CYMDEITHAS HANES CEREDIGION
Cenarth Mill is first recorded in the 1180s, but the present rubble-stone building on the banks of the river dates to the late 18th century and most of its machinery dates to the 19th century.

West Wales and Welsh Waterwheels – a personal perspective

Rydym yn falch o’ch hysbysu y bydd darlithoedd Cymdeithas Hanes Ceredigion yn cael eu dangos trwy Zoom yn ystod tymor yr hydref.

Yn y ddarlith gyntaf, bydd yr awdur a’r darlledwr, Richard Keen, yn trafod ‘West Wales and Welsh Waterwheels – a personal perspective

ar ddydd Sadwrn, 10 Hydref, am 2.30yp

Os hoffech chi wylio’r sgwrs, byddem yn ddiolchgar pe gallech gysylltu â Michael Freeman (michael.freeman9@btinternet.com) erbyn dydd Gwener, 9 Hydref *

Aelodaeth

Mae’r Gymdeithas yn croesawu aelodau newydd, os ydynt yn byw yng Ngheredigion neu rannau eraill o’r byd.


Ceir manylion am raglen ddigwyddiadau 2020 a sut i ymuno â’r Gymdeithas ar ein gwefan.

Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn a gobeithio y gallwch ymuno â ni ddydd Sadwrn nesaf, 10 Hydref.

*Bydd cyfeiriadau e-bost yn gyfrinachol

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x