Cymdeithas Hanes Ceredigion

P – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘P’

pabyddiaeth, viii:456-7
Pacific, schooner, vii:284,291
Packet of Cardigan, vessel, vii:61; ix:118 Padarn Fawr Benefit Society, x:46 Padam Fawr Friendly Society, x:371 Padam , sai,nt vi:274; vii:35
Page, Richard, Aberystwyth, civil engineer,
ix:145
Paine, H. H, . U.C W., vii:249,250
Painter, Rev. William Hunt, i:88 Pal, Rhydyfelin, viii:340 palaeontology, i:161-3
Palk, Sir Lawrence, iii:78 Palladium, Aberystwyth, vii:238
Palmer, David, Cardigan, headmaster, vili:57 Palmer, William Henry,Queen’s Hotel,
Aberystwyth ii:12; viii:409 Pandu m,ill Llandysul, i:117 Pandy, Uanfair Oydogau
woollen mill, vi:110

Pandy, Uannerch Aeron

com mill, vi:97
Pandy, Uanrhystud

fulling mill, vi:111

Pandy,Llanwnnen

woollen mill, vi:110
Pand y, Melindwr ix:334

Pand, y Tal-y-bont, vi:109

Pandy footbridge, i:123,137 Pant Eynon, Brongwyn, viii:82 Pant-y-Cerrig,vili:102
Pant-y-CleifionStreet (sic), Cardigan, v:20-1 Pant-y-gar
bidding, iv.-39-43
Pant-y-gwair, Llyn Eiddwen, ii:40,47
Pant y kroy, Llanfihangel-ar-arth, viii:83 Pant y llys (Panterlis), vii:67-8
Pan t-y-moch , Uandysul, vili:470 Pant yr Ebolion, ii:29,34-5
see also Blaencwmsymlog mine Pant yr Holiad
stones, ix:270 Pant yr Odyn, v:52 Pantebolion, ix:14
Pmterlis (Pant y llys), vii:67-8
Pantglu , ysgoldy , v:141
Pa ntmoch , Pont-sil n, iii:110 Pan tstreimon, iv:152; vili:470 Pantwhilog, farm, iii:128
Pantyb fferm (farm) vi:360
Pan tycreuddyn independent church, vi,i:8 10; viii:459
Pantycroy, viii:86
Pantydefaid, Rhyd Owen, iii:112; iv:122-3; vii:110
Pantyfedwen
and Chelsea Training College, x:170 Pantyfedwen bust building, vii:238 Pantyffynnon, school, Ystumtuen, ix:328 Pantygenau, circulating school, ix:352 Pantyroliaid, circulating school, ix:352

Paragon Yard, New Quay, vii:285 PareCaneg y Uuniau,iv: ;vi:244 Pare Rhydderch. teulu(family), x:238
see also Parcrhydderch Parc-y-brag, vi.-93
Pare y brts, viii:370
Parc-y-castell, Uandygwydd, iii:59 Pare y maen llwyd, Cenarth, viii:370 Parcel Canol
censuses, 1841-81, x:383-91 school attendance, x:388-9
Parcel Canol castle, iii:65-6 Parahydderch, Glyn Aeron, vii:15,21-6,35 Pardo, Thomas, Uandysul rector, v:431 Pareezer Hall, vii:236; viii:10
Pa reezer, Benjamin, vii:236,238 Parish Hall, Aberystwyth, vi:416 parish relief
see poor law
Park Street, New Quay ropewalk behind, vii:291
Parky Beili, boat proprietor, iv:73
Park y Marehogg, Uandyfriog, viii:83,86 Parky Pratt, v:224; vii:191
Parke, Uandyfriog, viii:89 Parke, Mr. Justice, viii:236
Parke y ddeyntir, Aberystwyth, iii:298 Parry Street, Aberystwyth, iii:299-300 Parry the exciseman, vi:289
Parry,Uidiarde estatein1873, iv:12
Parry, Miss, v:10
Parry, Mr. and Mrs.. Cwmcynon,
Llandysiliogogo, v:9,10
Parry, CapL, The Ship,Tresaith, iii:238 Parry , Miss, Uidiardau, x:284,285
Pa rry , Anne, Caecadw, Henllan, viii:336 Parry, David (1794-1877), ix:239
Parry, David, Aberteifi, viii:440 Parry, David, Carmarthen, iv:197 Parry, David, Llanilar, vi:6 Parry, David, Noyadd, vii:80,81
Parry, David, Noyadd Trefawr, iii:91; iv:262; vi:155
Parry, David,St. Dogmaels and Uanllyr, vi:343-4
Parry, SirDavid Hughes, vi:377
Parry, David Webley, Noyadd Trefawr, vi:151 Parry, Dyddgu, Neuadd, iii:203
Parry,E.Wynne, vi:63
Parry, Edward, iv:135
Parry, Eli7.abeth ntt Lloyd, viii:88
Parry, Eli7.abeth, New Quay,children’s nurse,
x:309

Parry,Ellen Webley, Noyadd Trefawr, vi:151-2 Parry, G. W., Uidiarcbu, x:397,398-9
Parry,Griffith, Penmorfa, Caemarfonshire, viii:184,185,187
Parry, J. Eddie,student, viii:16,17 Parry,Joan ntt Lloyd, Blaenpant, viii:81 Parry,Joan,Tyglyn Aeron, iii:200; iv:191 Parry, Joane, iv-.378,319,383
Parry, John, iv:380,;381,383,385,386
Parry, John, Aberystwyth, iii:299
Parry, John, Aberystwyth, solicitor, viii:405-06; ix:63; x:98-101
Parry, John, Blaenpant, viii:81
Parry, John, Caecadw, Henllan, viii:336 Parry,John, Ffynonlefrith, viii:335,336 Parry, John, Uanilar, schoolmaster, iv-.52 Parry, John, Portland Street, lapidary, iv-.28 Parry, John, Tre’rdefaid, iv:191
Parry, CapL Jones,Tyllwyd, viii:162,174 Parry, Joseph, v:360; vi:303,384,385 Parry, Lettice ntt Lewes, vi:155
Parry, Lewis, Liverpo,ol ix:347 Parry, Llewelyn, Cenarth, iii:204
Parry, Llewelyn, Tyglyn-isaf, iii:204,205 Parry, Llewelyn Thomas, Gellioerlas,
iv:191,192
Parry, Uewelyn Thomas, Ty-glyn-aeron, iii-92,204
Parry , Mary, vi:289
Parry, MissSarah J., Aberystwyth,
schoolmistress,ii:77
Parry,Stephen, Cwmtidy (Cwmtudu), iii-91 Pa rry, Stephen, Noyadd Trefawr, v:404; vii:74;
viii:87,445,465
Parry,T.G. Wynne, v:188,191 Parry,Thomas, iv-.381 Parry,Thomas,iii:203
Parry, Rev. Thomas, x:93
Parry,Thomas, Olgwyn, viii:88,89
Parry, Thomas, Henllan, crynwr (quaker) ,
ii:164
Parry, William HenryWebley, Noyadd Trefawr, vi:151
Parry,Admiral William Henry Webley, Noyadd Trefawr, vi:151,400,407,411
Parry-Jones, Aneurin, ix:158
Parry-Williams,T. R, vi:48; viii:16,47 Parson’s Bridge
botanical records, i:92
Pasey Ouistion, viii:449
Pascoe, James, Comish mine worker, ix:324 Passifick, vessel, x:314
see also Pacific, schooner
Patrick, Amelia, Black Lion, New Quay, x:326

130 MYNEGAI CEREDIGION I – X INDEX

Patrick, Charles, Black Llon, New Quay,x:326 Patrick, Edward, Black Llon, New Quay, x:326 Patrick, John, Black Llon, New Quay,x:325 Patrick, John, Black Llon, New Quay, scholar,
x:325,326
Patrick, John, New Quay, x:373
Patrick, Sophia, Black Llon, New Qua, y x:325 Patrick,William, Black Llon, New Quay, master
mariner, x:325 patronage, bardic
see noddwyr y beirdd
Paul,Anne,Melindwr,ix:327 Paul,James, Melindwr, ix:327 Paul,John, Melindwr, ix:327 Paull, Anna, Melindwr, ix:326
Paull,James, lead mine agent, ix:325 Paull,Thos, Melindwr, ix:326
Paull, Wallace H., Goginan, viii:433-4 paupers, vii:263-6; ix:78-101
see alsopoor law
Paynter,John, Cwmsymlog mine, ii:30 Paynter,John, Esgairmwyn, ii:54 Pearce,Jane, schoolteacher, ix:324,329 Pearce, William, Royal Oak, ix:332 Pearcy, Thomas, workhouse master, x:147 Pearl, brigantine, vii:279
Pearl,schooner, vii:285
Pearson, Mr.
and Hafod, vii:218
Pearson, Mrs., Aberystwyth, iv:26 peasantry
early modern, vii:262,270-1 peat, x:121-2
peat bogs botany of, i-93
see also namesof individual bogs peat cutting, i:78,99; ii:42-3; iii:110;
iv:331-2; v:280-1; vi:92,323,352; viii:293
peat-cutting shelter, iv:406 Peggy, schooner, vii:276 Peggy, vessel, v-.274-5 Peithyll tie,i:40
Pelham, Henry, 4th Duke of Newcastle, vii:218-19,221,222,223
Pelican, Llandysul, ii:115 Pell,George,viii:220 Pell,Jonathan
and Aberystwyth piercompany, viii:409 and Aberystwyth public library, iii:163, 164-70,172,174-5
andlead mining, viii:220
Pembrokeshire
election 1831, vi:181 Pen-bont Felin-newydd

iforlaid,iii:31 ivorites
see Pen-bont Felin-newydd : iforlaid
Pen-bont Rhydybeddau ·
iforiaid, iii:31 ivorites
see Pen-bont Rhydybeddau : iforiaid
mines
see Bronfloyd mine school, ii:94
Pen-boyr
ysgol Madam Bevan, v:351 PenDinas
hill fort, i:5;ix-.275
Pen Drainog, vi:203
Pen gwern Ucha, viii:370 Pen-lOn, ix:184
Pen pont Rhyd Owen, viii:79
Pen rhyw Devryog (fedw), Uandyfriog, viii:83 Pen-y-banc
undodwyr, viii:441,459
unitarians
see Pen-y-banc : undodwyr
Pen-y-banc, Aber-arth, 2 Pen y bont, Uandyfriog
the house by, viii:83
Pen-y-bont, Tregaron, ii:85,170-1; ili:1;
viii:341
woollen mill,ii:170
Pen-y-bont, Tremain, v:11 Pen-y-castell,Llanilar, iii:62-3
Pen-y-cefn, lead mine, viii:217,218,219 Pen-y-foel, quarry, ii:42
Pen-y-gam
and thecensus of religious worship, iv:115
iforlaid, iii:31 ivorites
see Pen-y-gam : iforiaid
school
private school, ii:150
religious insbuction in 1847, ii:152 Pen y garreg, ix:374
Pen-y-glogau, Trefilan barrow, ix:289 bibliography, iv-.306
Pen-y-lul, v:11
Pen y Punvarch, Llanfihangel-ararth, viii:86 Pen-y-wern, mansion, viii:339
Pen-yr-Anchor, Aberystwyth smelter, i:190; iv:130,131,132
Penalltyrhebog, iv:374 Penarth, hundred of, vi:140,219 Penbanlt, Melindwr,ix:334 Penbeili-mawr,Uangynllo

castle, iii:69
gentryof,subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181 Penbontbren, Melindwr, ix:334
Penbontfach
day school at, iv:163 Penbryn, ix:343-56
anghydffurfiaeth, iv:%,97,99,104,109
anti-tithe disturbances, ix:355,356 bibliography, iv:305
bridge, viii:329 cairn, ix:268
cargoes landed at, iii:233,234 castle, iii:69
church, iii:182-3; ix:354-5; x:233 Lewes family vault, vi:156
stained glass window in memory of Catherine Jenkins, Dyffryn Bern, vi:247
churchyard
grave of Daniel Owen Davies, vi:244 corbalengi stone, iv:60-6
com milling, ix:344,349 emigration
see Penbryn : ymfu.do
fishing, ix:344-5,348
fulling mill (Melin Uoyn Eos), vi:108 lime kiln, ix:345
llofruddiaeth, iii:182-3 malting and brewing, ix:350 murder
see Penbryn : llofruddiaeth
nonconformity
see Penbryn : anghydffurfiaeth population trend,16c-18c, vii:259 Rebecca riots, ix:356
schools
British school, ix:353-4 dissenting school, ii:139 National school, ix:353 school board, iii:210,212,214
shipbuilding, ix:345 tucking mill, viii:86 woollen factory, ix:350-1 ymfu.do, ii:167
Penbryn, Uandysul, iv:92 Penbryn, Melindwr, ix:334 Penbryn Pellau
cistfaen, ix:268
Penbryn Ucha?, Melindwr, ix:334 Pencader
annibynwyr, iv:107 castle, i:41
iforiaid, iii:28 ivorites
see Pencader: iforiaid

Pencarreg, iv:105
and Strata Florida abbey, i:29
pwnco, viii:193-4 woollen mill, vi:110
Pencelli, viii:370
Pencerdd Ceredigion
see Edwards, Edward”Pencerdd Ceredigion”
Pencoed-y-foel, Llandysul, iii:102,107; iv:92,150,151; v:428-9; viii:29
Pencoedfoel, Uandysul
see Pencoed-y-foel, Llandysul Pencormaen
mawnog (peat) v:246 Pencraigddu, lead mine, viii:357
Pencwm (Uetygrugiar),Llanrhystud, ix:166
Penddintir (Penintir), vi:253 Pendinas
Wellington monument, viii:337 Pendine cottage, Tiegaron, viii:207 Penffin,Penbryn,vi:191 Pengarreg, farmyard, vi:217
Pengarreg fach, Aberaeron, i:57; ix:382 Pengarreg-fawr, Aberaeron, i:57; vi:289,291;
ix:382
Pengarreg-ganol, Aberaeron, i:57; ix:382 Pengarreg lsaf,Aberaeron, vi:291 Pengeulan, New Quay, vii:273
Penglais dingle, Aberystwyth, viii:330 Penglais hill, Aberystwyth, vii:239 Penglais house, Aberystwyth, iv:19,196 Pengraig, Melindwr, ix:334
Pengraig, New Quay, vii:273,275 Pengraigfach, Melindwr, ix:334 Pengroesffordd cottage, Melindwr, ix:334 Penhownant
seeCefn-gwrthafam
Penlan, mansion, vii:67-8,70 Penlan Abermeurig, farm, vi:343 Penlanlas lsaf, farm, vi:349 Penlanodyn, Nebo, iii:153 Penlanowen, fferm (farm), vi:360 Penllain
private adventure school,ix:352 Penllain Maesglas, ix:345 Penllwyn,ix:334
bibliography, iv:306
bronze um found in 1926, iii:262-3
capel to gwellt, vi:53 chapel, ix:334; x:285 cottage, ix:334 eglwys , x:233
schools, ii-.96,146,150;iv:50-1; vi:52,66;
ix:334; x:387
Sir John Rhys as pupil-teacher at, ii:214

Penllwyn Ucha£, Melindwr, ix:334 Penlon Moch, iii:182
Penmorfa chapel, v:13; ix:353,354 Pennant
blaclcsmith, vi:100
Pen nardd,commote, iii:268,273; iv:273,280; vi:139,140; vii:17,19,21,22
Pennardd, grange, Strata Florida, i:27-8,36 Pennardd, lead mines, iv:195
Penparc blacksmith, vi:99 schoolmaster
see Penparc: ysgolfeistr ysgolfeistr, iv:364
Penparcau blacksmith, vi:99 ifo riaid, iii:31 ivorites
see Penparcau : iforiaid
school, ii:4,5,149
Penpolion, New Quay, vii:273,286 Penpwll, Llandysul, ii:114
Penrallt, Llechryd com mill, vi:97
Penrhiw unitarianism, vii:10
Penrhiw, Melindwr, ix:334
Penrhiw Mining Company, Cwmrheidol, v:272 Penrhiw-llan
blacksmith, vi:100 bridge, viii:351
Penrhiw-pAl basgedwr, iv:215 basketmaker
see Penrhiw -pAl : basgedwr Penrhiw-Tynygraig,ix:334 Penrh iwfelin, Melindwr , ix:334
Penrh iwffleur, Tregaron stones, ix:268 Penrhiwgerwin mine
see Loveden mine Penrhiwolau, Cenarth
bidding, iv:44
Penrhiwpistyll farm, New Quay, vii:273,280; x:319
Penrhyn-coch Baptists, iv:124 barro,w iii:263-4
bronze age ring cairn, v:434
Horeb baptist chapel, rebuilding, 1856, ii:93
iforiaid, iii:28,31 ivorites
see Penrhyn-coch : iforiaid
Temperance Society, ii:92
Penro w, temporary hospital, v-.205

Penry, Henry, London, head of the British and Foreign School, ii:138,142,146,149,153,154
Penry, Rev.T. A., ii:13
Penurn, v:13
gravestone of John Parry, Ffynnonlefrith, viii:336
Pensa rne
turnpike gate, ii:106 Pensamgeuig, Rhydlewis, iv:224 Penson and Ritche, architects, ii:76
Penson, Richard Kyrke, bridge surveyor, viii:338-9; x:397,401
and rebuilding of Llanrhystud church. vii:105,106,108-09,110-13,114
Pentre , x:3
Pentre Brunant, vii:158 Pentre-cwrt
woollen mills, vi:110 Pentre issa, Brongwyn, viii:82 Pentre’r-felin
road bridge by, viii:343 Pentre’ r-glyn
iforiaid, iii:28 ivorites
see Pentre ‘ r-glyn : iforiaid
Pentre-Rhibyn, Melindwr, ix:334
Pentre-Rhys adventure school, ii:146,149,152, 153,155
Pentre Richard
tai unnos, viii:106
PentreSayer, Goginan, ix:324,334
PentreSisiwrn (Brongwyn Street), New Quay, vii:280
Pentreath , Thos, Comish mine worker, ix:323
Pentrefoelas s tone, iii:104 PentregAt
blacksmith, vi:100
bridge near, viii:335 Pentrwyn
rocks of, iii:238
Pentwr, Aberaeron, vi:291 Penuwch
cairns, ix:271
hat making, vi:95
Penweddig, cantref, iv:273; vi:270; vii:18 Penwem, Cribyn
woollen mill, vi:110,114,115 Penwernfach smallholding, vi:347 Penwig farm, New Quay, vii:273 Penwig hill, New Quay, vii:275 Penwig reef, New Quay, vii:273,288 Penybank, Melindwr, ix:334 Penybankfarm, iv:123 Penybenglog

number of hearths, 1670, iv:14,15 PenybontBrongwyn,vili:86 Penybont, Melindwr, ix:334
Penybryn, Cwmbrwyno, Melindwr, ix:334 Penybuarth, viii:370
Penygarreg, v-.368,370; vi:291 Penygelli, Troed-yr-Aar, v:11 Penygroesffordd,Melindwr, ix:334 Penylan Hall, v:68; viii:67-8,69 Penywennallt, v:2,3,8
Percy,Hugh,3rd Dukeof North umberland, ill:80
Perfedd
a’r llues tu , v:246,248,251,252 Perfedd, commote, iii:268,277; iv-.273,280;
v:144; vi:139; vii:16,18.,21,25
Perfedd, manorial waste lands, viii:101
Perlau Moliant (1928), viii:40
Pero wn e, J. J. Stewart, Lampeter college, vice principal, ix:202
Perrot,Sir Thomas, ill:72
Perrot, Thomas, Caerfyrddin, viii:459 Perrott, Sir John, iii:72; iv:349 PenyWinkle
seeGibson,Sir John Peny,Mr.A.,ii:10 Perservance (sic), vessel, vi:223
Perseverance, schooner, vii:279,285
Persondy, Aberaeron, v:48 PerthJohn, v:48
Perth y Says, Uandyfriog, viii:83 Perthneuadd farm, vi:343,348 Perthygwenyn, ix:184
Peters, David, Quany Row(3)NewQuay, apprentice smith, x:314
Peters, John,Quarry Row (3) New Quay, smith,
x:314
Peters, Mary, Quarry Row (3) New Quay, scholar, x:314
Peters, Rachel,Quarry Row (3)New Quay,x:314 Peters, William, Quarry Row (3) New Quay,
scholar, x:314
Peters , Wm Henry , Cornish mine work,er ix:324 Peterson, Francis, sailor, ii:101
Peterwell, ii:85-6;v:43
sale catalogue, 1781, i:197; ii:129,131-2,
134-6
school, ill:225
Peverell, iv:7
Phaer, Thomas, M. P., vi:145 Pheasant, ketch, x:409 Pheasant, smack, ix:125 Phee, Evan David,iv:381 Phee, Evan Davies, iv:384

Phee, Evan Dd, iv-.380 Phelp, Capt., viii:337
Phelp, Edward Tufton, ix:62 Phelp, Ellen Me Powell, ix:62 Phelp , William F.dward, ix:69 Phelps, James, Coston, iv-.24,25 Phelps , Laura, Cos ton, iv:24-5 Philip, schooner, vii:285 Philipap David, iii:333
Philipap Rhydderch, Mabwynion, v:154,156 Philipap Rhydden:h ab leuan Uwyd, vii:21,32 Philip Goch, abbot of Strata Florida abbe, y
i:22
Philippi, Jarobus, Colby, ix:234 Philipps , Cilsant, iv:9 Philipps, Llangunor
estate in 1873, iv:13 Philipps, Mabws, iv-.312-13 Philipps, Picton Castle, iv:13
Philipps, Eliz.abeth Frances n Philipps Walters, vi:194
Philipps, George, Cardigan priory, viii:379,380
Philipps, Sir Grismond, iv:8 Philipps, Hon. Hanning,iv:8 Philipps, J. Wynford, v:327 Philipps, John, Cringae, viii:88
Philipps, Sir John, Picton Castle, v:409,410, 411,413; vii:83
Philipps, Mary Ann e, vi :182
Philipps Walters, Annen Bowen, vi:172,192 Philipps Walters, John, (1788-1865),
Perthcereint, vi:172,173,176,188,191-2,193, 194
PhilippsWalters, Thomas, vi:194 Philips, Rev.John, Bangor, viii:316 Phillip, Uanwenog, iv:111
Phillip ap Rhydderch, Lloyd Jack, vi:343 Phillip, Evan, iv:384
Phillip,John,Uanddewibrefi,iv:110 Phillip, Thomas, iv:386
Phillipp ap Howell ap John Lloyd, Llandysul, viii:79,80
Phillipps, James, vii:82
Phillipps, Col John Allen Lloyd, trustee of
Ystradmeurig, ix:208,210
Phillipps, Thomas, Cringae, Carmarthen, viii:87 .
Phillipps , Thomas, Lampeter Velfrey, viii:84
Phillips, Trelewelyn, iv-.5
Phillips family, New Quay, x:373,375 Phillips Hall, vii:236
Phillips,Sergeant, Aberaeron, vi:232 Phillips, Dr., Blaenpant, vii:81

Phillips,Sergeant, Lluest y gonsiens, ii:46 Phillips, Capt,Mabws
and the rebuilding of Llanrhystud church, vii:104,110,113
Phillips, Dr., Neuadd-lwyd, v:25
Phillips, Benjamin, Dole, New Quay, pilot,
x:305
Phillips, Charles, Lampeter college, professor of Hebrew, i:51
Phillips, David, Dole, New Quay, mariner, x:305
Phillips, David. Uyut-y-consdence, Uanrhystud, vi:320,323
Phillips, David. Maenordeifi., rheithor
(rector), viii:468-9
Phillips, David, New Quay,sailor, x:306
Phillips, David. Tycoch, vi:363
Phillips, ParchDavid Isaac Washington, vi:362 Phillips, Elizabeth, Llansanffraed, iv:418 Phillips, Evan (1829-1912), vi:57,60,62,66,
77,82
Phillips, Evan, Uanddewi Aber-arth, i:61; vi:204
Phillips, Evan, Tynewydd, vi:362,363 Phillips, Rev. Evan Owen, Uanbadarn Fawr,
vicar, viii:392-3
and Aberystwyth public library, iii:163-4, 165,167; viii:392-3
and Aberystwyth school board, ii:4,9 and schools, ii:66,74-5,76,84v;:351
evidence to the Aberdare report, ix:204-05, 207,209,219
Phillips , Hannah, White Hart, NewQuay, housemaid, x:309
Phillips, Hector, Cardigan borough, M.P., v:402
Phillips, Henry, Llanfair, vicar, ii:110 Phillips, J., Uanrhystad, prifathro
(headmaster), vi:299
Phillips,J. H., Newport, Mon., viii:98 Phillips, J. N., Melindwr, ix:32.7 Phillips,James, Aberaeron, vi:288-9 Phillips, Dr. James, Blaenau-y-pant,
Llandygwydd, ix:233
Phillips,James, Melindwr, ix:327 Phillips, James, Priory, v:404 Phillips, James, Tregibby, ii:118 Phillips, Jane Me Moore, vi:173,176 Phillips, Jenkin, merchant, vii:292 Phillips, Jenkin, ship-owner, vii:285 Phillips, John
and Commins Coch School, x:343 Phillips, John,d. 1869, vii:292
Phillips, John, agent, British and Foreign
Bible Society, ii:74

