Cymdeithas Hanes Ceredigion - Ceredigion Historical Society Logo

‘Menwod Mentrus Ceredigion’ yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

‘Menwod Mentrus Ceredigion’ yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022: Pabell y Cymdeithasau 1 am 12.00 o’r gloch ar ddydd Gwener 5ed Awst

Yn 2019 pan ddechreuodd Archif Menywod Cymru drafod ein sesiwn yn Eisteddfod Ceredigion, roeddem yn crafu rywfaint am enwau ‘Menwod Mentrus’ i’w cynnwys. Ac yna agorodd y fflodiartau a llifodd un enw ar ôl y llall i’n rhestr. Erbyn 2022, rydym wedi cofnodi hanesion 40 o fenwod nodedig a anwyd, neu a fu’n byw yn y sir gan gyfrannu at ei hanes, a bydd llyfryn ohonynt a chyflwyniad amdanynt yn ein sesiwn yn yr Eisteddfod.

O’r rhain dewiswyd pump am sylw arbennig: Sara Maria Saunders, Cwrt Mawr, Llangeitho: Methodist, efengylydd ac awdur (cyflwynir gan Rosanne Reeves); Kate Davies, Pren-gwyn, Llandysul: storïwraig a bardd bro (Elaine Davies); Mari Ellis, Aberystwyth: eglwyswraig, awdures ac ysgolhaig, (Meg Elis); Cassie Davies, Blaencaron: addysgydd a chenedlaetholwraig (Mari Elin Jones) a Marie James, Llangeitho, darlledwraig boblogaidd a chymwynaswraig bro (Elin Morse).

Dyma gymysgedd electing a diddorol. Ymunwch â ni am sesiwn arbennig iawn. CROESO.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x