Cymdeithas Hanes Ceredigion
Cynllun safle Gwersyll Gogledd ochr Wyre ger Llanrhystud

Gwersylla ochr ogleddol Wyre ger Llanrhystud

Gwersyll bach o’r amrywiaeth llwyfandir yw Camp, ar ochr ogleddol Ceunant Wyre. Fe’i hadeiladwyd ar ymyl crib er mwyn defnyddio’r llethr serth ar gyfer ei amddiffynfa ogleddol. Mae’r rhagfur wedi’i gyfuno i’r llethr ar yr ochr hon. Mae gan yr ochr orllewinol wrych trwchus o eithin. Mae’r gwersyll yn arddel golygfa wych i’r dwyrain o Gwm Wyre ac o Gaer Fawr, ac yn edrych tua’r gorllewin i Lanrhystyd; Mae hefyd i’w weld o’r Penrhos, yr ochr arall i’r Ceunant.

Cynllun safle Gwersyll Gogledd ochr Wyre ger Llanrhystud
Cynllun safle Gwersyll Gogledd ochr Wyre ger Llanrhystud

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!