Michael Freeman talks about the lost archarology at Llanrhystud

Colli Archaeoleg Llanrhystud

Colli Archaeoleg Llanrhystud wedi’i leoli tuag at yr odynau calch hanesyddol, rhwng Llanrhystud a Llan-non, o’r enw Craiglas, yn sir Ceredigion, ar arfordir Bae Ceredigion.

Yn dilyn ymweliad â thraeth Llanrhystud, cerddom i’r de ar hyd y traeth lle siaradodd Michael Freeman am hanes yr adeiladau coll hyn.

Gwyliwch y fideo uchod a darganfod yr archeoleg goll.

Rydym wedi stopio yma oherwydd mae yna rywfaint arall o archeoleg ar goll. Roedd dau fwthyn yma, sydd wedi’u marcio ar fap y degwm, felly rydym yn gwybod pwy oedd yn byw ynddynt. Un oedd, Jenkin Jones yn yr un i’r gogledd a David James yn yr un i’r de. A gweithiodd hefyd ar yr odynau calch.

Ar goll archeoleg Llanrhystud sgwrs gan Michael Freeman
Ar goll archeoleg Llanrhystud sgwrs gan Michael Freeman

Felly dau fwthyn bach a gerddi a marchnad yma. Ac maen nhw yma dim ond oherwydd ei fod ar ddiwedd y llwybr hwn, a arweiniodd atynt. Ac, beth oedd hwn yn llwybr, rwy’n ei olygu, mae fel cae cae yn awr. Rwy’n credu bod hwn yn llwybr cyhoeddus, nawr, a gallwch chi ddechrau gweld y strwythurau ar y traeth, yn fwy, yn amlwg nawr mae gennych ddarn hir, syth a hirsgwar yno, um, a allai fod yn gei o ryw fath, ond ddim wir yn gwybod, ymhellach ymlaen. Gallwch weld y llinell ddwbl o stêcs yn pwyntio tuag at ei gilydd, tuag at y brig.

Colli Tafarn Llanrhystud

Mae yna lun ohono, ac nid oes dim ar ôl o gwbl hyd y gallwn ei weld, ac mae wedi’i ddogfennu’n dda. Mae yng Nghofnodion Sesiynau Llys Aberaeron am gael trwyddedau yn ôl i 1836 ac mae’n debyg cyn hynny. Ac yna mae gennym gofnodion, rydym yn gwybod yn union pwy oedd y trwyddedai hyd at y 1960au.

Mae Michael Freeman yn trafod lleoliad tafarn goll yn Llanrhystud
Mae Michael Freeman yn trafod lleoliad tafarn goll yn Llanrhystud

Mae’n bosibl bod y safle cyfan wedi peidio â chael ei ddefnyddio erbyn y 1970au ond nid ydym yn siŵr o hynny. Felly tafarn fach braf yma i’r gweithwyr calch ond mae’n debyg bod pobl o’r pentref wedi dod iddi. Ac os ydych chi eisiau gwybod y manylion, mae ar wefan Pint of History sydd â phob adeilad cyhoeddus trwyddedig yng Ngheredigion arno, sydd, mae Fforwm Hanes Ceredigion wedi bod yn gweithio arno. Ar y dechrau, rydym yn mynd i weld odynau calch.

Mae Michael Freeman yn dangos llun o'r dafarn goll yn Llanrhystud
Mae Michael Freeman yn dangos llun o’r dafarn goll yn Llanrhystud
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x