Cymdeithas Hanes Ceredigion
Cynllun y safle Penycastell Llanilar

Penycastell ger Llanilar

Mae Penycastell, ger Llanilar yn wersyll sy’n hollol wahanol i unrhyw un arall yn yr ardal. Mae’n meddiannu bryncyn coediog, 400 troedfedd. O.D., sy’n codi uwchben crib yn goleddfu’n gyson o’r S.E. i lawr i Gwm Ystwyth. Gellir olrhain llinell o drac hynafol S.E. ar hyd y grib i gyfeiriad gwersyll bach ger Trawscoed.

Cynllun y safle Penycastell Llanilar
Cynllun y safle Penycastell Llanilar

Gadael Ymateb