Aberaeron: Y Gymuned a Ffermio ar y Môr, 1800-1900

Roedd ymgais lwyddiannus y Parchedig Alban Thomas Jones Gwynne i gael Deddf Harbwr ar gyfer Aberaeron ym 1807 yn llai o arwydd o fuddsoddiad ysbrydoledig na symudiad wedi’i gyfrifo yn seiliedig ar ddatblygiad masnach arfordirol yn ystod y ddeunawfed ganrif. Mae’r unig dystiolaeth sydd gennym y tu hwnt i’r ddeunawfed ganrif yn awgrymu’n gryf nad oedd y fasnach hon bron yn bodoli cyn 1660.

Rhan o erthygl o Ceredigion – Journal of Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhif 2

Y Cwmnïau Llongau

Cwmni Mordwyo Stêm Aberaeron Cyf. (A sefydlwyd ym mis Medi 1863). Datganiad Cryno Nodi’r manylion canlynol fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf.

 • Mae swyddfa’r cwmni yn Rhif 3, Rhodfa’r Cei
 • Rheolwr Gyfarwyddwr J. H. Jones, 3 Bridge Street
 • Swm Cyfalaf £4,000
 • Nifer y cyfrannau 400
 • Swm y Galwadau a dderbyniwyd £ 3988.0.0
 • Swm heb ei dalu £12.0.0

Llongau a Adeiladwyd yn Aberaeron

Mae’r rhestr hon wedi’i seilio’n bennaf ar y Cofrestri Llongau, 1824-1900, yn H.M. Swyddfa Tollau Tramor a Chartref, Aberystwyth, a hefyd ar Gofrestr Llongau Prydeinig a Thramor Lloyd, 1882. Cafwyd nifer fach o ffynonellau eraill. Mae’r pumed golofn yn rhoi enw’r adeiladwr.

Mathau o longau / cychod

 • Llethr: Roedd cwch hwylio un-mast gyda mainsail a jib wedi’i rigio ymlaen ac ymlaen.
 • Smack: Cwch hwylio ar gyfer mordwyo neu bysgota.
 • Sgwner: Llong hwylio gyda dau neu fwy o fastiau, fel arfer gyda’r blastig yn llai na’r prif dost.
 • Brigantine: Roedd llong hwylio dau-fâs gyda mast blaen â sgwariau arni a chist borth wedi’i chlymu ymlaen ac ymlaen.
 • Brig: Llong dwy sgwar wedi’i rigio â sgwâr, fel arfer yn cael hwylio blaen-ac-aft is ar y gaff a ffyniant i’r brif gaws.
 • Barquentine: Llong hwylio sy’n debyg i farque ond gyda dim ond y blastig wedi’i rigio’n sgwâr ac roedd y mastiau eraill yn glynu ymlaen ac ymlaen.
 • Ketch: Cwch hwylio wedi’i glymu â dau mast, blaen-ac-aft gyda mizzenmast wedi’i gamu ymlaen o’r llyw ac yn llai na’i dost.

Llongau Aberaeron yn ôl Blwyddyn, Enw, Math, Tons & Builder

Blwyddyn AdeiladwydEnw’r LlestrMath y LlestrTunnell mewn tunnellAdeiladwyd Gan
     
1793Activesloop30 
1805Resolutionsloop41 
1808Diligencesloop30 
1825Economyschooner64 
1825Favoritesloop40 
1827Albionsloop46 
1829Hannahsloop16 
1830Adventuresloop28 
1830Victoria———— 
1831Ospraysloop49 
1834Prudenceschooner86 
1835Presidentschooner75 
1838Fair Hopesloop37John Harries
1838Friendssmack39 
1840Orionsmack30John Harries
1841Catherine and Janeschooner71 
1841Ontarioschooner104 
1842Demetian Lass—–—– 
1843Andessmack35John Harries
1844John and Henryschooner—–John Harries
1845Eleanor—–—–—–
1846Adroitschooner74Evan Jones
1846Brotherssmack31Harries
1846Gangesschooner67—–
1847Camdenschooner69J & Henry Harries
1847Limaschooner84E Jones
1848Aeron Vale—–129J & H Harries
1848Manturaschooner79E Jones
1848Pandoraschooner79J & H Harries
1849Aeron Maidschooner76E Jones
1849Henry and Dorabrigantine119J & H Harries
1849Letitiaschooner61J & H Harries
1849Lively Lassschooner78E Jones
1849Mountain Lassbrigantine112J & H Harries
1849Puellaschooner99J & H Harries
1850Feronia—–141E Jones
1851Aeron Queenschooner96E Jones
1851Aeronianschooner43—–
1852Beryl—–—–—–
1852Ellensmack25Owen Jones
1852Glyn Aeronschooner65J Harris II
1852Gwaliaschooner118E Jones
1855Gambiaschooner97E Jones
1855William Marybrig239J Harries
1856Aeron Belleschooner47D Jones
1856Gowerianschooner99E Jones
1856Pyreneeschooner38—–
1856Viscataschooner77—–
1857Edward Johnschooner137J Harries
1857Magdalen Estherschooner104D Jones
1857Uraniaschooner107E Jones
1858All Rightsmack39J Harries
1858Aricaschooner111J Harries
1858Condorschooner114D Jones
1858Xanthippebrig225E Jones
1859Edward Johnschooner137—–
1859Farmers Lasssmack28D Jones
1859Leanderschooner72J Harries
1859Maria Annabrigantine143J Harries
1860John Pierceschooner97E Jones
1861Janesmack30D Jones
1861Killia Lassbrig116D Jones
1861Limabrig215J Harries
1862Aliciaschooner96D Jones
1862Catherine Annabarquentine149—–
1862Dewi Lassschooner93E Jones
1862Martha Janesmack29J Harries
1864Albatrosssmack18D Jones
1864Madonabrigantine163D Jones
1864Oronsabrigantine158J Harries
1866Pleiadesschooner149D Jones
1866Star of Walesbrig184D Jones
1868Janesmack29D Jones
1871Elizasmack15—–
1883Cadwganketch120D Jones

Adeiladwyd y canlynol yn Aberaeron o bosibl:

1845Aeron Lass schooner80(wedi’i gynnwys
Cymru)
1863Gwladysbrigantine157(Cymru: Harries)

N.B. Dyma restr ragarweiniol; mae angen llawer o ymchwil i gleifion cyn y gallwn gael rhestr ddiffiniol o longau a adeiladwyd yn Aberaeron.

Mae twristiaeth wedi disodli masnach fel prif alwedigaeth yr harbwr, gyda rhai pysgotwyr yn cynnal y traddodiad morwrol. Dylem alaru nid yn unig ddiflaniad gweithgarwch y fasnach ond hefyd colli crefft crefft y morwr a’r adeiladwr llongau.

Gan DAVID LEWIS JONES

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x