Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Aberystwyth Ceredigion

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, yw’r corff ymchwilio a’r archif genedlaethol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae’r archif a’r swyddfeydd wedi’u lleoli yn hen sir Sir Aberteifi.

• Adnoddau’r Comisiwn Brenhinol
1. Coflein
2. Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru
3. Cymru Hanesyddol
4. Hanes Anghydffurfiaeth yng Nghymru
5. Catalog y Llyfrgell
6. Prydain oddi Fry
• Map Lleoliad
• Dolenni Allanol

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Aberystwyth Ceredigion
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Aberystwyth Ceredigion

Adnoddau’r Comisiwn Brenhinol

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn cofnodi amgylchedd dyn yng Nghymru, o’r amseroedd cynharaf hyd heddiw. Mae cofnodion ei wefan yn cael eu cadw yn ei archif, mae’r miloedd lawer o ffotograffau cynnar, mapiau a chofnodion safle ar gael yn rhwydd trwy lyfrgell ac ystafell chwilio’r Comisiwn Brenhinol.

Mae Coflein, y gronfa ddata ar-lein yn cynnwys llawer o’r cofnodion safle hyn, sy’n cynnwys disgrifiadau safle, ffotograffau a map lleoliad.

1. Coflein – Darganfod Eich Gorffennol Ar-lein

Coflein, y catalog ar-lein o archaeoleg, adeiladau a threftadaeth ddiwydiannol ac arforol yng Nghymru

2. Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Adnodd arloesol sy’n cynnwys cannoedd ar filoedd o enwau lleoedd a gasglwyd o fapiau hanesyddol a ffynonellau eraill yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Mae’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru.

3. Cymru Hanesyddol

Mae Cymru Hanesyddol, yn borth wedi’i alluogi gan fap ar gyfer gwybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae’r porth yn caniatáu chwilio cannoedd ar filoedd o gofnodion ar yr un pryd yn ymwneud â henebion archeolegol, adeiladau hanesyddol ac arteffactau sydd gan wahanol sefydliadau ledled Cymru.

4. Hanes Anghydffurfiaeth yng Nghymru

Stori Anghydffurfiaeth yng Nghymru, sefydlwyd yr elusen i ofalu am gapeli sydd yn hanesyddol a / neu’n bensaernïol arwyddocaol i stori adeiladu capeli ac Anghydffurfiaeth yng Nghymru ac sy’n werthfawr i’w cymunedau lleol.

5. Catalog y Llyfrgell

Mae Catalog y Llyfrgell yn rhestr gynhwysfawr o gyhoeddiadau am amgylchedd adeiledig Cymru. Mae’r cyhoeddiadau hyn ar gael yn Llyfrgell ac Ystafell Chwilio’r Comisiwn Brenhinol.

6. Prydain oddi Fry

Mae gwefan Prydain oddi Fry yn cynnwys delweddau o gasgliad Aerofilms, archif ffotograffig o’r awyr unigryw o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae’r casgliad yn cynnwys 1.26 miliwn o negyddion a mwy na 2000 o albymau ffotograffau. Yn dyddio o 1919 i 2006, mae cyfanswm y casgliad yn cyflwyno darlun digyffelyb o wyneb newidiol Prydain yn yr 20fed ganrif. Mae’n cynnwys y nifer fwyaf a mwyaf arwyddocaol o ffotograffau awyr o Brydain a dynnwyd cyn 1939.

Yn ôl i’r brig ↑

Map Lleoliad

Map lleoliad y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Yn ôl i’r brig ↑

Dolenni Allanol

Ymchwil Categori:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru | Coflein | Llyfrgell Genedlaethol Cymru | Amgueddfa Ceredigion | Archifau Ceredigion | Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed | Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru | Cymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion