Cymdeithas Hanes Ceredigion
Dadorchuddio baner newydd Cymdeithas Hanes Ceredigion.

Logo Cymdeithas Hanes Ceredigion

Cymdeithas Hanes Ceredigion - Ceredigion Historical Society Logo
Cymdeithas Hanes Ceredigion – Ceredigion Historical Society Logo
Logo Cymdeithas Hanes Ceredigion
Logo Cymdeithas Hanes Ceredigion

Lansiodd Sian Bowyer, ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Ceredigion, y logo newydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019, a gynhaliwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Diolchodd Sian i Gyngor Sir Ceredigion am ganiatáu i’r gymdeithas ddefnyddio’r breichiau o fewn y dyluniad newydd.

Mae’r faner newydd yn cynnwys y logo ynghyd â delweddau o daith i Benrhyn-coch, a delwedd o Abaty Ystrad Fflur a darlun hanesyddol o Gastell Aberteifi.

Gyda’r URLau newydd yn y gwaelod:
hanesceredigion.cymru
ceredigionhistory.wales

Baner Cymdeithas Hanes Ceredigion.
Baner Cymdeithas Hanes Ceredigion.
Dadorchuddio baner newydd Cymdeithas Hanes Ceredigion.
Dadorchuddio baner newydd Cymdeithas Hanes Ceredigion.

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!