Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1977 Vol VIII No 2

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1977 Cyfrol VIII Rhifyn 2

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1977 Cyfrol VIII Rhifyn 2 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VIII, Rhif 2

 • Charles Evans Davis Morgan-Richardson – By D. L. Baker Jones – 147
 • The enclosure and drainage of Cors Fochno, 1813-47 – By R. J. Colyer – 181
 • Lewis Morris ac Arferion priodi yng Ngheredigion – By Dafydd Ifans – 193
 • Argaffwyr Tregaron – By RichardHuws – 204
 • The Bryndyfi Mine – By R. E. Boyns – 210
 • The system of watercourses to lead mines from the river Leri – By Mary Tucker – 217
 • My dear reverend cousin – By Richard Gareth Owen – 224
 • Adolygiadau/Reviews – 237
 • Adroddiad Blynyddol/Annual Report – 239
 • Cyfrifon/Statement of Accounts – 244

Reviews

 • A history of Saint David’s University College Lampeter, volume one: to 1898, by D. T. W. Price 1977.
 • History on the ground, by A. J. Bird 1977.
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1977 Cyfrol VIII Rhifyn 2
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1977 Cyfrol VIII Rhifyn 2

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb