Ceredigion Historical Society - Ceredigion 2019 - Volume XVIII Number 3

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion, Cyfrol XVIII, Rhifyn 3, 2019

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion, 2019 Cyfrol XVIII, Rhifyn 3 isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Mae copïau o rifynnau cynharach o Geredigion ar gael i’w prynu. Cliciwch yma am fanylion.

Cymdeithas Hanes Ceredigion - Ceredigion 2019 - Cyfrol XVIII, Rhifyn 3
Cymdeithas Hanes Ceredigion – Ceredigion 2019 – Cyfrol XVIII, Rhifyn 3

Cynnwys Cyfrol XVIII, Rhif 3

 • Chassing the cropmarks: Archaeological discoveries in Ceredigion during the 2018 drought – TOBY DRIVER – 1
 • The Richard Family of Ystradmeurig and the Hendrefelen Estate Records – TERENCE WILLIAMS – 35
 • Hen Eglwys Llanfair Trefhelygen – GERWYN MORGAN – 55
 • The Aberystwyth Gas Company – RICHARD LEWIS – 65
 • A Few Notes on some Lost Public Houses of North Ceredigion – WILLIAM TROUGHTON – 91
 • Adolygiadau/Reviews  – 125

Adroddiadau/Reports

 • Adroddiad Archifdy Ceredigion 2018-2019/Ceredigion Archives Reports 2018-19 – 131
 • Adroddiad Blynyddol/Annual Report – 159
 • The Society’s visit to Llanbadarn Fawr Church – 165
 • County History Launch – 171
 • Cyfrifon/Statement of Accounts – 175
 • Swyddogion/Officals – 176

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Ffurfiwyd y Gymdeithas ym 1909. Ataliwyd ei gweithgarwch ym 1940 ond ailgychwynnwyd ym 1947.

Y tanysgrifiad blynyddol yw £10 am unigolyn, £12 am aelodaeth deuluol, i’w dalu ar 1 Ionawr bob blwyddyn. Argymhellir talu trwy Archeb Banc.

Croesewir aelodau newydd!!!

Dylid anfon pob cais am gael traddodi darlith yng nghyfarfodydd y Gymdeithas at yr Ysgrifennydd Rhaglen. Dylid anfon deunydd i’w gyhoeddi a llyfrau i’w hadolygu at y Golygydd. Dylai awduron erthyglau ymgynghori â’r Nodiadau ar gyfer Cyfranwyr.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x