Cymdeithas Hanes Ceredigion
Cynllun y safle Camp Penffrwdllwyd Ystrad Meurig

Gwersyll ger Ystrad Meurig

Mae Gwersyll, ym Mhenyffrwdllwyd, ger Ystrad Meurig, yn wrthglawdd siâp D. Amgaeir yr ardal gan ddau ragfur cilgantig sy’n gorffwys ar linell o greigiau serth. Dyma un o’r gwersylloedd uchaf yn yr ardal. Mae’r fosse ar yr N.E. wedi’i gloddio o graig solet. Gellir cael golygfa ragorol o Pendinas a Chwm Ystwyth.

Cynllun y safle Camp Penffrwdllwyd Ystrad Meurig
Cynllun y safle Camp Penffrwdllwyd Ystrad Meurig

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!