Phillips, John, merchant, vi:210
Phillips,John, Comish mine worker, ix:324 Phillips, John, Aberystwyth, surgeon,ix:137 Phillips, John, New Quay, master of the Ellen,
x:306
Phillips, Joseph, Cornish mine worker, ix:324 Phillips, Josiah, Melindwr, ix:327
Phillips, Master Lort, Glanarberth, viii:174 Phillips, Margaret, New Quay,sailor’s wife,
x:307
Phillips, Margaret Eleanor, ii:177 Phillips, Mary, viii:320
Phillips, Mary, Mary’s, x:378
Phillips, Mary, New Quay, houseservant, x:304 Phillips, Mary Sarah,Cambrian House, x:378 Phillips, Owen, Aberystwyth,surgeon, ix:137 Phillips, Philip,Shipwright’s Arms, New Quay,
fisherman, x:312 Phillips, Richard
and Tyglyn Uchaf, iv:197 Phillips, Richard, Trefaes Ucha, vi:6 Phillips, S. Mary, Melindwr, ix:327
Phillips,Sarah n Jones,Gellifaharen, ii:110
Phillips, Mis.s Sophia, Aberystwyth, schoolmistress,ii:77
Phillips,T.L,vi:299
Phillips, Rev. T. P., Llandysul, minister of Seion, iv:156
Phillips, Dr. Thomas, Aberglasney, vi:172,173, 174,175,176,177,191
Phillips, Thomas, Adelphoi, New Quay, vi:225 Phillips, Thomas, Neuaddlwyd, v-.375;
vi:50,52,,54,57,70,7 7,81.82;vili:52
Phillips, Thos, Castell Newydd. ii:161 Phillips, William, New Quay, X”.305 Phillips, William, sen., New Quay, x:306
Phylip ap llhydderch o Fabwynion, vii:25,26
Phylip Brydydd, vii:14,15 Phylip, Gruffudd, vii:28 Phylip,Rhisiart,vii:32
Picar, Rawlin, Cardigan, burgess, iii:333 Pickrell, Mrs.,S. W.Temperance, x:164,170 Picton, vessel, x:367
Picton Castle
number of hearths in 1670, iv:14 Picton Terrace, New Quay, vii:288 Picton, General, Carmarthen, viii:234 Pier, Aberystwyth, vii:232,236,239,240;
vili:409,411
Pier cottage, Aberaeron, i:56 Pier hotel, New Quay, vii:291
Pier Pavilion, vii:235,237,238,240; viii:5,10,11; viii:409

Pierce, David, Llangrannog a Llandysiliogogo,
iv:96
Pierce (or Pearce), Elizth, Comishmine
worker, ix:323
Pierce, John, Aberystwyth, Customs Officer, ii:31-2; ili:295-6; iv:130,131,133,134
Pierce, Jo Bow Street, saer coed
(carpenter), ili:31
Pierce (or Pearoe), John,Cornish mine worker, ix:323
Pierce, Judith,Melindwr, ix:330
Pierce, Pierce, Aberystwyth, bookbinder, x:264-5
Pierce (Pearce), Thomas, Rhydhir Uchaf, ix:252
Pierrots, Aberystwyth, vii:237,239,240 pig breeding, iv-.322
Pig Street (Queen Street) Aberystwyth, ili:296
pig trade, vi:210 Pigeonsford,v:119
family, iii:237
Pike,Richard, Melindwr, ix:326
Pilgrim, brig, vi:231 Pilot, vessel, x:50
pine marten, iv:232,240-1 Pistill-gwin, Melindwr,ix:334 Pistor, David, iii:333
Pistyllgwyn, water tank, viii:337
PI.met, viii:49
PllsCilcennin, iii:204; iv:193; v:7 P1isOliau Aeron, iii:201,202,203,204
Plas Glynarthen (or Plas-y-glyn), vi:152,345; viii:376
PlasGogerddan
see Gogerddan
Plls Uangoedmor, ii:242-3
PllsMr.Hughes (Troedyrhiw), vi:243 Plas Penglais, x:97,99,100,101,102
see also Richardes…
Plas Penlceley Ucha (Pecelli Fawr), Cenarth, viii:89
Plas-y-glyn, vi:152; viii:376
Plas y Gylvach Wenn ycha, Uandysul, viii:83 Plasbach, Oliau Aeron, iv:196
Pleasant Row, Druid village, Melindwr, ix:334 Pleiades,schooner, vi:219,220
Plevna of Penbryn, ix:313 Ploughtavern, Aberaeron, vi:289 ploughing matches, x:362 Plynlimon
see Pumlumon
Plynlymon, steamship, ii:100; vi:210 poaching and poachers, vi:313; x:364 pobol Tai Bach, iv-.248,249,253

pobol Tai Clai., iv:248 poboly Byd,iv:248 pobol y C.apel, iv:248,249 pobol y Comin, iv:248 pobol y Cwrdd, iv-.249 pobol yr Eglwys, iv-.248 pobyddion, iv-.215,216
Pocock,Samuel, Nanteos, ix:59; x:273
polecat, iv-.240,242 police fon.-e, x:25
opponents in Aberystwyth, 1850, ii:104 politics, v:14-41,311-46
bibliography, iv-.309 eighteenth century, ili:303-18
see alsoelections PontAberbarre,viii:342 Pont Abercerdinen, viii:334 Pont Aberystwyth
seeTrefechan bridge
Pont Afon Rhyd
centenary celebration, ili:181; viii:335 Pont Alltycafan, viii:330,334
Pont-ar-gamddwrfarm prehistoric hearth, i:100
Pont Blaen, viii:330
Pont Braenog, viii:349,354 Pont Briin, viii:350
Pont Carfan, viii:342
PontCeulan, viii:349
Pont 001-wen, viii:330,348 PontDolfor
see Dolfor bridge, Uandysul Pont Einon, viii:329
new bridge, viii:333,352 old bridge, viii:333,352
Pont Eynon, Brongwyn, viii:86 Pont Felin<wrrws, viii:329,335 Pont Felin-fach, viii:350
Pont Gan-eg, viii:330,345 Pont Gilfachreda, viii:345
Pont Gwyryfon, viii:350 PontLeucu,viii:349
Pont Uanio, Llanddewibrefi, viii:354
Roman remains, iv:85,90-2; vi:259,335 Pont Uannerch, viii:342
Pont Uettem-ddu, viii:338
PontUyn-du,vili:354
Pont Nantbowen, viii:346,350 Pont Rhyd, viii:349
Pont Rhyd-ddwfn, viii:353 Pont Rhyd-owen, i:118,138 Pont-rhyd-y-groes,viii:329,341
blacksmith, vi:100
iforiaid, ili:45

ivorites
see Pont-rhyd-y-groes: iforiaid
lodge, vii:224 woollen mill, vi:110
Pont-sian, iii:109
Rhydowen grammar school, vii:296 woollen mill, vi;111
Pont-Steffan, viii:348,354 PontTanycastell,viic337
Pont Trecefel near Tregaron, viii:340 bronze age urn, ix:265
PontTyllogau,viii:345 Pont-Tyweli, viii:351
com mills, vi:97
Pont-y-brodyr, ili:195; ix:102 Pont-y-OeifionStreet, Cardigan
see Pant-y-OeifionStreet, Cardigan Pont-y-geifr, ysgoldy (schoolhouse), vi:51 Pont y Pump, Llangrannog, viii:329,339 Pont y Stuffan, Lampeter, iii:57 Pontbren, Llanllwchaeam
com mill, vi:97,98-9 Ponterwyd
road bridge, viii:343
school, iii:209; iv:363; vi:52,63,66 British school, ii:96; vi:51; ix:131
Pontfaen, Uangwyryfon com mill, vi:97
Pontgarreg bridge, viii:336 school
seePontgarreg : ysgol
ysgol, iv:358 Pontgrocca, i:138 Ponthirwaun
blacksmith, vi:100 com mill, vi:97
Pontrhydfendigaid blacksmith, vi:100 com mill, vi:100 fair
seePontrhydfendigaid : ffair ffair, v:129
school, ii:151
intermediate school (proposed), viii:53 woollen mill, vi:110
Pontrhydygroes
seePont-rhyd-y-groes Pontsiln
seePont-siln Pontvane
turnpike gate, ii:106 Pontwhilog, iii:128
Poole, William, Gogerddan, farmer, ii:33

Poole, William, Nanteos, agent, x:283 Poole, William Felix, viii:344
Pooll hyre, Brongwyn, viii:86 poor law, viii:24.5-90; ix:78-101 effectsof system, vi:27-31
methods of relief, v:276; vi:13-27 overseers, vi:10-13
poorhouses, vi:16-17 vestries, vi:4-10 workho uses, vi:13-16
Poor Woman’s Oub of Tre’rddol and Taliesin,
x:27-8
Po pe,James, Comish mine worker, ix:323,324
Pop John, v:11,12
population, v:314-15; vii:257-60,270-1;x:25 1301, iii:270
18c-19c, v:280
1851, vi:388-414
1881-1911, x:417
po rpo ise, common, iv:242 Port, John,iii:285
Porth O ub, iv:158
Porth Hotel, Llandysul, i:116,133-4,136; ii:115; iii:112
Porth-mawr, ix:184 Porth Tywyll, vii:261
Portland House, Aberaeron, vi:291,296 Portland Street, Aberystwyth, iv:20 Poskins, Wm, Uanarth, ic161 Possewick, Richard, cleric, iv:344 Postmen’s Federation, ix:151
potatogrowing, iv:323,329 Potter, J. W.
drama company, vii:231 pottery
seeaochenwaith Powell,0 ., botanist, i.-92
Powell estate, Nanteos estate in 1873, iv:12; v:18
Powell family, Nanteos, x:3,97
and Edward Richard, v:240-1; ix:228
and harbour duesin Aberystwyth, iii:332 and lead mining, iii:286,300; viii:420;
ix:147
and politics, v:20,21,23,32,323 and Strata florida abbey, i:33 patron of autumn races, vii:231
Powell United, lead mine, v:116 Powell, Miss, matron, v:195 Powell, Mr., Nanteos
and enclosures, viii:116
Powell, Mrs., Nanteos [1],x:281,28,2283 and F.dward Richard,ix.:238
Powell, Mrs., Nanteos [2),x:175

Powell, A. C., dental officer, v:191 Powell, Anna,ix:70
Powell, Anna Corbetta Hanna Maria, x:98,100 Powell, Anne-Maria, ix:59,62,63
Powell, Athelstan, ix:146
Powell, Avarina n Le Brun, iii:298; v:403;
ix:58
Powell, Charles,Uanllwni, gentleman, viii:86 Powell, David Phillip, Llechwedd Dyrys, iii:92 Powell, E.W., Nanteos, ii:41
Powell, F.dward Athelston Lewis, ix:70,71 Powell, Eleanor, ix:58,59-60,62,6.5; x:273 Powell, Elinor, ix:146
Powell, Elizabeth n Owen, ix:58
Powell, Gabriel, Swansea, gentleman, viii:87 Powell, George F.dward, v:317
Powell, George Ernest John, Nanteos, ix:69-70 and Aberystwyth public library, iii:162-6,
168,169,171-2,173-4
and U.C.W. art collection, viii:390,391-5,
397-8
Powell,Griffith, Llandysul, rector, v:431 Powell, Harriet, Nanteos, ix:68
Powell, John Thomas David, gent., v:47 Powell, Dr. Joseph, Rhydlewis, x:431,437,446 Powell, Marged, Rhydlewis, x:445
Powell, Mary, Llandysul, ii:110
Powell, Mary n Frederick, Nanteos, ix:58
Powell. Rees (Rice), Uanbedr, iv:98,104,105, 106
Powell, Richard, Nanteos, ix:58,63,146 Powell, Richard 0., Nanteos, ii:44; ix:70
Powell,Mrs.,Rosa F.dwina Cherry, Nanteos, viii:426; ix:68
Powell. S. M., vi:383; x:16 Powell. Samuel, v:3 Powell, Sir Thomas, iii:303
Powell, Thomas, esq., Aberystwyth, scavenger, iii:291
Powell. Thomas, Uanbadam Fawr, aynwr
(quaker), ii:164
Powell, Sir Thomas, Llechwedd-dyrus,iii:298;
ix:58
Powell,Thomas, Nanteos d. 1752,ii:172; ix:58 and Aberystwyth House of Correction, vi:14 and elections, iii:304,305; v:403,404-08,
409-10; vi:128-9
and mob violence in the parish of Llanfihangel y Creuddyn, v-.268-9
Powell,Thomas, Nanteos (1745?- 97), iv-.26; viii:335; ix:58,59,60
Powell, Rev. W., Newcastle Emlyn, vicar, vi:243
Powell, William, Exchequer Office of Pleas,

viii:86
Powell, William, Llanpumpsaint, vicar,ii:109 Powell, William, Nanteos, iii:298; v:403;
ix:58
Powell, William, Nanteos (1705-80), ii:172; v:378
and lead mining,ii:30
and politics, v:404,410-14,416,,417,419,420
and Ystradmeurig grammar school,iv-.55-6, 201-02; ix:58,230
Powell, William (son of Richard), ix:146 Powell, William Beauclerk, ix:70,71 Powell, Col. William Edward, Nanteos
(1788-1854), iv:327,329; x:98,259,276,360
and Aberystwyth dispensary, v:170,173; vi:22 and election 1816, x:362
and enclosures, iv-.312; v-.87 and Laura Place, iv-.24
and Nanteos estate, ix:58,60-71 and National School, ii:70-1 and Rebecca riots, vi:185
and Ystwyth bridge, viii:3.37 viewson education in 1847, ii:142
Powell, William F.dward d. during1st World War,ix:71
Powell, William Thomas Rowland, Nanteos (1815-78), ix:68-9
election of 1865, v:16,24 Powis, vessel, ix:125 Powis, Lord, iii:289 Powis,Sir Thomas, v:404
Prairie flower, vessel, vi:221,227 Preece,John, Brompton, viii:89 Preece,Jonathan, Ross, baker, viii:89 Pren-gwyn
blacksmith, vi:100
first motor car in, ix:315 name, ili:110
Preseb yMarch, ix:265
President, vessel, ii:229; vi:220 Price, Mr., viii:108
Price, Prof., vii:231
Price, Miss,Trisant school, schoolmistre$, iv-.366
Price, Mr., Penwern mills,Cribyn, vi:115 Price, Mr., Pigeonsford, v-.5; ix:348 Price, Caroline n Carpenter, x:284,285
Price, Charles, Aberteifi a’rFerwig, iv:97, 99,104,105
Price, D. B., Lampeter college,student,
ii:138,139
Price, David, Llanbadam Fawr, vicar, vii:341 Price, Eliza Carew Newton, v-.348 Price,Elizth (1),Melindwr, ix:327

Price, Elizth (2), Melindwr, ix:327 Price,E Llanwnnen. iv:100 Price, George, Carew Newton. v:348 Price,George, Pigeonsford, viii:335 Price, Howell, Talley, vii:332
Price, Hugh. Uanllwchaeam, iv:97 Price,J.,Moda Mawr, ix:181 Price,JamesWilliam, vii:313
Price, John, pauper, v.276-7
Price, John, Gogerddan, vi:140,142
Price, Lewis,Llangynllo, iv:104
Price, Maldwyn, Aberystwyth, conductor, viii:7,10
Price, Margaret, pauper, v:276-7 Price, Mary, Melindwr, ix:327
Price, Robert, Owyd, bamwr (judge), viii:465 Price,Thomas, Aberystwyth, surgeon’s
apprentice, ix:137
Price, Sir Uvedale, iii:299; iv:22,31; vi:417; vii:123; x:271,284,285
Price, W.R.
and Lampeter school board, iii:224 Price, Walker, Cardigan, ii:163 Price, Wm, Melindwr, ix:327
prices,1750-1850, x:38-44
Prichard, C. A., Cardigan union, vice chairman, viii:251
Prichard, Capt. Richard, viii:306
Prince Cadwgan, steamer, v:369; vi:211-12,220
Prince George, vessel, vi:202; ix:381
Prince Uewelyn. agerddlong (steamship), ii:227
Prince Llewelyn, barque, vi:212; vii:277,286; viii:305
Prince of Wales insurance company, vii:293 Princess of Wales, coach, iv:30
Princess Street, Aberaeron, v-.369; viii:404 PrineStreet, Aberystwyth
archaeological excavations, vi:438
Principality, brig, vii:277,283 Principality, vessel, viii:308 printing, iv:28
see also namesof individual printers see also printing as a subheading of
place–names
priodas fach, viii:194,201 priodasgeffylau, ix:305 Priscilla, vessel, vii:279 Pritchard, Mrs., x:345
Pritchard, Capt.James, master of Peggy, v.274 Pritchard,Thomas, Llandysul, rector, v:431 Pritchard, Thomas Famolls, vii:153 Pritdwds, Miss, vi:49
Pritchards, Jo Pen-y-gam, aydd

(cobbler), iii:32
Probert, John, Aberystwyth, iv:22,24,130,132, 134-5; vi:SS
Probyn.Anna nee Uoyd, viii:94
Procter, Frederick, Lincoln’s Inn,solicitor, ix:70
Progress Hall, Aberystwyth, ix:154 promenade, Aberystwyth, iv-.20; vii:240 Propert, Blaenpistyll, v:387
Propert. Jo Uangoedmor, meddyg (doctor),
vi:60
Propert, Rev. William, Trevaccoon, viii:88 Prospect Row, Aberystwyth, iv:20 Prosperity, vessel, vi:21
Prosser, Dr. D. L, bishopof St. David’s giveschalice and paten to Mount church, ii:210
Protheroe family, Hawksbrook, iv:5 Protheroe, David, Lampeter college, professor
of Welsh, i:51; vi:60,83 Protheroe, Rev.J. H., ii:9,66,80-1 Providence, Uong (vessel), ii:229 Providence,schooner,vii:276 Provident Friendly Society, x:46 Province, vessel, viii:308
Pryce family, Gogerddan
see Pryse family, Gogerddan Pryce, Bridget, Glanfraed, i:79 Pryce, F. N., ix:45
Pryce,John, Llandysul, vicar, v:430 Pryce,Thomas, Llandysul, rector, v:431 Prydderch, Rev.John
pupil at Ystradmeurig, v-.242
Prydden:b, Thomas, Llanddewibrefi, iv:110 Prydderch, William, Methodist minister,
vii:104
Prydferthwch Sancteiddrwydd yn y Weddi
Gyffredin, viii:466,468
Prydydd Bychan, vii:14
Pryor, James, Melindwr, ix:327 Prys, Absalom, Maesbangor, woollen
manufacturer, ix:332 ·
Prys,John, Maesbangor, woollen manufacturer, ix:332 .
Prys,Owen R, Capel Bangor, teacher, ix:329 Prys, Syr Rhisiart [1], vii:26,28
Prys, Syr Rhisiart (2),vii:28,29,30
Prys, Syr Siams, vii:28 Prys, Si6n. vii:26,29 Prys, Syr Si6n. vii:26
Pryse,Gogerddan, acreage1873, v:18
Pryse family, Gogerddan, i:79; iv:6,11; x:3,97 and harbourdues, iii:332
and lead mining, iii:286; iv:13;ix:147

and lluestau, v-.252,254
and politics, ili:303; v:20,21,23,24,31,32, 33,36,42,314,319,322,334,402-03
founded by David ap Rhydderch, v:156 lead smelting at Wallog, iv:130
Pryse, Capt, viii:219 Pryse, Col. ( -1888) funeral of, ii:1·5
Pryse,Col.
and election, 1868, v:32,33,34 Pryse, Miss, Gogerddan, ii:15 Pryse, Sir Carbery, v:122
and election of 1690, iii:303-04 and lead mining, i:188-9; ii:28,29
Pryse, Capt E.L.,Gogerddan, vili:314 Pryse, Edward Lewis, Peithyll, x:386
Pryse, Sir Edward Webley Parry,ix:71; x:9 Pryse, John,Gogerddan, ix:245,246
Pryse, John Pugh, Gogerddan and Aberystwyth mill, iii:295 and Borth shipwreck,i:198
and Cwmsymlog lead mine, ii:31,54
and elections, iii:304,305,306; v:409,410-14, 416-17
and politics, v:42
Pryse, Sir Lewes Loveden, v:334 Pryse, Lewis,Glanfread, iv:269
Pryse, Lewis, Gogerddan (1684-1720), iii:304; v:404
Pryse, Lewis, Gogerddan (1716-79), vi:159; viii:375-6
Pryse, Sir Loveden, v:319 Pryse, Mary, Glanfread, iv:269
Pryse, Mary Annen Philipps Walters, vi:194 Pryse, Pryse, vi:347
Pryse, Pryse,esq., Abemantbychan,viii:376
Pryse, Pryse,Gogerddan (1774-1849), vii:170;
x:47
a Helynt Beca, x:25
and Assembly Rooms, iv:25
and education, ii:66,68,69,70,71,75,76 and enclosures, Yiii:113,182,185
and lead mining, ii:34; viii:212,213,215 and politics, v:42.:.J; vii:120-1
and poor law, vi:22
and Rhyfel y Sais Bach, i:199
Pryse, Sir Pryse, Gogerddan (1838-1906), iii:44; iv:12; ix:72,250
and Aberystwyth hospital, v:177 and Cwmsymlog lead mine, ii:35 and Gogerddan hunt, v:317
and politics, v:35,320
Pryse,Sir Richard, Gogerddan, vi:154; ix:245,246

and Aberystwyth mill, vi:415 and lead mining, i:184,186
Pryse, Thomas, Aberystwyth, surveyor of the
port,iii:293
Pryse, Thomas, Gogerddan ( -1745)
and CardiganBorough election,1741,vi:128-9 and lead mining, ii:29-30
and politics, v:404,405,409 Pryse,Sir Uvedale
see Price,Sir Uvedale
Pryse, Walter, Abemant-Vychan, v:408 Pryse, Walter, Gogerddan, ii:29
Pryse, Walter, London, lawyer, vi:151,159 public bbrary, Aberystwyth, iii:161-81;
vii:235
Pugh, Abermad, iv:183 Pugh estate, Abermad, iv:12
Pugh, Mrs., Haroldstone, Mill Street, Aberystwyth, v:181
Pugh. D.,Manorafon, v:379
Pugh, Dafydd, YBont, vi:290
Pugh, David, Lian-non, mason, iii:131 Pugh, David Heron, iv.58-9
Pugh. David,Pen-rhiw Nantafallen, saermaen
(mason), iii:32
Pugh, Henry L, 2nd. Lieutenant, Aberaeron, x:90
Pugh,Hugh, Aberystwyth, solicitor’s writing clerk, ix:136-7
Pugh. Hugh. Ty mawrglan yr afon, v-.255 Pugh,James, Aberystwyth, vi:216
Pugh. James, Lambarddame, ii:161 Pugh,Jane, Parcel Canol, x:390 Pugh,Jenny, “Y Bont”, vi:290 Pugh,Joanna, iv-.58-9
Pugh,John, master of the Aeron, vi:208 Pugh, Rev.John, Motygido, v:1,240,379;
vii:340; ix:228,231
Pugh, L P.,esq.
and Aberystwyth school board, ii:4 and Ystwyth bridge, viii:337 trustee of Downie’s bequest, ii:119
Pugh, Lewis, Abermarlais, iii:81
Pugh, Lewis, Aberystwyth, compelling officer, ii:10,11
Pugh, Lewis, Aberystwyth, lead miner,saddler, v:111; viii:420-1,424,426,427,431;ix:147
Pugh, Lewis Pugh, Abermad, x:398,401 Pugh, Lewis Pugh Evans, viii:156 Pugh, Mary,Glynarth, x:89
Pugh, Mary Jenkin, pauper, ix:364 Pugh, Morgan, pauper, ix:364
Pugh. Morris, Nantafallen, saermaen (mason),
iii:32

Pugh, Philip, Aberaeron, i:52; ix:378
Pugh,Philip,Olgwyn, iv:111; v-.379; vii:8,11 Pugh, Philip, Llwynypiod, iv:194
Pugh,Philip,Tyglyn-ucha, iv:195-6 Pugh,T., Mr.and Mrs., Aberaeron, x:90 Pugh,Capt.Thomas, jun., vi:215
Pugh,W.J., U.C.W., professor of Geology, i:156
Pughe, Dr., Aberdovey, v:29 Pugsley, H. W., botanist, i:92 Pumlumon
botany, i:78-9 geomorphology,i:168-9 plants sighted in 1662, i:79
Purchase, Rev. William Henry, i:84,85
putting green, Aberystwyth, vii:240 Pwll Castell, vi:123
Pwll Crwn, v:48
Pwll-ffein. Lwtdysul, viii:469 Pwll Nawpis, vi:123
Pwll Sama, vi:123
Pwll y gelod, Brongwyn, viii:86 Pwll y Gwydde, v:254
Pwll-y-pair, Betws Han, ix:56 Pwll y Perch, vi:123
Pwll yr hyrne, Llandyfriog, viii:86 Pwllcam, Aberaeron, i:57-8; vi:202,206,216,
287,289,292
Pwll fferm (farm), vi:360 Pwlldraenll fferm (farm), vi:360 Pwlle yr heyme, Llandyfriog, viii:82 Pwllybitfal, Melindwr, ix:334 Pwllyrhod, Melindwr, ix:334
pwn a gwegys, viii:194,195
pwython, viii:194,200 Pyllau Ouon, vii:261