Hanes Llandyfriog

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llandyfriog. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Castell Newydd Emlyn ac Penrhiw-llan.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Llandyfriog

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llandyfriog.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llandyfriog, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Adpar Castle Mound
 • Castell Nant-y-Garan
 • Castell Pistog
 • Defended Enclosure 250m north east of Pont Henllan
 • Newcastle Emlyn Bridge
 • Pentre-Cwrt Pillbox
 • Pont Henllan Pillbox
 • Promontory Fort SSW of Felin Cwrrws
 • St Mary’s Church / Llandyfriog Castle Mound

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANDYVRIOG (LLAN-DYVRIOG), plwyf yng nghant TROEDYRAUR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 1 1/2 milltir (E.) o Castell Newydd Emlyn sy’n cynnwys 854 o drigolion. Mae’r plwyf hwn, sy’n deillio o’i enw o gysegriad ei eglwys i Sant Tyvriog, sant Prydeinig amlwg a oedd yn byw tua diwedd y chweched ganrif, wedi’i leoli’n ddymunol ar lan ogleddol afon Teivy, ac ar y ffordd dyrpeg o Castell Newydd Emlyn i Llanbedr-pont-steffan. Bwrdeistref hynafol Atpar, a arferai gyfrannu at Aberystwith a Lampeter, wrth ddychwelyd cynrychiolydd i’r senedd ar gyfer tref sirol Aberteifi, y cafodd y fraint ohoni ei hamddifadu o gamymddwyn wrth ethol aelod ym 1742, a buddsoddi gyda hi eto. erbyn y ddeddf hwyr ar gyfer diwygio’r gynrychiolaeth, mae o fewn ei therfynau, ac mae’n ffurfio maestref i dref farchnad Newcastle-Emlyn, sy’n ffurfio’r gyfran honno ohoni sydd yn sir Aberteifi. Mae’r tiroedd yn gaeedig ac mewn cyflwr da, ac mae’r pridd yn ffrwythlon ar y cyfan. Mae’r golygfeydd o gwmpas o gymeriad dymunol, ac mewn sawl rhan mae’n cael ei gyfoethogi â phlanhigfeydd ffyniannus, ac yn arallgyfeirio gydag amserau coediog da. Mae Atpar Hill, sedd John Beynon, Ysw., Yn fila cain, wedi’i leoli’n hyfryd ar oruchafiaeth sy’n arddel golygfa ddymunol o’r dref a glannau’r Teivy. Mae’r plwyf hwn yn cynnwys prebend yn eglwys gadeiriol St David’s, sydd â sgôr yn llyfrau’r brenin yn £ 18, ac wedi’i atodi i archddiaconiaeth Aberteifi. Ficerdy wedi’i ollwng yw’r bywoliaeth, gyda rheithordy Llanvair Trêlygon wedi’i atodi, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Tyddewi, wedi’i graddio yn llyfrau’r brenin yn £ 8, wedi’i gynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 600, ac yn nawdd y Esgob Dewi Sant. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Tyvriog, yn adeilad hynafol, heb ei gwahaniaethu gan unrhyw nodweddion pensaernïol o bwys. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cefnogi’r tlawd yw £ 170.9. ”

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Llandyfriog

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llandyfriog, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llandyfriog
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llandyfriog
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llandyfriog
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion