Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1966 Vol V No 3

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1966 Cyfrol V Rhifyn 3

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1966 Cyfrol V Rhifyn 3 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol V, Rhif 3

  • The Late Mr. D. D. Evans – Frontispiece
  • Edward Richard of Ystrad Meurig – By M. C. Donaldson – 239
  • Lluestau Blaenrheidiol – By Cledwyn Vaughan – 246
  • Glimpses of Cardiganshire in Sessions Records – By G. Milwyn Griffiths – 264
  • Distress and Discontent in Cardiganshire, 1814-1819 – By D. J. V. Jones
  • The Demographic Structure of a Welsh Rural Village during the Mid-nineteenth Century – By G. J. Lewis – 290
  • Annual Report for 1966 – 305
  • Statement of Accounts for the Year 1966 – 310

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1966 Cyfrol V Rhifyn 3
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1966 Cyfrol V Rhifyn 3

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb