Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1982 Vol IX No 3

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1982 Cyfrol IX Rhifyn 3

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1982 Cyfrol XI Rhifyn 3 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol IX, Rhif 3

 • The Aberdare Report and Cardiganshire – By W. Gareth Evans – 193
 • The Library of Edward Richard, Ystradmeurig – By William H. Howells – 227
 • Rhyd-Hir Uchaf: The History of a Ceredigion Farm – By K. J. Cooper – 245
 • A Statistical Comparison of Surnames – By Alwyn Benjamin – 257
 • Merched y Gerddi yn Llundain ac yng Nghymru – By William Linnard – 260
 • Megalithic and Bronze Age sites – By C. S. Briggs – 264
 • A Bronze Age Cemetery at Llanilar, Cardiganshire – By D. G. Benson, C. S. Briggs, J. L. Davies and G. H. Williams – 281
 • Adolygiadau/Reviews – 293
 • Adroddiad Blynyddol/Annual Report – 297
 • Cyfrifon/Statement of Accounts – 300

Reviews

 • Wales: the cultural heritage, by D. Ben Rees 1981 – ISBN 0 905777 16 6.
 • From the grass roots, by Idris Jones 1982 – ISBN 0 905928 18 0.
 • Portrait of a pioneer, by L. Evans 1982.
 • Maritime heritage, by J.G. Jenkins 1982 – ISBN 0 85088 985 5.
 • Welsh woods and forests, by W. Linnard 1982 – ISBN 0 7200 0245
 • The Towns of Medieval Wales, by Ian Soulsby 1983.
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1982 Cyfrol IX Rhifyn 3
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1982 Cyfrol IX Rhifyn 3

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb