Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn un o bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol Cymru. Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i hyrwyddo addysg y cyhoedd mewn archeoleg. Mae wedi ymrwymo i weithio i helpu i amddiffyn, cofnodi a dehongli pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol.

Mae tîm Gwasanaethau Archeolegol proffesiynol yr Ymddiriedolaeth yn cynnig ystod eang o wasanaethau masnachol, gan gynnwys cloddio, gwerthuso, asesiadau pen desg, arolwg adeiladau, arolwg tirwedd a dehongli treftadaeth.

Mae’r Rheolwyr yn cynnal y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol ar gyfer de-orllewin Cymru. Ar hyn o bryd cofnodir dros 43,000 o safleoedd o ddiddordeb archeolegol a hanesyddol. Darparu gwasanaethau cynllunio archeolegol cynhwysfawr ar ran pum Awdurdod Unedol ac eraill sy’n ymwneud â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Dolenni allanol

Ymchwil Categori:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru | Coflein | Llyfrgell Genedlaethol Cymru | Amgueddfa Ceredigion | Archifau Ceredigion | Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed | Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru | Cymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion