Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1980 Vol VIII No I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1980 Cyfrol VIII Rhifyn I

Gellir gweld Tudalennau o Geredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1980 Cyfrol VIII Rhifyn I isod.

Gallwch hefyd weld rhifynnau blaenorol o gylchgrawn y Gymdeithas yn mynd yn ôl i 1950, gyda ffeithiau diddorol am archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Ceredigion.

Cynnwys Cyfrol VIII, Rhif I

 • Hafod, Hafoty and Lluest: Their distribution, features and purpose – By Elwyn Davies – 1
 • The U.C.W. Arts and Crafts Museum – By Moira Vincentelli – 42
 • The mid-Wales context of hanes Taliesin: Local Place-names in the manuscript Tales – By Juliette Wood – 53
 • Nanteos: A Landed estate in decline 1800-1930 – By R. J. Colyer – 58
 • Pauperism in the Aberystwyth poor law union 1870-1914 – By Dot Jones – 78
 • Recent fieldwork in Ceredigion – By T. Duncan Cameron – 102
 • Adolygiadau/Reviews – 104
 • Adroddiad Blynyddol/Annual Report – 106
 • Cyfrifon/Statement of Accounts – 110

Reviews

 • Guide Catalogue of the Bronze Age collections, by National Museum of Wales 1980 – ISBN 0 7200 0219 2.
 • Born on a perilous rock: Aberystwyth past and present, by W. J. Lewis 1980 – ISBN 0 900439 03 3.
 • Y smotiau duon, gan D. Elwyn Davies – ISBN 0 85088 873 5.
 • Hanes Llwynrhydowen gan Aubrey J. Martin 1977 – ISBN 0 85088 434 9.
 • Gwilym Marles gan Nansi Martin 1979 – ISBN 0 85088 971 5.
 • Explorations and explanations: Essays in the social history of Victorian Wales, by Ieuan Gwynedd Jones 1981 – ISBN 0 85088 644 9.
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1980 Cyfrol VIII Rhifyn I
Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1980 Cyfrol VIII Rhifyn I

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Gadael Ymateb