Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1973 Vol VII No 2

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1973 Cyfrol VII Rhifyn 2

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1973 Cyfrol VII Rhifyn 2 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VII, Rhif 2

  • The Rebuilding of Llanrhystud Church – By Ieuan Gwynedd Jones – 99
  • Religion and Politics: The Rebuilding of St. Michaael’s Church, Aberystwyth – By Ieuan Gwynedd Jones – 117
  • Connop Thirlwell, Bishop of St. David’s – By Richard Brinkley
  • The Architectural Development of Hafod – By John A. Thomas – 152, 215
  • The Gogerddan Desmesne Farm, 1818-22 – By R. J. Colyer – 170
  • The Makeigs in Cardigan: The Parkypratt Family – By M. J. Baylis – 189
  • Annual Report for 1973 – 207
  • Statement of Accounts for the Year 1973 – 213
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1973 Cyfrol VII Rhifyn 2
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1973 Cyfrol VII Rhifyn 2

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb