Cymdeithas Hanes Ceredigion

Hanes Cei Newydd

Cei Newydd a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes, yn dref glan môr yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Aberaeron ac Aberteifi. Dilynwch y ffordd B4342 i bentref bach Llanarth a’r A486 i Synod Inn.

Ym mha sir y mae’r Cei Newydd? Mae Cei Newydd yn dref glan môr, ward gymunedol ac etholiadol yng Ngheredigion, Cymru.

Beth yw poblogaeth y Cei Newydd? Poblogaeth y Cei Newydd oedd 1,2000 yn 2001, gan ostwng i 1,082 yng nghyfrifiad 2011.

Pa mor bell yw Aberaeron o’r Cei Newydd? Y pellter rhwng Aberaeron a New Quay ar y ffordd yw 7.5 milltir.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Darluniau
4. Addysg
5. Diwydiant
6. Strydoedd
7. Mordwyol
8. Crefydd
9. Map
10. Oriel
11. Cysylltiadau

 • Traeth De'r Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes y Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Traeth Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Traethau Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Tirwedd Hanesyddol Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Pier Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Cei Newydd Gorllewin Cymru - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Cei Newydd
Traeth Cei Newydd - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
Harbwr Pysgota Newquay

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Cei Newydd.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • New Quay
  • bakers, x:308
  • baptists, iv:124
  • Bethel Chapel, x:311-12,321,322
  • blacksmiths, vi:100; x:313-14
  • blockmakers, x:311
  • brass band, vii:291
  • carpenters, x:312-13
  • census, 1851, x:301-27
  • church, vii:273; x:322
  • dressmakers, x:307-0S
  • education, x:302-03,324
  • emigration
   • see New Quay : ymfudo
  • fishermen, x:312
  • fishing, vii:273
  • foundry, vii:291
  • harbour, iv:328
  • Harbour Act, iv:119; vii:274
  • Harbour Company, vii:274
  • harbour dues, vii:293
  • herring fishing, vi:121,202
  • High Terrace, x:326
  • iforiaid, iii:28
  • independents, iv:121
  • ivorites
   • see iforiaid
  • labourers, x:317-19
  • map, ii:268
  • mariners, x:304-07
  • Mason Square, x:315
  • Mason’s Row, x:315
  • masons, x:315
  • merchants, x:320
  • nailers, x:311-12
  • patent slip, vii:297
  • Pengeulan, x:326
  • Pentre Siswrn, x:315
  • Picton Terrace, x:326
  • pier, vii:273-4,288,291; x:371
  • public houses, x:325
  • ropemaker, x:316
  • ropewalks, vii:291
  • sailmaking, vii:291
  • schools, vi:64,85,87
   • British school, x:324
   • curriculum, ii:155
   • grammar school, vii:296; viii:59
   • intermediate school (proposed), viii:53
   • Misses Barrett, x:322-3
   • Private School (Brongwyn Street), x:324
   • tutorial school, vii:296
  • shipbuilding, vii:273-306; viii:305,306; x:310-11,408
  • shoemakers, x:317
  • smithies, vii:290-1
  • smugglers, v:61
   • salt, vii:59
  • Tabernacle, x:321
  • tailors, x:315
  • tramway, vii:275
  • weavers, x:316
  • widows, x:306-10
  • woollen mill, vi:111
  • ymfudo, ii:167
 • New Quay Hotel, vii:290,291
 • New Quay Mutual Protection Club, iv:169
 • New Quay Mutual Ship Insurance Society, vii:293
 • New Quay Urban District Council, iv:280

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau

 • New Quay, 1870, facing vii:287 pl. 8
 • New Quay, Cottages of Pengeulan, c1880, facing x:325 pl. 20
 • New Quay, A thatched cottage, facing x:324 pl. 19
 • New Quay, Women carders and spinners, facing x:324 pl. 18

Yn ôl i’r brig ↑

4. Addysg

 • education, x:302-03,324
 • schools, vi:64,85,87
  • British school, x:324
  • curriculum, ii:155
  • grammar school, vii:296; viii:59
  • intermediate school (proposed), viii:53
  • Misses Barrett, x:322-3
  • Private School (Brongwyn Street), x:324
  • tutorial school, vii:296

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

 • bakers, x:308
 • blacksmiths, vi:100; x:313-14
 • blockmakers, x:311
 • carpenters, x:312-13
 • dressmakers, x:307-0S
 • foundry, vii:291
 • labourers, x:317-19
 • merchants, x:320
 • nailers,x:311-12
 • patent slip, vii:297
 • shoemakers, x:317
 • smithies, vii:290-1
 • tailors, x:315
 • tramway, vii:275
 • weavers, x:316
 • woollen mill, vi:111

Yn ôl i’r brig ↑

6. Strydoedd

 • High Terrace, x:326
 • Mason Square, x:315
 • Mason’s Row, x:315
 • Picton Terrace, x:326

Yn ôl i’r brig ↑

7. Mordwyol

 • fishermen, x:312
 • fishing, vii:273
 • harbour, iv:328
 • Harbour Act, iv:119; vii:274
 • Harbour Company, vii:274
 • harbour dues, vii:293
 • herring fishing, vi:121,202
 • mariners, x:304-07
 • ropemaker, x:316
 • ropewalks, vii:291
 • sailmaking, vii:291
 • shipbuilding, vii:273-306; viii:305,306; x:310-11,408
 • smugglers, v:61
  • salt, vii:59
 • New Quay Mutual Ship Insurance Society, vii:293

Yn ôl i’r brig ↑

8. Crefydd

 • church, vii:273; x:322
 • baptists, iv:124
 • Bethel Chapel, x:311-12,321,322
 • independents, iv:121
 • Tabernacle, x:321

Yn ôl i’r brig ↑

9. Map

Gweld Map Mwy o Cei Newydd

Yn ôl i’r brig ↑

10. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

11. Cysylltiadau allanol

 • Gwefan pentref arfordirol Cei Newydd
 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Cei Newydd, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Cei Newydd
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Cei Newydd
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Cei Newydd

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion

Gadael Ymateb