Hanes Rhydyfelin

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Rhydyfelin. Pentref bach yng NgheredigionSir Aberteifi gynt, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanfarian a Penparcau.

Hanes Rhydyfelin
Sir: Ceredigion
Cymuned: Rhydyfelin
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN57NE
Cyfeirnod Grid 
SN592796
Plwyf Canoloesol
Cantref: Penweddig
Commote:
 Creuddyn
Plwyf Eglwysig: 
Lower Llanbadarn-Y-Creuddyn,
Acres 5053.045
Cant y Plwyf: Ilar
Ffiniau Etholiadol:
Llanfarian
Adeiladau RhestredigRhydyfelin
Henebion RhestredigRhydyfelin

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Rhydyfelin.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Rhydyfelin

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

  • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
  • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
  • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
  • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
  • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau Allanol

  • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Rhydyfelin, Ceredigion
  • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Rhydyfelin
  • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Rhydyfelin
  • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Rhydyfelin
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion