Ceredigion Historical Society – Ceredigion 2018 – Volume XVIII Number 2

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion, Cyfrol XVIII, Rhifyn 2, 2018

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion, 2018 Cyfrol XVIII, Rhifyn 2 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Mae copïau o rifynnau cynharach o Geredigion ar gael i’w prynu. Cliciwch yma am fanylion.

Cymdeithas Hanes Ceredigion – Ceredigion 2018 – Cyfrol XVIII, Rhifyn 2
Cymdeithas Hanes Ceredigion – Ceredigion 2018 – Cyfrol XVIII, Rhifyn 2

Cynnwys Cyfrol XVIII, Rhif 2

  • The Benedictine Priory of Llanbadarn Fawr and the Monks of Gloucester – JANET BURTON – 1
  • Views of Mid Wales by Artists and Royals from Europe – HEATHER WILLIAMS – 27
  • Pan Gyfarfu Cyfarfod Heddwch Ryngwladol yn Aberystwyth – ELGAN DAVIES – 55
  • The Cardiganshire By-Election of 1932 – J. GRAHAM JONES – 77
  • Yr Athro Emeritws / Professor Emeritus Ieuan Gwynedd Jones (1920-2018), Llywydd y Gymdeithas / President of the Society 1993-2018 – GERAINT H. JENKINS – 105
  • Adolygiadau / Reviews – 113
  • Adroddiad Archifdy Ceredigion 2017-18 / Ceredigion Archives Report 2017-18 – 121
  • Adroddiad Blynyddol / Annual Report – 155
  • Cyfrifon / Statement of Accounts – 159

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Ffurfiwyd y Gymdeithas ym 1909. Ataliwyd ei gweithgarwch ym 1940 ond ailgychwynnwyd ym 1947.

Y tanysgrifiad blynyddol yw £10 am unigolyn, £12 am aelodaeth deuluol, i’w dalu ar 1 Ionawr bob blwyddyn. Argymhellir talu trwy Archeb Banc.

Croesewir aelodau newydd!!!

Dylid anfon pob cais am gael traddodi darlith yng nghyfarfodydd y Gymdeithas at yr Ysgrifennydd Rhaglen. Dylid anfon deunydd i’w gyhoeddi a llyfrau i’w hadolygu at y Golygydd. Dylai awduron erthyglau ymgynghori â’r Nodiadau ar gyfer Cyfranwyr.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x