Cymdeithas Hanes Ceredigion
Cynllun safle Caer Penrhos i'r De o Wyre, Llanrhystyd

Penrhos Caer Llanrhystud

Mae Caer Penrhos, Llanrhystud, wedi’i adeiladu ar fryn sy’n codi uwchben y brif grib ar ochr ddeheuol yr Wyre. Mae’r ddaear yn goleddu i bob cyfeiriad o’r gwrthglawdd, sy’n cynnwys un ffos a vallwm. Yn y de-ddwyrain mae mwnt mawr yn y cyffiniau y mae ffos wedi’i chloddio o graig solet. Mae hyn yn edrych yn enghraifft o wrthglawdd a oedd eisoes yn bodoli wedi’i addasu yn ddiweddarach i ffurfio math motte a beili. Mae’r lleoliad yn cynnig golygfa dda o’r llain arfordirol yn Llanrhystyd.

Cynllun safle Caer Penrhos i'r De o Wyre, Llanrhystyd
Cynllun safle Caer Penrhos i’r De o Wyre, Llanrhystyd

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!