Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1976 Vol VIII No I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1976 Cyfrol VIII Rhifyn I

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1976 Cyfrol VIII Rhifyn I isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VIII, Rhif I

  • The College Theatre at Aberystwyth, 1884-1918 – By Dr. R. F. Walker – 1
  • John David Lewis (1859-1914) a hanes Gwasg Gomer – By J. Tysul Jones – 26
  • The Welsh Intermediate Education Act and Cardiganshire – By Stuart Griffiths – 50
  • Lloyd of Gilfachwen, Cilgwyn and Cilgwyn and Coedmore – By Major Francis Jones – 72
  • Enclosures in Cardiganshire, 1750-1850 – By Alun Eirug Davies – 100
  • Adroddiad Blynyddol/Annual Report – 106
  • Cyfrifon/Statement of Accounts – 110
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1976 Cyfrol VIII Rhifyn I
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1976 Cyfrol VIII Rhifyn I

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb