Cymdeithas Hanes Ceredigion

Safleoedd Coflein yng Ngheredigion

Coflein yw cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) – y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru.

Chwilio Coflein

Mae Coflein yn cynnwys manylion miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd arforol yng Nghymru,ynghyd â mynegai i’r lluniadau, y llawysgrifau a’r ffotograffau sydd yng nghasgliadau archifol CHCC.

Darganfod safleoedd Coflein yng Ngheredigion

Chwiliwch Coflein am adeiladau archeolegol, hanesyddol, gweithfeydd diwydiannol a threftadaeth forwrol yng Ngheredigion.

COFLEIN – Y catalog ar-lein o archaeoleg, adeiladau a threftadaeth ddiwydiannol ac arforol yng Nghymru – Chwilio Safleoedd