Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1972 Vol VII No I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1972 Cyfrol VII Rhifyn I

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1972 Cyfrol VII Rhifyn I isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VII, Rhif I

 • The Teifi Valley as a Religious Frontier – By E. G. Bowen – 1
 • Noddi Beirdd yng Ngheredigion- Rhai Acweddau – By D. Hywel E. Roberts – 14
 • The Menhir in Cardiganshire – By A. J. Bird – 40
 • The Cardigan Boroughs Election, 1774 – By H. J. Lloyd-Jones – 50
 • Cardigan and the River Teifi – By Zia Krarmer – 56
 • The Makeigs in Cardigan – By M. J. Baylis – 65, 189
 • A most United Fratenity – By M. J. Baylis – 80
 • A Note on the Decline of Mining in Cardiganshire – By George Hall – 85
 • Review
 • Corrigendum – 90
 • Adroddiad Blynyddol/Annual Report for 1972 – 91
 • Cyfrifon/Statement of Accounts for the Year 1972– 97
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1972 Cyfrol VII Rhifyn I
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1972 Cyfrol VII Rhifyn I

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb