Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion Historical Society visits Salem Chapel Llanrhystud

Ymweliad Cymdeithas Hanes Ceredigion â Chapel Salem Llanrhystud

Ymwelodd aelodau Cymdeithas Hanes Ceredigion â Llanrhystud am daith o gwmpas y pentref a’i adeiladau hanesyddol ar 19 Mai, 2018.

Yn dilyn ymweliad ag Eglwys Llanrhystud roedd yn daith gerdded fer i Gapel Salem lle rhoddodd Rheinallt Llwyd sgwrs am hanes y Capel.

Gweld fideo uchod a darganfod hanes Capel Salem.

Mae Cymdeithas Hanes Ceredigion yn ymweld â Chapel Salem Llanrhystud
Mae Cymdeithas Hanes Ceredigion yn ymweld â Chapel Salem Llanrhystud
Rheinallt Llwyd yn siarad am hanes Capel Salem
Rheinallt Llwyd yn siarad am hanes Capel Salem
Plac Capel Salem Llanrhystud
Plac Capel Salem Llanrhystud

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!