Cymdeithas Hanes Ceredigion

Hanes Blaen-porth

Blaen-porth a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Tan-y-groes ac Blaenannerch.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Darluniau
4. Addysg
5. Diwydiant
6. Gweinyddu
7. Iechyd
8. Seafaring
9. Crefydd
10. Map
11. Cysylltiadau

Blaen-porth

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Blaen-porth.

1. Hanes

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“BLAENPORTH (BLAEN-PORTH), plwyf yn adran isaf y cant o TROEDYRAUR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 5 milltir (E. gan N.) o Aberteifi, ar y ffordd i Aberystwith, sy’n cynnwys 695 o drigolion. Mae’r tiroedd yn y plwyf hwn bron i gyd yn gaeedig, ac mewn cyflwr da. Mae’r byw, a arferai fod yn brebend yng ngholeg Tyddewi yn Llandewy-Brevi, ac a raddiwyd felly yn llyfrau’r brenin yn £ 6, yn guradiaeth barhaus, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Tyddewi, wedi’i chynysgaeddu â Bounty brenhinol £ 800, a grant seneddol £ 800, ac ym mron arall Iarll Lisburne a JV Lloyd, Ysw., Sy’n amhriodolwyr degwm y plwyf, ac yn talu £ 8 y flwyddyn i’r curad. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Dafydd, yn cynnwys corff, cangell a chyntedd yn unig, ac mae ganddi gloch wedi’i hatal ym mhen gorllewinol y to. Tua dau ganllath i’r gogledd ohoni mae caer hynafol, o’r enw “the Gaer,” ac mewn rhai awdurdodau “Castel Gwythan”, y dywedir iddi gael ei thaflu gan Gilbert Earl of Strigyl a’r Flemings a ymgartrefodd yn y rhan hon. o’r dywysogaeth, ac i fod dan warchae gan Rhys ab Grufydd, Tywysog Gogledd Cymru, yn y flwyddyn 1116, a gymerodd hi, ar ôl ymosodiadau dro ar ôl tro, gyda cholli dim ond un o’i ddynion, a’i losgi i’r llawr: fe’i hamddiffynnwyd gan ffos a rhagfur sengl, y gellir ei gwahaniaethu yn amlwg o hyd, ac ar un eithaf mae twmpath uchel, yr oedd yn debyg ei fod yn dwr gwylio arno. Ychydig yn bell o safle’r postyn hwn, a feddiannodd gopa goruchaf, mae gwersyll llai, o’r enw “Caer Sonydd” ac ar arfordir y môr mae un arall o raddau bach, ond o gryfder mawr, o’r enw ”Castell Tuduraidd. . ” Yn Tyllwyd, yn y plwyf hwn, eiddo J. V. Lloyd, Ysw., Mae ffynnon chalybeate, y mae ei dŵr, fodd bynnag, ond anaml y caiff ei ddefnyddio. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cefnogi’r tlawd yw £167.19. ”

 • barrow, ix:289
 • castle, i:40; iii:55-6,114
 • urns,ix:273

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Blaen-porth
  • anghydffurfiaeth, iv:105,108,110
  • barrow, ix:289
  • blacksmith, vi:100
  • castle, i:40; iii:55-6,114
  • Howell Harris a (and), v:2,3,4,5,7,8,11,12
  • iforlaid, ili:28
  • ivorites
   • see Blaen-porth : iforiaid
  • nonconformity
   • see Blaen-porth : anghydffurfiaeth
  • population figures,1801-51, vi:391
  • urns,ix:273
 • Blaen-porth Hoddnant, iv:374

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

 • blacksmith, vi:100

Yn ôl i’r brig ↑

9. Crefydd

 • nonconformity
  • see Blaen-porth : anghydffurfiaeth

Yn ôl i’r brig ↑

10. Map

Gweld Map Mwy o Blaenporth

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

11. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion