Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1978 Vol VIII No 3

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1978 Cyfrol VIII Rhifyn 3

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1978 Cyfrol VIII Rhifyn 3 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VIII, Rhif 3

 • The New Law in a Rural Area, 1834-1850 – By Alun Eirug Davies – 245
 • Merched y Gerddi – By John Williams-Davies – 291
 • Ships and Seamen – Some Cardiganshire Examples – By Aled Eames – 304
 • Hungarian Sufferings: An Aberystwyth Meeting – By Marian Henry Jones – 310
 • Eleanor James: Cardiganshire’s Only Female Transportee to Australia – By Deidre Beddow – 320
 • Two Examples of Vernacular Architecture – By Mark McDermott – 323
 • Inscriptions on Bridges in Ceredigion – By A. O. Chater – 329
 • Remnants of Mining in Ceredigion Before the 19th Century – By David E. Bick – 355
 • A Cairn Cemetery on Esgair Gerwyn Ceredigion – By D. K. Leighton and D. M. Metcalfe – 360
 • Adroddiad Blynyddol/Annual Report – 364
 • Cyfrifon/Statement of Accounts – 368
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1978 Cyfrol VIII Rhifyn 3
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1978 Cyfrol VIII Rhifyn 3

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb