Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1968 Vol VI No I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1968 Cyfrol VI Rhifyn I

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1968 Cyfrol VI Rhifyn I isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VI, Rhif I

  • Some Aspects of the Operation of the Old Poor Law in Cardiganshire, 1750-1834 – By Alun Eirug Davies – 1
  • Addysg yng Ngheredigion, 1800-1850, yn ôl y Cofiannau – By Dewi W. Thomas – 45
  • Rural Industry in Cardiganshire – By J. Geraint Jenkins – 90
  • The Cardigan Boroughs Election of 1741 – By Peter D. G. Thomas – 128
  • Annual Report for 1968 – 130
  • Statement of Accounts for the Year 1968 – 135

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1967 Cyfrol VI Rhifyn I
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1967 Cyfrol VI Rhifyn I

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb