Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1969 Vol VI No 2

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhifyn 2

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhifyn 2 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VI, Rhif 2

  • Some Notes on Tudor Cardiganshire – By W. Ogwen Williams – 137
  • The Lewes family of Abernantbychan – By Daniel Huws – 150
  • Walters of Perthcereint – By Francis Jones – 168
  • Aberaeron: The Community and Seafaring, 1800-1900 – By David Lewis Jones
  • Noted on the Jenkins family of Dyffryn Bern – By F. E. Llewellyn Jones
  • Ychydig o Atgofion – By John Jones – 251
  • Obituary, Professor William Ogwen Williams, M.A., D.A.A., 1923-1969 – 254
  • Annual Report for 1969 – 257
  • Statement of Accounts for the Year 1969 – 262

Reviews

  • Mines, Mills and Furnaces, by D. Morgan Rees 1969
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhifyn 2
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhifyn 2

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb