Cymdeithas Hanes Ceredigion
Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi a Chofnod archeolegol - Cyfrol 1 Rhan 2

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 2

Cyhoeddwyd y Trafodion mewn tua 14 o gyfrolau rhwng 1909 a 1939. Mae’r cynnwys cyflawn yn cael ei ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Welsh Periodicals Online’ a ariennir gan JISC a dylai fod ar gael yn ystod 2009. Yn y cyfamser rydym yn cyflwyno’r tabl cynnwys o bob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol, gan ddileu cofnodion gweinyddol (cyfrifon blynyddol ac ati).

Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi a Chofnod archeolegol - Cyfrol 1 Rhan 2
Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi a Chofnod archeolegol – Cyfrol 1 Rhan 2

Cynnwys Cyfrol 1, Rhan 2

• Visit to Loventium and Llanddewi Brefi
• The Quakers in Cardiganshire
• Hafod Ychtryd
• Notes and Queries

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!