Cymdeithas Hanes Ceredigion
Sgwâr Hanes Tregaron Ceredigion

Hanes Tregaron

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Tregaron. Yn dref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Yn dref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Lleolir y dref farchnad rhwng Llangeitho a Llanddewi Brefi.

Hanes Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Tregaron.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Tregaron, x:126
  • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
  • anghydffurfiaeth, iv:97,104,105,107
  • argraffu, viii:204-09
  • bibliography, iv:307
  • blacksmiths, vi:100
  • bog
   • see Cors Caron
  • bridge, viii:330,344
  • Bwlchgwynt
  • and the census of religious worship, iv:116,126
  • church, plants sighted on, in the 18c, i:80
  • emigration ·
   • see Tregaron : ymfudo
  • fair, iv:71,219; v:129
  • labourers, x:41
  • labourers’ diet,1837, x:42
  • merched y gerddi, ix:291-2,293,294
  • nonconformity
   • see anghydffurfiaeth
  • parish vestry, vi:8,12,30
  • peat cutting, iv-.331
  • population trend 16c-18c, vii:259
  • printing
   • see Tregaron : argraffu
  • Red Lion, x-.362
  • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
   • adventure school, ii:142
   • intermediate school, viii:54,56-63,66
  • woollen mill, vi:111
  • workhouse, viii:255-6,264,272,274
  • ymfudo, ii:167,229
 • Tregaron, lordship of, vi:140
 • Tregaron Male Voice Choir, iii:261; x:9
 • Tregaron Rural District Council, iv:280
 • Tregaron Union, viii:246-51,259,1.63,270-2, 273,274
 • Tregaron United District School Board, iii:210,211,214

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau

 • Cardiganshire Fonts – Tregaron

Yn ôl i’r brig ↑

4. Addysg

 • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
  • adventure school, ii:142
  • intermediate school, viii:54,56-63,66

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

 • blacksmiths, vi:100
 • bog
  • see Cors Caron
 • labourers, x:41
 • labourers’ diet,1837, x:42
 • peat cutting, iv-.331
 • printing
  • see Tregaron : ugraffu
 • woollen mill, vi:111

Yn ôl i’r brig ↑

6. Gweinyddu

 • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
 • Tregaron, lordship of, vi:140

Yn ôl i’r brig ↑

7. Adeiladau

 • bridge, viii:330,344
 • Red Llon, x-.362
 • workhouse, viii:255-6,264,272,274

Yn ôl i’r brig ↑

8. Crefydd

 • nonconformity
  • see anghydffurfiaeth
 • parish vestry, vi:8,12,30
 • and the census of religious worship, iv:116,126
 • church, plants sighted on, in the 18c, i:80

Yn ôl i’r brig ↑

Bedyddfeini Sir Aberteifi

Bedyddfeini Sir Aberteifi - Tregaron
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Tregaron

9. Map

Gweld Map Mwy o Tregaron

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

10. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Tregaron, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Tregaron
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Tregaron
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Tregaron
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb