Cantrefi Sir Aberteifi

Cantrefi

Hierarchaeth y cantrefi (pedair prif adran y sir), y cymydau neu’r commotes (deg israniad y cantrefi), y deugain gwestfâu y rhannwyd y cymudiadau iddynt, a’r pedwar neu bum rhandiroedd neu sharelands o gwestfa. Mae hyn yn rhoi cyfanswm o 260 o gyfranddaliadau ar gyfer Ceredigion, y mae enwau dim ond chweched ohonynt wedi goroesi.

Roedd y gwestfâu yn unedau treth gwirioneddol a oedd yn ymddangos yn nogfennau’r Goron; mae rhai o’u henwau’n ymgorffori elfennau sy’n hysbys o hyd mewn defnydd modern. Felly, enwau gwreiddiol Nanteos oedd Neuadd Llawdden (ar ôl y ffigur patriarchaidd canoloesol, Llawdden).

Rhannwyd Sir Aberteifi yn dri cantrefi:

Cantrefi Sir Aberteifi
Cantrefi Sir Aberteifi
Gweler ffiniau canoloesol:
Sir Aberteifi | Cantrefi | Cymydau | Gwestfâu | Rhandiroedd

Gweler Deddf Cyfrifiad 1800 a channoedd, plwyfi a threfgorddau diweddarach:
Sir Aberteifi |Cant | Plwyf | Tref