Cymdeithas Hanes Ceredigion

Rhifau cefn Ceredigion

Rhwng 1909 a 1939, cyhoeddodd y Gymdeithas drafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi. Cafodd ei weithgareddau eu hatal yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd ond, erbyn 1950, ail-lansiwyd y cylchgrawn blynyddol o dan ei deitl newydd, Ceredigion. Mae wedi ymddangos yn rheolaidd byth ers hynny, gan gynnwys amrywiaeth o erthyglau diddorol yn tynnu sylw at bynciau amrywiol yn ymwneud â hanes y sir a’i phobl.

Gellir cael rhifynnau cefn gan yr Ysgrifennydd Cyhoeddiadau. Amgaewch siec am y swm priodol, yn daladwy i ‘Cymdeithas Hanes Ceredigion’.

Mae’r materion canlynol ar gael (mae’r prisiau’n cynnwys costau postio yn y DU):

1950-1973 Pris £ 5 yr un
1974-1979 Pris £ 4 yr un
1980-1999 Pris £ 3.50 yr un
2000-2008 Pris £ 5 yr un
Mynegeion Pris £ 10 yr un