Adolygiadau

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘Adolygiadau’

 • Cofrestri Plwyf Cymru: Parish Registers of Wales, C J. Williams and J. Watt 2r Williams, comp. National Library of Wales and Welsh County Archivists’ Group, 1986 (Gareth Haulfryn Williams) x:350- 1
 • Guide catalogue of the Bronze Age collections. National Museum of Wales, 1980 (D. M. Jones) ix:104
 • Guide to the parish records of Owyd, A.G. Veysey ed.. Owyd County Council, 1984 (G. Milwyn Griffiths) x:222-3
 • Hand lists of the field monuments of Wales (l) Cardiganshire. Tonypandy: HMSO (E.D. Jones) vi:439
 • Report 19?0 of the National Monuments Record for Wales. Cardiff: HMSO (E. D. Jones) vi:439
 • Anderson, RC A history of Crosville Motor Services. David and Charles,1981(D. M. Jones) ix:186- 7
 • Bird, A. J. History on the ground. Cardiff : University of Wales Press, 1Wl (D. M. Jones) viii:238
 • Bowen, E. G. The St. David of history: Dewi Sant, our Founder saint. Aberystwyth. 1982 (J. E. Caerwyn Williams) ix:18.5-6
 • Colyer, Richard, Roads and trackways of Wales. Moorland Publishing, 1984 (D. M. Jones) x:104
 • Davies, D. Elwyn, YSmotiau Duon. Llandysul : Gwasg Gomer, 1980 (D. M. Jones) ix:104
 • Davis, Paul R., Castles of Dyfed. Llandysul: Gwasg Gom,er 1987 (RF.Walker) x:450-1
 • Ellis,T. I., John Humphreys Davies (1871-1926.) Lerpwl : Gwasg y Brython,1963(E. D.Jones) iv:428- 31
 • Evans, Lyn, Portrait of a pioneer. Llandybie: C. Davies, 1982 (D. M. Jones) ix:293-4
 • Howell, David W., Patriarchs and Parasites. The gentry of South-West Wales in the eighteenth century. Cardiff : University of Wales Press, 1986 (Brian E. Howells) x:349-50
 • James, Margot, A Lantern for Lord Rhys. Llandysul: Gwasg Gomer, 1986 (Janet Davies) x:450
 • Jenkins, J. Geraint, Maritime Heritage : the ships and seamen of Southern Ceredigion. Llandysul : Gomer Press,1982 (D. M. Jonesix:293-4
 • Jones, F. Wynn, Canmlwydd Siloh, Aberystwyth. Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion dros Eglwys Siloh, 1963(D. M.Jones) iv:431-2
 • Jones, Howard C, Aberystwyth Yesterday.
 • Barry: Stewart Williams, 1980 (D. M. Jones) viii:481-2
 • Jones, Idris, From the Grass roots. Cowbridge: D. Brown and sons,1982 (D. M. Jones) ix:293-4
 • Jones, Ieuan Gwynedd, Communities: Essays in the Social History of Victorian Wales. Llandysul : Gomer Press, 1987(D. T. W. Price) x:451-2
 • Jones , Ieuan Gwynedd, Explorations and explanations: essays in the social history of Victorian Wales.
 • Llandysul : Gomer Press, 1981 (David Jenkins) ix:105
 • Lewis,W.J., Born on a Perilous Rocle: Aberystwyth past and present Aberystwyth: Cambrian News, 1980 (D. M. Jones) ix:104
 • Lewis, W. J., Ceredigion: Atlas Hanesyddol [Aberystwyth]: Cyngor Sir Ceredigion, 1955 (E. G. Bowen) ii:281
 • Lewis, W. J., Lead mining in Wales. Cardiff : University of Wales Press,1967(D. Morgan Rees) v:445- 7
 • Linnaro, William, Welsh woods and forests : history and utilization. Cardiff : National Museum of Wales, 1982 (D. M. Jones) ix:293-4
 • Lloyd, D. W., Llechryd bridge vi:319
 • Lloyd, D. W., Old Llechryd (G. Tibbot) vi:439-40
 • Martin, Aubrey J., Hanes Llwynrhydowen 1Wl (D. M. Jones) ix:105
 • Martin, Nansi, Gwilym Maries 1979 (D. M. Jones) ix:105