Cymdeithas Hanes Ceredigion
Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi a Chofnod archeolegol - Cyfrol 9

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 9

Cyhoeddwyd y Trafodion mewn tua 14 o gyfrolau rhwng 1909 a 1939. Mae’r cynnwys cyflawn yn cael ei ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Welsh Periodicals Online’ a ariennir gan JISC a dylai fod ar gael yn ystod 2009. Yn y cyfamser rydym yn cyflwyno’r tabl cynnwys o bob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol, gan ddileu cofnodion gweinyddol (cyfrifon blynyddol ac ati).

Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi a Chofnod archeolegol - Cyfrol 9
Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi a Chofnod archeolegol – Cyfrol 9

Cynnwys Cyfrol 9

• Record of Meetings
• In Memoriam : Edward Edwards
• Some Observations on Hill-top Camps
• Cribyn Clottas
• Nevern
• Recent Finds in Cardiganshire
• The Port Books of the Port of Cardigan in Elizabethan and Stuart Times (continued)

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!