Cymdeithas Hanes Ceredigion
Cynllun safle Gwersyll ger Nantyrarian

Gwersyll ger Nant yr Arian

Gwersyll, heb ei farcio ar yr O.S. mapiau, i’w gweld ar grib rhwng Nantyrarian a Chymoedd Melindwr. Mae llethr gorllewinol y bryn yn serth tra bod rhai’r Gogledd a’r De, yn enwedig y cyntaf, yn serth. Dim ond i’r dwyrain y mae’r bryn wedi’i gysylltu â’r brif grib gan un culach. Mae’r amddiffynfeydd yn wynebu dynesiad o dir uwch. Mae’r tu mewn yn codi i fryn eithaf miniog, y ceir golygfa ohono o Ben- ddinas, Aberystwyth. Wedi’i leoli ar dir uchel i’r de o hyn mae ffurfiad lenticular y mae’r O.S. mae mapiau’n cyfeirio fel Castell. & quot; Crib streic fach yn unig ydyw.

Cynllun safle Gwersyll ger Nantyrarian
Cynllun safle Gwersyll ger Nantyrarian

Gadael Ymateb