Yr Henebion Cristnogol Cynnar

Yr Henebion Cristnogol Cynnar – gan W. Gwyn Thomas. Erthygl a gyhoeddwyd yn ‘Cardiganshire County History Vol 1 – From the Earliest Times to the Coming of the Normans‘, Cyhoeddwyd gan Gymdeithas Hanesyddol Ceredigion (Cymdeithas Hynafiaethol Sir Aberteifi) mewn cydweithrediad â’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Hanesyddol Cymru gan y Gwasg Prifysgol Cymru, 2001.

Mae’r llyfr yn manylu ar Henebion Cristnogol Cynnar Sir Aberteifi (Ceredigion) yn y gyfrol drawiadol hon am hanes y sir.

Crynodeb

Hanes cynhwysfawr ac ysgolheigaidd o Swydd Cynhanesyddol a Sir Aberteifi gynnar. Mae’r gyfrol hon wedi’i darlunio â mapiau, lluniadau llinell a phlatiau ffotograffig. Mae’n dechrau gyda daearyddiaeth y sir, ei fflora a’i ffawna, ac yn olrhain ymddangosiad araf Dyn yn y cyfnod cynhanesyddol. Mae’n ail-greu, o dystiolaeth y mae llawer ohono wedi’i ddarganfod yn ddiweddar yn unig, i raddau a natur y Galwedigaeth Rufeinig, ac yn olaf ymddangosiad araf teyrnas Ceredigion, natur ei threfniadaeth economaidd a chymdeithasol a’i strwythurau gwleidyddol. Archwilir hefyd ddyfodiad Cristnogaeth, aneddiadau’r Saint a’u treftadaeth amhrisiadwy. Daw’r gyfrol i ben gyda dyfodiad y Normaniaid. Dyma’r gyfrol gyntaf i ymddangos yn Hanes y Sir a baratowyd gan Gymdeithas Hanesyddol Sir Aberteifi.

Cardiganshire County History:
Vol 1 – From the Earliest Times to the Coming of the Normans
Vol 2 – Medieval and Early Modern Cardiganshire
Vol 3 – Cardiganshire in Modern Times

Cyhoeddiadau Cymdeithas Blynyddol:
Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society
Ceredigion – Journals of the Cardiganshire Antiquarian Society