268,277; iv-.273,280; v:144; vi:139; vii:16,18.,21,25
 • Perfedd, manorial waste lands, viii:101
 • Perlau Moliant (1928), viii:40
 • Perowne, J. J. Stewart, Lampeter college, vice principal, ix:202
 • Perrot, Sir Thomas, iii:72
 • Perrot, Thomas, Caerfyrddin, viii:459
 • Perrott, Sir John, iii:72; iv:349
 • Perry Winkle
  • see Gibson, Sir John
 • Peny, Mr.A.,ii:10
 • Perservance (sic), vessel, vi:223
 • Perseverance, schooner, vii:279,285
 • Persondy, Aberaeron, v:48
 • Perth John, v:48
 • Perth y Says, Llandyfriog, viii:83
 • Perthneuadd farm, vi:343,348
 • Perthygwenyn, ix:184
 • Peters, David, Quarry Row (3) New Quay, apprentice smith, x:314
 • Peters, John, Quarry Row (3) New Quay, smith, x:314
 • Peters, Mary, Quarry Row (3) New Quay, scholar, x:314
 • Peters, Rachel,Quarry Row (3) New Quay, x:314
 • Peters, William, Quarry Row (3) New Quay, scholar, x:314
 • Peters, Wm Henry , Cornish mine worker, ix:324
 • Peterson, Francis, sailor, ii:101
 • Peterwell, ii:85-6;v:43
  • sale catalogue, 1781, i:197; ii:129,131-2, 134-6
  • school, iii:225
 • Peverell, iv:7
 • Phaer, Thomas, M. P., vi:145
 • Pheasant, ketch, x:409
 • Pheasant, smack, ix:125
 • Phee, Evan David, iv:381
 • Phee, Evan Davies, iv:384
 • Phee, Evan Dd, iv-.380
 • Phelp, Capt., viii:337
 • Phelp, Edward Tufton, ix:62
 • Phelp, Ellen née Powell, ix:62
 • Phelp, William Edward, ix:69
 • Phelps, James, Coston, iv-.24,25
 • Phelps, Laura, Coston, iv:24-5
 • Philip, schooner, vii:285
 • Philip ap David, iii:333
 • Philip ap Rhydderch, Mabwynion, v:154,156
 • Philip ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, vii:21,32
 • Philip Goch, abbot of Strata Florida abbey, i:22
 • Philippi, Jarobus, Colby, ix:234
 • Philipps, Cilsant, iv:9
 • Philipps, Llangunor
  • estate in 1873, iv:13
 • Philipps, Mabws, iv-.312-13
 • Philipps, Picton Castle, iv:13
 • Philipps, Elizabeth Frances née Philipps Walters, vi:194
 • Philipps, George, Cardigan priory, viii:379,380
 • Philipps, Sir Grismond, iv:8
 • Philipps, Hon. Hanning, iv:8
 • Philipps, J. Wynford, v:327
 • Philipps, John, Cringae, viii:88
 • Philipps, Sir John, Picton Castle, v:409,410, 411,413; vii:83
 • Philipps, Mary Anne, vi :182
 • Philipps Walters, Anne née Bowen, vi:172,192
 • Philipps Walters, John, (1788-1865),
  • Perthcereint, vi:172,173,176,188,191-2,193, 194
 • Philipps Walters, Thomas, vi:194
 • Philips, Rev. John, Bangor, viii:316
 • Phillip, Llanwenog, iv:111
 • Phillip ap Rhydderch, Lloyd Jack, vi:343
 • Phillip, Evan, iv:384
 • Phillip, John, Llanddewibrefi, iv:110
 • Phillip, Thomas, iv:386
 • Phillipp ap Howell ap John Lloyd, Llandysul, viii:79,80
 • Phillipps, James, vii:82
 • Phillipps, Col John Allen Lloyd, trustee of Ystradmeurig, ix:208, 210
 • Phillipps, Thomas, Cringae, Carmarthen, viii:87 .
 • Phillipps , Thomas, Lampeter Velfrey, viii:84
 • Phillips, Trelewelyn, iv-.5
 • Phillips family, New Quay, x:373,375
 • Phillips Hall, vii:236
 • Phillips, Sergeant, Aberaeron, vi:232
 • Phillips, Dr., Blaenpant, vii:81
 • Phillips, Sergeant, Lluest y gonsiens, ii:46
 • Phillips, Capt, Mabws
  • and the rebuilding of Llanrhystud church, vii:104,110,113
 • Phillips, Dr., Neuadd-lwyd, v:25
 • Phillips, Benjamin, Dole, New Quay, pilot, x:305
 • Phillips, Charles, Lampeter college, professor of Hebrew, i:51
 • Phillips, David, Dole, New Quay, mariner, x:305
 • Phillips, David. Llyast-y-conscience, Llanrhystud, vi:320,323
 • Phillips, David. Maenordeifi, rheithor (rector), viii:468-9
 • Phillips, David, New Quay,sailor, x:306
 • Phillips, David. Tycoch, vi:363
 • Phillips, ParchDavid Isaac Washington, vi:362
 • Phillips, Elizabeth, Llansanffraed, iv:418
 • Phillips, Evan (1829-1912), vi:57,60,62,66, 77,82
 • Phillips, Evan, Llanddewi Aber-arth, i:61; vi:204
 • Phillips, Evan, Tynewydd, vi:362,363
 • Phillips, Rev. Evan Owen, Llanbadarn Fawr,
  • vicar, viii:392-3
  • and Aberystwyth public library, iii:163-4, 165,167; viii:392-3
  • and Aberystwyth school board, ii:4,9
  • and schools, ii:66,74-5,76,84v;:351
  • evidence to the Aberdare report, ix:204-05, 207,209,219
 • Phillips, Hannah, White Hart, New Quay, housemaid, x:309
 • Phillips, Hector, Cardigan borough, M.P., v:402
 • Phillips, Henry, Llanfair, vicar, ii:110
 • Phillips, J., Llanrhystad, prifathro (headmaster), vi:299
 • Phillips, J. H., Newport, Mon., viii:98
 • Phillips, J. N., Melindwr, ix:32.7
 • Phillips, James, Aberaeron, vi:288-9
 • Phillips, Dr. James, Blaenau-y-pant, Llandygwydd, ix:233
 • Phillips, James, Melindwr, ix:327
 • Phillips, James, Priory, v:404
 • Phillips, James, Tregibby, ii:118
 • Phillips, Jane née Moore, vi:173,176
 • Phillips, Jenkin, merchant, vii:292
 • Phillips, Jenkin, ship-owner, vii:285
 • Phillips, John and Commins Coch School, x:343
 • Phillips, John,d. 1869, vii:292
 • Phillips, John, agent, British and Foreign Bible Society, ii:74
 • Phillips, John, merchant, vi:210
 • Phillips, John, Cornish mine worker, ix:324
 • Phillips, John, Aberystwyth, surgeon,ix:137
 • Phillips, John, New Quay, master of the Ellen, x:306
 • Phillips, Joseph, Cornish mine worker, ix:324
 • Phillips, Josiah, Melindwr, ix:327
 • Phillips, Master Lort, Glanarberth, viii:174
 • Phillips, Margaret, New Quay, sailor’s wife, x:307
 • Phillips, Margaret Eleanor, ii:177
 • Phillips, Mary, viii:320
 • Phillips, Mary, Mary’s, x:378
 • Phillips, Mary, New Quay, house servant, x:304
 • Phillips, Mary Sarah, Cambrian House, x:378
 • Phillips, Owen, Aberystwyth, surgeon, ix:137
 • Phillips, Philip, Shipwright’s Arms, New Quay, fisherman, x:312
 • Phillips, Richard
  • and Tyglyn Uchaf, iv:197
 • Phillips, Richard, Trefaes Ucha, vi:6
 • Phillips, S. Mary, Melindwr, ix:327
 • Phillips, Sarah née Jones, Gellifaharen, ii:110
 • Phillips, Miss. Sophia, Aberystwyth, schoolmistress, ii:77
 • Phillips, T. I.,vi:299
 • Phillips, Rev. T. P., Llandysul, minister of Seion, iv:156
 • Phillips, Dr. Thomas, Aberglasney, vi:172,173, 174,175,176,177,191
 • Phillips, Thomas, Adelphoi, New Quay, vi:225
 • Phillips, Thomas, Neuaddlwyd, v-.375; vi:50,52, 54,57,70,76-7, 81, 82; viii:52
 • Phillips, Thos, Castell Newydd, ii:161
 • Phillips, William, New Quay, x:305
 • Phillips, William, sen., New Quay, x:306
 • Phylip ap llhydderch o Fabwynion, vii:25,26
 • Phylip Brydydd, vii:14,15
 • Phylip, Gruffudd, vii:28
 • Phylip, Rhisiart, vii:32
 • Picar, Rawlin, Cardigan, burgess, iii:333
 • Pickrell, Mrs.,S. W. Temperance, x:164,170
 • Picton, vessel, x:367
 • Picton Castle
  • number of hearths in 1670, iv:14
 • Picton Terrace, New Quay, vii:288
 • Picton, General, Carmarthen, viii:234
 • Pier, Aberystwyth, vii:232,236,239,240; viii:409,411
 • Pier cottage, Aberaeron, i:56
 • Pier hotel, New Quay, vii:291
 • Pier Pavilion, vii:235,237,238,240; viii:5,10,11; viii:409
 • Pierce, David, Llangrannog a Llandysiliogogo, iv:96
 • Pierce (or Pearce), Elizth, Cornish mine worker, ix:323
 • Pierce, John, Aberystwyth, Customs Officer, ii:31-2; iii:295-6; iv:130, 131, 133, 134
 • Pierce, John, Bow Street, saer coed (carpenter), iii:31
 • Pierce (or Pearoe), John, Cornish mine worker, ix:323
 • Pierce, Judith, Melindwr, ix:330
 • Pierce, Pierce, Aberystwyth, bookbinder, x:264-5
 • Pierce (Pearce), Thomas, Rhydhir Uchaf, ix:252
 • Pierrots, Aberystwyth, vii:237,239,240
 • pig breeding, iv-.322
 • Pig Street (Queen Street) Aberystwyth, iii:296
 • pig trade, vi:210
 • Pigeonsford,v:119
  • family, iii:237
 • Pike, Richard, Melindwr, ix:326
 • Pilgrim, brig, vi:231
 • Pilot, vessel, x:50
 • pine marten, iv:232,240-1
 • Pistill-gwin, Melindwr,ix:334
 • Pistor, David, iii:333
 • Pistyllgwyn, water tank, viii:337
 • Planet, viii:49
 • Plâs Cilcennin, iii:204; iv:193; v:7
 • Plâs Ciliau Aeron, iii:201,202,203,204
 • Plas Glynarthen (or Plas-y-glyn), vi:152,345; viii:376
 • Plas Gogerddan
  • see Gogerddan
 • Plâs Llangoedmor, ii:242-3
 • Plâs Mr.Hughes (Troedyrhiw), vi:243
 • Plas Penglais, x:97,99,100,101,102
  • see also Richardes…
 • Plas Penkeley Ucha (Pecelli Fawr), Cenarth, viii:89
 • Plas-y-glyn, vi:152; viii:376
 • Plas y Gylvach Wenn ycha, Llandysul, viii:83
 • Plasbach, Ciliau Aeron, iv:196
 • Pleasant Row, Druid village, Melindwr, ix:334
 • Pleiades, schooner, vi:219,220
 • Plevna of Penbryn, ix:313
 • Plough tavern, Aberaeron, vi:289
 • ploughing matches, x:362
 • Plynlimon
  • see Pumlumon
 • Plynlymon, steamship, ii:100; vi:210
 • poaching and poachers, vi:313; x:364
 • pobol Tai Bach, iv-.248,249,253
 • pobol Tai Clai, iv:248
 • poboly Byd, iv:248
 • pobol y Capel, iv:248,249
 • pobol y Comin, iv:248
 • pobol y Cwrdd, iv-.249
 • pobol yr Eglwys, iv-.248
 • pobyddion, iv-.215,216
 • Pocock, Samuel, Nanteos, ix:59; x:273
 • polecat, iv-.240,242
 • police force, x:25
  • opponents in Aberystwyth, 1850, ii:104
 • politics, v:14-41,311-46
  • bibliography, iv-.309
  • eighteenth century, iii:303-18
   • see also elections
 • Pont Aberbarre,viii:342
 • Pont Abercerdinen, viii:334
 • Pont Aberystwyth
  • see Trefechan bridge
 • Pont Afon Rhyd
  • centenary celebration, iii:181; viii:335
 • Pont Alltycafan, viii:330,334
 • Pont-ar-gamddwr farm
  • prehistoric hearth, i:100
 • Pont Blaen, viii:330
 • Pont Braenog, viii:349,354
 • Pont Brâin, viii:350
 • Pont Carfan, viii:342
 • Pont Ceulan, viii:349
 • Pont Dôl-wen, viii:330,348
 • Pont Dolfor
  • see Dolfor bridge, Llandysul
 • Pont Einon, viii:329
  • new bridge, viii:333,352
  • old bridge, viii:333,352
 • Pont Eynon, Brongwyn, viii:86
 • Pont Felin-cwrrws, viii:329,335
 • Pont Felin-fach, viii:350
 • Pont Gan-eg, viii:330,345
 • Pont Gilfachreda, viii:345
 • Pont Gwyryfon, viii:350
 • Pont Leucu,viii:349
 • Pont Llanio, Llanddewibrefi, viii:354
  • Roman remains, iv:85,90-2; vi:259,335
 • Pont Llannerch, viii:342
 • Pont Llettem-ddu, viii:338
 • Pont Llyn-du, viii:354
 • Pont Nantbowen, viii:346,350
 • Pont Rhyd, viii:349
 • Pont Rhyd-ddwfn, viii:353
 • Pont Rhyd-owen, i:118,138
 • Pont-rhyd-y-groes,viii:329,341
  • blacksmith, vi:100
  • iforiaid, ili:45
  • ivorites
   • see Pont-rhyd-y-groes: iforiaid
  • lodge, vii:224
  • woollen mill, vi:110
 • Pont-siân, iii:109
  • Rhydowen grammar school, vii:296
  • woollen mill, vi;111
 • Pont-Steffan, viii:348,354
 • Pont Tanycastell, viii:337
 • Pont Trecefel near Tregaron, viii:340
  • bronze age urn, ix:265
 • Pont Tyllogau,viii:345
 • Pont-Tyweli, viii:351
  • corn mills, vi:97
 • Pont-y-brodyr, iii:195; ix:102
 • Pont-y-Cleifion Street, Cardigan
  • see Pant-y-Cleifion Street, Cardigan
 • Pont-y-geifr, ysgoldy (schoolhouse), vi:51
 • Pont y Pump, Llangrannog, viii:329,339
 • Pont y Stuffan, Lampeter, iii:57
 • Pontbren, Llanllwchaearn
  • corn mill, vi:97,98-9
 • Ponterwyd
  • road bridge, viii:343
  • school, iii:209; iv:363; vi:52,63,66
   • British school, ii:96; vi:51; ix:131
 • Pontfaen, Uangwyryfon
  • corn mill, vi:97
 • Pontgarreg
  • bridge, viii:336
  • school
   • see Pontgarreg : ysgol
  • ysgol, iv:358
 • Pontgrocca, i:138
 • Ponthirwaun
  • blacksmith, vi:100
  • corn mill, vi:97
 • Pontrhydfendigaid
  • blacksmith, vi:100
  • corn mill, vi:100
  • fair
   • see Pontrhydfendigaid : ffair
  • ffair, v:129
  • school, ii:151
   • intermediate school (proposed), viii:53
  • woollen mill, vi:110
 • Pontrhydygroes
  • see Pont-rhyd-y-groes
 • Pontsiân
  • see Pont-siân
 • Pontvane
  • turnpike gate, ii:106
 • Pontwhilog, iii:128
 • Poole, William, Gogerddan, farmer, ii:33
 • Poole, William, Nanteos, agent, x:283
 • Poole, William Felix, viii:344
 • Pooll hyre, Brongwyn, viii:86
 • poor law, viii:24.5-90; ix:78-101
  • effects of system, vi:27-31
  • methods of relief, v:276; vi:13-27
  • overseers, vi:10-13
  • poorhouses, vi:16-17
  • vestries, vi:4-10
  • workhouses, vi:13-16
 • Poor Woman’s Club of Tre’rddol and Taliesin, x:27-8
 • Pope, James, Cornish mine worker, ix:323,324
 • Popkin John, v:11,12
 • population, v:314-15; vii:257-60,270-1;x:25 1301, iii:270
  • 18c-19c, v:280
  • 1851, vi:388-414
  • 1881-1911, x:417
 • porpoise, common, iv:242
 • Port, John,iii:285
 • Porth Club, iv:158
 • Porth Hotel, Llandysul, i:116,133-4,136; ii:115; iii:112
 • Porth-mawr, ix:184
 • Porth Tywyll, vii:261
 • Portland House, Aberaeron, vi:291,296
 • Portland Street, Aberystwyth, iv:20
 • Poskins, Wm, Llanarth, ii:161
 • Possewick, Richard, cleric, iv:344
 • Postmen’s Federation, ix:151
 • potato growing, iv:323,329
 • Potter, J. W.
  • drama company, vii:231
 • pottery
  • see crochenwaith
 • Powell, D., botanist, i.-92
 • Powell estate, Nanteos
  • estate in 1873, iv:12; v:18
 • Powell family, Nanteos, x:3,97
  • and Edward Richard, v:240-1; ix:228
  • and harbour dues in Aberystwyth, iii:332
  • and lead mining, iii:286,300; viii:420; ix:147
  • and politics, v:20,21,23,32,323
  • and Strata florida abbey, i:33
  • patron of autumn races, vii:231
 • Powell United, lead mine, v:116
 • Powell, Miss, matron, v:195
 • Powell, Mr., Nanteos
  • and enclosures, viii:116
 • Powell, Mrs., Nanteos [1], x:281,28,2283
  • and Edward Richard, ix.:238
 • Powell, Mrs., Nanteos [2],x:175
 • Powell, A. C., dental officer, v:191
 • Powell, Anna, ix:70
 • Powell, Anna Corbetta Hanna Maria, x:98,100
 • Powell, Anne-Maria, ix:59,62,63
 • Powell, Athelstan, ix:146
 • Powell, Avarina née Le Brun, iii:298; v:403; ix:58
 • Powell, Charles, Llanllwni, gentleman, viii:86
 • Powell, David Phillip, Llechwedd Dyrys, iii:92
 • Powell, E.W., Nanteos, ii:41
 • Powell, Edward Athelston Lewis, ix:70,71
 • Powell, Eleanor, ix:58,59-60,62,6.5; x:273
 • Powell, Elinor, ix:146
 • Powell, Elizabeth née Owen, ix:58
 • Powell, Gabriel, Swansea, gentleman, viii:87
 • Powell, George Edward, v:317
 • Powell, George Ernest John, Nanteos, ix:69-70
  • and Aberystwyth public library, iii:162-6, 168,169,171-2,173-4
  • and U.C.W. art collection, viii:390,391-5, 397-8
 • Powell, Griffith, Llandysul, rector, v:431
 • Powell, Harriet, Nanteos, ix:68
 • Powell, John Thomas David, gent., v:47
 • Powell, Dr. Joseph, Rhydlewis, x:431,437,446
 • Powell, Marged, Rhydlewis, x:445
 • Powell, Mary, Llandysul, ii:110
 • Powell, Mary née Frederick, Nanteos, ix:58
 • Powell. Rees (Rice), Llanbedr, iv:98,104,105, 106
 • Powell, Richard, Nanteos, ix:58,63,146
 • Powell, Richard O., Nanteos, ii:44; ix:70
 • Powell, Mrs., Rosa Edwina Cherry, Nanteos, viii:426; ix:68
 • Powell. S. M., vi:383; x:16
 • Powell. Samuel, v:3
 • Powell, Sir Thomas, iii:303
 • Powell, Thomas, esq., Aberystwyth, scavenger, iii:291
 • Powell, Thomas, Llanbadam Fawr, crynwr (quaker), ii:164
 • Powell, Sir Thomas, Llechwedd-dyrus, iii:298; ix:58
 • Powell, Thomas, Nanteos d. 1752,ii:172; ix:58
  • and Aberystwyth House of Correction, vi:14
  • and elections, iii:304,305; v:403,404-08, 409-10; vi:128-9
  • and mob violence in the parish of Llanfihangel y Creuddyn, v-.268-9
 • Powell,Thomas, Nanteos (1745?- 97), iv-.26; viii:335; ix:58,59,60
 • Powell, Rev. W., Newcastle Emlyn, vicar, vi:243
 • Powell, William, Exchequer Office of Pleas, viii:86
 • Powell, William, Llanpumpsaint, vicar,ii:109
 • Powell, William, Nanteos, iii:298; v:403; ix:58
 • Powell, William, Nanteos (1705-80), ii:172; v:378
  • and lead mining,ii:30
  • and politics, v:404,410-14,416,,417,419,420
  • and Ystradmeurig grammar school,iv-.55-6, 201-02; ix:58,230
 • Powell, William (son of Richard), ix:146
 • Powell, William Beauclerk, ix:70,71
 • Powell, Col. William Edward, Nanteos
  • (1788-1854), iv:327,329; x:98,259,276,360
  • and Aberystwyth dispensary, v:170,173; vi:22
  • and election 1816, x:362
  • and enclosures, iv-.312; v-.87
  • and Laura Place, iv-.24
  • and Nanteos estate, ix:58,60-71
  • and National School, ii:70-1
  • and Rebecca riots, vi:185
  • and Ystwyth bridge, viii:3.37
  • views on education in 1847, ii:142
 • Powell, William Edward d. during 1st World War, ix:71
 • Powell, William Thomas Rowland, Nanteos (1815-78), ix:68-9
  • election of 1865, v:16,24
 • Powis, vessel, ix:125
 • Powis, Lord, iii:289
 • Powis, Sir Thomas, v:404
 • Prairie flower, vessel, vi:221,227
 • Preece, John, Brompton, viii:89
 • Preece, Jonathan, Ross, baker, viii:89
 • Pren-gwyn
  • blacksmith, vi:100
  • first motor car in, ix:315
  • name, iii:110
 • Preseb y March, ix:265
 • President, vessel, ii:229; vi:220
 • Price, Mr., viii:108
 • Price, Prof., vii:231
 • Price, Miss, Trisant school, schoolmistress, iv-.366
 • Price, Mr., Penwern mills, Cribyn, vi:115
 • Price, Mr., Pigeonsford, v-.5; ix:348
 • Price, Caroline née Carpenter, x:284,285
 • Price, Charles, Aberteifi a’r Ferwig, iv:97, 99,104,105
 • Price, D. B., Lampeter college, student, ii:138,139
 • Price, David, Llanbadam Fawr, vicar, vii:341
 • Price, Eliza Carew Newton, v-.348
 • Price, Elizth [1], Melindwr, ix:327
 • Price, Elizth [2], Melindwr, ix:327
 • Price, Evan, Llanwnnen, iv:100
 • Price, George, Carew Newton, v:348
 • Price, George, Pigeonsford, viii:335
 • Price, Howell, Talley, vii:332
 • Price, Hugh, Llanllwchaearn, iv:97
 • Price, J., Moda Mawr, ix:181
 • Price, James William, vii:313
 • Price, John, pauper, v.276-7
 • Price, John, Gogerddan, vi:140,142
 • Price, Lewis, Llangynllo, iv:104
 • Price, Maldwyn, Aberystwyth, conductor, viii:7,10
 • Price, Margaret, pauper, v:276-7
 • Price, Mary, Melindwr, ix:327
 • Price, Robert, Clwyd, barnwr (judge), viii:465
 • Price,Thomas, Aberystwyth, surgeon’s apprentice, ix:137
 • Price, Sir Uvedale, iii:299; iv:22,31; vi:417; vii:123; x:271, 284,285
 • Price, W. R.
  • and Lampeter school board, iii:224
 • Price, Walker, Cardigan, ii:163
 • Price, Wm, Melindwr, ix:327
 • prices,1750-1850, x:38-44
 • Prichard, C. A., Cardigan union, vice chairman, viii:251
 • Prichard, Capt. Richard, viii:306
 • Prince Cadwgan, steamer, v:369; vi:211-12,220
 • Prince George, vessel, vi:202; ix:381
 • Prince Llewelyn, agerddlong (steamship), ii:227
 • Prince Llewelyn, barque, vi:212; vii:277,286; viii:305
 • Prince of Wales insurance company, vii:293
 • Princess of Wales, coach, iv:30
 • Princess Street, Aberaeron, v-.369; viii:404
 • Princess Street, Aberystwyth
  • archaeological excavations, vi:438
 • Principality, brig, vii:277,283
 • Principality, vessel, viii:308
 • printing, iv:28
  • see also names of individual printers
  • see also printing as a subheading of place-names
 • priodas fach, viii:194,201
 • priodas geffylau, ix:305
 • Priscilla, vessel, vii:279
 • Pritchard, Mrs., x:345
 • Pritchard, Capt. James, master of Peggy, v.274
 • Pritchard, Thomas, Llandysul, rector, v:431
 • Pritchard, Thomas Farnolls, vii:153
 • Pritchards, Miss, vi:49
 • Pritchards, John, Pen-y-garn, crydd (cobbler), iii:32
 • Probert, John, Aberystwyth, iv:22,24,130,132, 134-5; vi:SS
 • Probyn.Anna née Lloyd, viii:94
 • Procter, Frederick, Lincoln’s Inn, solicitor, ix:70
 • Progress Hall, Aberystwyth, ix:154
 • promenade, Aberystwyth, iv-.20; vii:240
 • Propert, Blaenpistyll, v:387
 • Propert, John, Llangoedmor, meddyg (doctor), vi:60
 • Propert, Rev. William, Trevaccoon, viii:88
 • Prospect Row, Aberystwyth, iv:20
 • Prosperity, vessel, vi:21
 • Prosser, Dr. D. L, bishop of St. David’s gives chalice and paten to Mount church, ii:210
 • Protheroe family, Hawksbrook, iv:5
 • Protheroe, David, Lampeter college, professor of Welsh, i:51; vi:60,83
 • Protheroe, Rev. J. H., ii:9,66,80-1
 • Providence, Llong (vessel), ii:229
 • Providence, schooner,vii:276
 • Provident Friendly Society, x:46
 • Province, vessel, viii:308
 • Pryce family, Gogerddan
  • see Pryse family, Gogerddan
 • Pryce, Bridget, Glanfraed, i:79
 • Pryce, F. N., ix:45
 • Pryce, John, Llandysul, vicar, v:430
 • Pryce, Thomas, Llandysul, rector, v:431
 • Prydderch, Rev. John pupil at Ystradmeurig, v-.242
 • Prydderch, Thomas, Llanddewibrefi, iv:110
 • Prydderch, William, Methodist minister, vii:104
 • Prydferthwch Sancteiddrwydd yn y Weddi Gyffredin, viii:466,468
 • Prydydd Bychan, vii:14
 • Pryor, James, Melindwr, ix:327
 • Prys, Absalom, Maesbangor, woollen manufacturer, ix:332 ·
 • Prys, John, Maesbangor, woollen manufacturer, ix:332 .
 • Prys, Owen R, Capel Bangor, teacher, ix:329
 • Prys, Syr Rhisiart [1], vii:26,28
 • Prys, Syr Rhisiart [2],vii:28,29,30
 • Prys, Syr Siams, vii:28
 • Prys, Siôn, vii:26,29
 • Prys, Syr Siôn, vii:26
 • Pryse, Gogerddan, acreage 1873, v:18
 • Pryse family, Gogerddan, i:79; iv:6,11; x:3,97
  • and harbour dues, iii:332
  • and lead mining, iii:286; iv:13;ix:147
  • and lluestau, v-.252,254
  • and politics, iii:303; v:20,21,23,24,31,32, 33,36, 42,314, 319,322, 334, 402-03
  • founded by David ap Rhydderch, v:156
  • lead smelting at Wallog, iv:130
 • Pryse, Capt, viii:219
 • Pryse, Col. ( -1888)
  • funeral of, ii:1·5
 • Pryse, Col.
  • and election, 1868, v:32,33,34
 • Pryse, Miss, Gogerddan, ii:15
 • Pryse, Sir Carbery, v:122
  • and election of 1690, iii:303-04
  • and lead mining, i:188-9; ii:28,29
 • Pryse, Capt E. L.,Gogerddan, viii:314
 • Pryse, Edward Lewis, Peithyll, x:386
 • Pryse, Sir Edward Webley Parry, ix:71; x:9
 • Pryse, John, Gogerddan, ix:245,246
 • Pryse, John Pugh, Gogerddan
  • and Aberystwyth mill, iii:295
  • and Borth shipwreck,i:198
  • and Cwmsymlog lead mine, ii:31,54
  • and elections, iii:304,305,306; v:409,410-14, 416-17
  • and politics, v:42
 • Pryse, Sir Lewes Loveden, v:334
 • Pryse, Lewis, Glanfread, iv:269
 • Pryse, Lewis, Gogerddan (1684-1720), iii:304; v:404
 • Pryse, Lewis, Gogerddan (1716-79), vi:159; viii:375-6
 • Pryse, Sir Loveden, v:319
 • Pryse, Mary, Glanfread, iv:269
 • Pryse, Mary Anne née Philipps Walters, vi:194
 • Pryse, Pryse, vi:347
 • Pryse, Pryse,esq., Abernantbychan,viii:376
 • Pryse, Pryse, Gogerddan (1774-1849), vii:170; x:47
  • a Helynt Beca, x:25
  • and Assembly Rooms, iv:25
  • and education, ii:66,68,69,70,71,75,76
  • and enclosures, Yiii:113,182,185
  • and lead mining, ii:34; viii:212,213,215
  • and politics, v:42.:.J; vii:120-1
  • and poor law, vi:22
  • and Rhyfel y Sais Bach, i:199
 • Pryse, Sir Pryse, Gogerddan (1838-1906), iii:44; iv:12; ix:72,250
  • and Aberystwyth hospital, v:177
  • and Cwmsymlog lead mine, ii:35
  • and Gogerddan hunt, v:317
  • and politics, v:35,320
 • Pryse, Sir Richard, Gogerddan, vi:154; ix:245,246
  • and Aberystwyth mill, vi:415
  • and lead mining, i:184,186
 • Pryse, Thomas, Aberystwyth, surveyor of the port,iii:293
 • Pryse, Thomas, Gogerddan ( -1745)
  • and Cardigan Borough election,1741,vi:128-9
  • and lead mining, ii:29-30
  • and politics, v:404,405,409
 • Pryse, Sir Uvedale
  • see Price, Sir Uvedale
 • Pryse, Walter, Abemant-Vychan, v:408
 • Pryse, Walter, Gogerddan, ii:29
 • Pryse, Walter, London, lawyer, vi:151,159
 • public bbrary, Aberystwyth, iii:161-81; vii:235
 • Pugh, Abermad, iv:183
 • Pugh estate, Abermad, iv:12
 • Pugh, Mrs., Haroldstone, Mill Street, Aberystwyth, v:181
 • Pugh. D., Manorafon, v:379
 • Pugh, Dafydd, YBont, vi:290
 • Pugh, David, Lian-non, mason, iii:131
 • Pugh, David Heron, iv.58-9
 • Pugh, David,Pen-rhiw Nantafallen, saer maen (mason), iii:32
 • Pugh, Henry L., 2nd. Lieutenant, Aberaeron, x:90
 • Pugh, Hugh, Aberystwyth, solicitor’s writing clerk, ix:136-7
 • Pugh, Hugh, Ty mawrglan yr afon, v-.255
 • Pugh, James, Aberystwyth, vi:216
 • Pugh, James, Lambarddarne, ii:161
 • Pugh, Jane, Parcel Canol, x:390
 • Pugh, Jenny, “Y Bont”, vi:290
 • Pugh, Joanna, iv-.58-9
 • Pugh, John, master of the Aeron, vi:208
 • Pugh, Rev. John, Motygido, v:1,240,379; vii:340; ix:228,231
 • Pugh, L P.,esq.
  • and Aberystwyth school board, ii:4
  • and Ystwyth bridge, viii:337
  • trustee of Downie’s bequest, ii:119
 • Pugh, Lewis, Abermarlais, iii:81
 • Pugh, Lewis, Aberystwyth, compelling officer, ii:10,11
 • Pugh, Lewis, Aberystwyth, lead miner, saddler, v:111; viii:420-1,424,426,427,431;ix:147
 • Pugh, Lewis Pugh, Abermad, x:398,401
 • Pugh, Lewis Pugh Evans, viii:156
 • Pugh, Mary,Glynarth, x:89
 • Pugh, Mary Jenkin, pauper, ix:364
 • Pugh, Morgan, pauper, ix:364
 • Pugh, Morris, Nantafallen, saer maen (mason), iii:32
 • Pugh, Philip, Aberaeron, i:52; ix:378
 • Pugh, Philip, Cilgwyn, iv:111; v-.379; vii:8,11
 • Pugh, Philip, Llwynypiod, iv:194
 • Pugh,Philip, Tyglyn-ucha, iv:195-6
 • Pugh, T., Mr.and Mrs., Aberaeron, x:90
 • Pugh, Capt. Thomas, jun., vi:215
 • Pugh,W.J., U.C.W., professor of Geology, i:156
 • Pughe, Dr., Aberdovey, v:29
 • Pugsley, H. W., botanist, i:92
 • Pumlumon
  • botany, i:78-9
  • geomorphology,i:168-9
  • plants sighted in 1662, i:79
 • Purchase, Rev. William Henry, i:84,85
 • putting green, Aberystwyth, vii:240
 • Pwll Castell, vi:123
 • Pwll Crwn, v:48
 • Pwll-ffein, Llandysul, viii:469
 • Pwll Nawpis, vi:123
 • Pwll Sama, vi:123
 • Pwll y gelod, Brongwyn, viii:86
 • Pwll y Gwydde, v:254
 • Pwll-y-pair, Betws Han, ix:56
 • Pwll y Perch, vi:123
 • Pwll yr hyrne, Llandyfriog, viii:86
 • Pwllcam, Aberaeron, i:57-8; vi:202,206,216, 287,289,292
 • Pwllclai, fferm (farm), vi:360
 • Pwlldraenll fferm (farm), vi:360
 • Pwlle yr heyme, Llandyfriog, viii:82
 • Pwllybitfal, Melindwr, ix:334
 • Pwllyrhod, Melindwr, ix:334
 • pwrs a gwregys, viii:194,195
 • pwython, viii:194,200
 • Pyllau Duon, vii:261